PowerApps'teki Calendar ve Clock işlevleriCalendar and Clock functions in PowerApps

Geçerli yerel ayarla ilgili takvim ve saat bilgilerini alır.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

AçıklamaDescription

Calendar ve Clock işlevleri, geçerli yerel ayar hakkında bilgi toplayan işlevlerdir.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Bu işlevleri kullanarak tarihi ve saati geçerli kullanıcının diline uygun şekilde görüntüleyebilirsiniz.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. Calendar ve Clock işlevleri tarafından döndürülen tek sütunlu tablolar doğrudan Açılan menü ve Liste kutusu denetimlerinin Items özelliğiyle kullanılabilir.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

İşlevFunction AçıklamaDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() "Ocak" ayından başlayarak tüm ayların tam adını içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Ocak için "Oca" ifadesiyle başlayarak tüm ayların kısaltılmış adını içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() "Pazar" gününden başlayarak haftanın günlerinin tam adını içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Pazar için "Paz" ifadesiyle başlayarak haftanın günlerinin kısaltılmış adını içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Uzun ve büyük harfli "AM" ve "PM" ifadelerini içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Geçerli dilde 24 saat düzeni kullanılıyorsa tablo boş olacaktır.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Kısa ve büyük harfli "A" ve "P" ifadelerini içeren tek sütunlu tablo.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Geçerli dilde 24 saat düzeni kullanılıyorsa tablo boş olacaktır.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Bu yerel ayarda 24 saat düzeninin kullanılıp kullanılmadığını gösteren Boole değeri.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Bu bilgileri kullanarak tarih ve saat değerlerini biçimlendirmek için Text işlevini kullanın.Use the Text function to format date and time values using this same information. Language işlevi geçerli dil ve bölge kodunu döndürür.The Language function returns the current language and region code.

Söz dizimiSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

ÖrneklerExamples

  1. Bir Açılan menü denetimi ekleyin.Insert a Dropdown control.
  2. Items özelliğine şu formülü ekleyin:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Uygulamanızı kullananlar artık kendi dillerinde ay seçimi yapabilir.Users of your app can now select a month in their own language. MonthsLong, Calendar tarafından döndürülen tek sütunlu tablolarla değiştirilerek haftanın günleri ve saatler için seçiciler oluşturulabilir.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Language işlevi "en-US" ifadesini döndürdüğünden Calendar işlevleri şu bilgileri döndürür:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Döndürülen değer "January" ile başlayarak tüm ayların tam adını içerir.The return value contains the full names of each month, starting with "January". [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Döndürülen değer "January" ile başlayarak tüm ayların kısaltılmış adını içerir.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Döndürülen değer "Sunday" ile başlayarak tüm günlerin tam adını içerir.The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Döndürülen değer "Sunday" ile başlayarak tüm günlerin kısaltılmış adını içerir.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". [ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Bu dilde 12 saat düzeni kullanılmaktadır.This language uses a 12-hour clock. Döndürülen değer tam AM ve PM ifadelerinin büyük harfli sürümünü içerir.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Bu dilde 12 saat düzeni kullanılmaktadır.This language uses a 12-hour clock. Döndürülen değer kısa AM ve PM ifadelerinin büyük harfli sürümünü içerir.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Bu dilde 12 saat düzeni kullanılmaktadır.This language uses a 12-hour clock. falsefalse