Model tabanlı uygulamalara yönelik istemci tarafı betiği oluşturmayla ilgili en iyi yöntemler ve rehberlikBest practices and guidance of client side scripting for model-driven apps

Aşağıdaki listede model tabanlı uygulamalara yönelik istemci tarafı betiği oluşturmayla ilgili tüm en iyi yöntemler ve rehberlikler yer alır.This list below contains all of the Best practices and guidance of client side scripting for model-driven apps.

En İyi YöntemBest Practice AçıklamaDescription
Window.top kullanmaktan kaçınınAvoid using window.top JavaScript özelleştirmelerinde window.top kullanmayla ilişkili yanlış uygulama davranışının ve betik hatalarının nasıl önlenebileceği açıklanır.Describes how to avoid script errors and incorrect application behavior associated with using window.top in JavaScript customizations.
Varlık formlarını veya görünümleri programlama yoluyla açarken Gezinti Çubuğu’nu (NavBar) devre dışı bırakmayı düşününConsider disabling NavBar when programmatically opening entity forms or views Gezinti Çubuğu (NavBar) etkin olduğunda, URL kullanarak varlık formlarını veya görünümleri açmak yüksek gecikme süresine sahip ağlarda daha yavaş istemci performansına neden olabilir.Opening up entity forms or views with a URL, could lead to slower client performance on high latency networks when the navigation bar (NavBar) is enabled.
En iyi yöntemler: Model tabanlı uygulamalarda istemci betiği oluşturmaBest practices: Client scripting in model-driven apps Model odaklı uygulamalar için JavaScript kodunuzu yazarken göz önüne alabileceğiniz en iyi yöntem ipuçlarından bazıları.Some of the best practice tips you could consider while writing your JavaScript code for model-driven apps.
HTTP ve HTTPS kaynaklarıyla zaman uyumsuz olarak etkileşim kurunInteract with HTTP and HTTPS resources asynchronously Model tabanlı uygulamalar için JavaScript istemci uzantıları yazarken HTTP ve HTTPS kaynaklarıyla zaman uyumsuz etkileşim kurmalısınız.You should interact with HTTP and HTTPS resources asynchronously when writing JavaScript client extensions for model driven apps.
Etkin olmayan veya devre dışı bırakılmış özelleştirmeleri kaldırınRemove deactivated or disabled customizations Çözüm yönetimini geliştirmek ve güncel olmayan bileşenleri kullanma veya yönetme riskini azaltmak için etkin olmayan veya devre dışı bırakılmış özelleştirmeler çözümden kaldırılmalıdır.Deactivated or disabled customizations should be removed from a solution to improve solution management and to decrease the risk of utilizing or managing an outdated component.

Ayrıca bkz.See Also

İstemci betiğini kullanarak iş mantığı uygulamaApply business logic using client scripting