PowerApps'teki Color sabit listesi ve ColorFade, ColorValue ve RGBA işlevleriColor enumeration and ColorFade, ColorValue, and RGBA functions in PowerApps

Yerleşik renk değerlerini kullanma, özel renkler tanımlama ve Alfa karıştırma.Using built in color values, defining custom colors, and Alpha blending.

AçıklamaDescription

Color sabit listesi HTML'nin Geçişli Stil Sayfaları (CSS) tarafından tanımlanan renklere erişmenin kolay bir yoludur.The Color enumeration is an easy way to access the colors defined by HTML's Cascading Style Sheets (CSS). Örneğin, Color.Red saf kırmızı rengini döndürür.For example, Color.Red returns a pure red color. Bu renklerin listesi bu makalenin sonunda bulunur.The list of these colors is included at the end of this article.

ColorValue işlevi CSS renk dizesine dayalı bir renk döndürür.The ColorValue function returns a color based on a CSS color string. CSS renklerinin hem "RosyBrown" gibi adları hem de "#bc8f8f" gibi onaltılık değerleri kullanılabilir.Both names of CSS colors such as "RosyBrown" and hex values such as "#bc8f8f" may be used.

RGBA işlevi Kırmızı, Yeşil ve Mavi renk bileşenlerine göre bir renk döndürür.The RGBA function returns a color based on Red, Green, and Blue color components. Ayrıca birbirinin üzerinde katmanlanmış nesne renklerini karıştırmak için kullanılan bir Alfa bileşeni de içerir.It also includes an Alpha component used for mixing colors of objects layered on top of one another. Alfa, tamamen saydam ve görünmez 0 veya %0 ila tamamen opak ve aşağıdaki katmanları tamamen engelleyen 1 ya da %100 arasında değişiklik gösterir.Alpha varies from 0 or 0% which is fully transparent and invisible to 1 or 100% which is fully opaque and completely blocks out layers below.

ColorFade işlevi bir rengin daha açık veya daha koyu halini döndürür.The ColorFade function returns a brighter or darker version of a color. Soldurma miktarı, bir rengi siyaha kadar tamamen koyulaştıran -1, renk üzerinde herhangi bir etkisi olmayan 0 ve bir rengi beyaza kadar tamamen açan 1 arasında değişiklik gösterir.The amount of fade varies from -1 which fully darkens a color to black, to 0 which has no impact on the color, to 1 which fully brightens a color to white.

Söz dizimiSyntax

Color.RenkAdıColor.ColorName

  • RenkAdı: Gerekli.ColorName - Required. Geçişli Stil Sayfası (CSS) renk adı.A Cascading Style Sheet (CSS) color name. Olası sabit listesi değerleri için aşağıdaki listeye bakın.See list below of possible enumeration values.

ColorValue( CSSRengi )ColorValue( CSSColor )

  • CSSRengi: Gerekli.CSSColor - Required. Geçişli Stil Sayfası (CSS) renk tanımı.A Cascading Style Sheet (CSS) color definition. Renklerin hem "OliveDrab" gibi adları hem de "#6b8e23" gibi onaltılık değerleri kullanılabilir.Both names of colors, such as "OliveDrab", and hex values, such as "#6b8e23", may be used.

RGBA( Kırmızı, Yeşil, Mavi,, Alfa )RGBA( Red, Green, Blue, Alpha )

  • Kırmızı, Yeşil, Mavi: Gerekli.Red, Green, Blue - Required. 0'dan (sıfır doygunluk) 255'e (tam doygunluk) kadar uzanan renk bileşeni değerleri.Color component values, ranging from 0 (no saturation) to 255 (full saturation).
  • Alfa: Gerekli.Alpha - Required. 0'dan (tam saydam) 1'e (tam opak) kadar uzanan alfa bileşeni.Alpha component, ranging from 0 (fully transparent) to 1 (fully opaque). %0 ile %100 arasında bir yüzde de kullanabilirsiniz.You can also use a percentage, 0% to 100%.

ColorFade( Renk, SoldurmaMiktarı )ColorFade( Color, FadeAmount )

  • Renk: Gerekli.Color - Required. Color.Red gibi bir renk değeri veya ColorValue ya da RGBA çıkışı.A color value such as Color.Red or the output from ColorValue or RGBA.
  • SoldurmaMiktarı: Gerekli.FadeAmount - Required. 1 ile -1 arasında bir sayı.A number between -1 and 1. -1, rengi siyaha kadar tamamen koyulaştırır; 0'ın renk üzerinde hiçbir etkisi olmaz ve 1, rengi beyaza kadar tamamen açar.-1 fully darkens a color to black, 0 has no impact on the color, and 1 fully brightens a color to white.

