Common Data Service'e yönelik meta verilerle çalışırken en iyi yöntemler ve rehberlikBest practices and guidance while working with metadata for the Common Data Service

Aşağıdaki listede Common Data Service içinde meta verilerle etkileşim kurma ve çalışmayla ilgili tüm rehberlikler ve en iyi yöntemler yer alır.This list below contains all of the guidance and best practices regarding interacting and working with metadata within the Common Data Service.

En İyi YöntemBest Practice AçıklamaDescription
Yayımlanan meta verileri alınRetrieve published metadata Yayımlanmamış meta verileri almak isteğin kendisini işlerken ek yük getireceği ve performansı yavaşlatacağı gibi, istek sahibinin beklemediği meta verileri de döndürebilir.Retrieving unpublished metadata not only will add overhead to processing the request itself, performing more slowly, it could also return metadata that the requestor does not expect.
Sorgu API'leri aracılığıyla bir varlığın belirli sütunlarını alınRetrieve specific columns for an entity via query APIs Veri almak için gönderilen sorgular Tüm sütunları değil sorguyla ilişkilendirilmiş ColumnSet örneğindeki belirli sütunları içermelidir.Queries submitted to retrieve data should include specific columns in the ColumnSet instance associated to the query rather than All Columns.

Ayrıca bkz.See Also

Kod kullanarak meta verilerle çalışmaWork with metadata using code