Yerleşik renklerBuilt in colors

Color sabit listesiColor enumeration Onaltılık Kodla ColorValueColorValue with Hex Code RGBARGBA Renk ÖrneğiColor Swatch
Color.AliceBlueColor.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )ColorValue( "#f0f8ff" ) RGBA( 240, 248, 255, 1 )RGBA( 240, 248, 255, 1 ) uçuk mavi
Color.AntiqueWhiteColor.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )ColorValue( "#faebd7" ) RGBA( 7, "250, 235,215, 1 )RGBA( 7, "250, 235,215, 1 ) kırık beyaz
Color.AquaColor.Aqua ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0, 255, 255, 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) açık deniz mavisi
Color.AquamarineColor.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )ColorValue( "#7fffd4" ) RGBA( 127, 255, 212, 1 )RGBA( 127, 255, 212, 1 ) deniz mavisi
Color.AzureColor.Azure ColorValue( "#f0ffff" )ColorValue( "#f0ffff" ) RGBA( 240, 255, 255, 1 )RGBA( 240, 255, 255, 1 ) açık gök mavisi
Color.BeigeColor.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )ColorValue( "#f5f5dc" ) RGBA( 245, 245, 220, 1 )RGBA( 245, 245, 220, 1 ) bej
Color.BisqueColor.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )ColorValue( "#ffe4c4" ) RGBA( 255, 228, 196, 1 )RGBA( 255, 228, 196, 1 ) sırsız porselen
Color.BlackColor.Black ColorValue( "#000000" )ColorValue( "#000000" ) RGBA( 0, 0, 0, 1 )RGBA( 0, 0, 0, 1 ) siyah
Color.BlanchedAlmondColor.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )ColorValue( "#ffebcd" ) RGBA( 255, 235, 205, 1 )RGBA( 255, 235, 205, 1 ) badem beyazı
Color.BlueColor.Blue ColorValue( "#0000ff" )ColorValue( "#0000ff" ) RGBA( 0, 0, 255, 1 )RGBA( 0, 0, 255, 1 ) mavi
Color.BlueVioletColor.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )ColorValue( "#8a2be2" ) RGBA( 138, 43, 226, 1 )RGBA( 138, 43, 226, 1 ) menekşe mavisi
Color.BrownColor.Brown ColorValue( "#a52a2a" )ColorValue( "#a52a2a" ) RGBA( 165, 42, 42, 1 )RGBA( 165, 42, 42, 1 ) kahverengi
Color.BurlywoodColor.Burlywood ColorValue( "#deb887" )ColorValue( "#deb887" ) RGBA( 222, 184, 135, 1 )RGBA( 222, 184, 135, 1 ) odun rengi
Color.CadetBlueColor.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )ColorValue( "#5f9ea0" ) RGBA( 95, 158, 160, 1 )RGBA( 95, 158, 160, 1 ) asker mavisi
Color.ChartreuseColor.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )ColorValue( "#7fff00" ) RGBA( 127, 255, 0, 1 )RGBA( 127, 255, 0, 1 ) uçuk yeşil
Color.ChocolateColor.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )ColorValue( "#d2691e" ) RGBA( 210, 105, 30, 1 )RGBA( 210, 105, 30, 1 ) çikolata
Color.CoralColor.Coral ColorValue( "#ff7f50" )ColorValue( "#ff7f50" ) RGBA( 255, 127, 80, 1 )RGBA( 255, 127, 80, 1 ) mercan
Color.CornflowerBlueColor.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )ColorValue( "#6495ed" ) RGBA( 100, 149, 237, 1 )RGBA( 100, 149, 237, 1 ) mısır çiçeği mavisi
Color.CornsilkColor.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )ColorValue( "#fff8dc" ) RGBA( 255, 248, 220, 1 )RGBA( 255, 248, 220, 1 ) mısır püskülü
Color.CrimsonColor.Crimson ColorValue( "#dc143c" )ColorValue( "#dc143c" ) RGBA( 220, 20, 60, 1 )RGBA( 220, 20, 60, 1 ) kızıl
Color.CyanColor.Cyan ColorValue( "#00ffff" )ColorValue( "#00ffff" ) RGBA( 0, 255, 255, 1 )RGBA( 0, 255, 255, 1 ) camgöbeği
Color.DarkBlueColor.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )ColorValue( "#00008b" ) RGBA( 0, 0, 139, 1 )RGBA( 0, 0, 139, 1 ) koyu mavi
Color.DarkCyanColor.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )ColorValue( "#008b8b" ) RGBA( 0, 139, 139, 1 )RGBA( 0, 139, 139, 1 ) koyu camgöbeği
Color.DarkGoldenRodColor.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )ColorValue( "#b8860b" ) RGBA( 184, 134, 11, 1 )RGBA( 184, 134, 11, 1 ) koyu altın sarısı
Color.DarkGrayColor.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169, 169, 169, 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) koyu gri
Color.DarkGreenColor.DarkGreen ColorValue( "#006400" )ColorValue( "#006400" ) RGBA( 0, 100, 0, 1 )RGBA( 0, 100, 0, 1 ) koyu yeşil
Color.DarkGreyColor.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )ColorValue( "#a9a9a9" ) RGBA( 169, 169, 169, 1 )RGBA( 169, 169, 169, 1 ) koyu gri
Color.DarkKhakiColor.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )ColorValue( "#bdb76b" ) RGBA( 189, 183, 107, 1 )RGBA( 189, 183, 107, 1 ) koyu haki
Color.DarkMagentaColor.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )ColorValue( "#8b008b" ) RGBA( 139, 0, 139, 1 )RGBA( 139, 0, 139, 1 ) koyu eflatun
Color.DarkOliveGreenColor.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )ColorValue( "#556b2f" ) RGBA( 85, 107, 47, 1 )RGBA( 85, 107, 47, 1 ) koyu zeytin yeşili
Color.DarkOrangeColor.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )ColorValue( "#ff8c00" ) RGBA( 255, 140, 0, 1 )RGBA( 255, 140, 0, 1 ) koyu turuncu
Color.DarkOrchidColor.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )ColorValue( "#9932cc" ) RGBA( 153, 50, 204, 1 )RGBA( 153, 50, 204, 1 ) koyu orkide
Color.DarkRedColor.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )ColorValue( "#8b0000" ) RGBA( 139, 0, 0, 1 )RGBA( 139, 0, 0, 1 ) koyu kırmızı
Color.DarkSalmonColor.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )ColorValue( "#e9967a" ) RGBA( 233, 150, 122, 1 )RGBA( 233, 150, 122, 1 ) koyu somon
Color.DarkSeaGreenColor.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )ColorValue( "#8fbc8f" ) RGBA( 143, 188, 143, 1 )RGBA( 143, 188, 143, 1 ) koyu su yeşili
Color.DarkSlateBlueColor.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )ColorValue( "#483d8b" ) RGBA( 72, 61, 139, 1 )RGBA( 72, 61, 139, 1 ) koyu kaya mavisi
Color.DarkSlateGrayColor.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47, 79, 79, 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) koyu kaya grisi
Color.DarkSlateGreyColor.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )ColorValue( "#2f4f4f" ) RGBA( 47, 79, 79, 1 )RGBA( 47, 79, 79, 1 ) koyu kaya grisi
Color.DarkTurquoiseColor.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )ColorValue( "#00ced1" ) RGBA( 0, 206, 209, 1 )RGBA( 0, 206, 209, 1 ) koyu turkuaz
Color.DarkVioletColor.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )ColorValue( "#9400d3" ) RGBA( 148, 0, 211, 1 )RGBA( 148, 0, 211, 1 ) koyu menekşe
Color.DeepPinkColor.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )ColorValue( "#ff1493" ) RGBA( 255, 20, 147, 1 )RGBA( 255, 20, 147, 1 ) koyu pembe
Color.DeepSkyBlueColor.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )ColorValue( "#00bfff" ) RGBA( 0, 191, 255, 1 )RGBA( 0, 191, 255, 1 ) koyu gök mavisi
Color.DimGrayColor.DimGray ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105, 105, 105, 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) soluk gri
Color.DimGreyColor.DimGrey ColorValue( "#696969" )ColorValue( "#696969" ) RGBA( 105, 105, 105, 1 )RGBA( 105, 105, 105, 1 ) soluk gri
Color.DodgerBlueColor.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )ColorValue( "#1e90ff" ) RGBA( 30, 144, 255, 1 )RGBA( 30, 144, 255, 1 ) boncuk mavi
Color.FireBrickColor.FireBrick ColorValue( "#b22222" )ColorValue( "#b22222" ) RGBA( 178, 34, 34, 1 )RGBA( 178, 34, 34, 1 ) kiremit rengi
Color.FloralWhiteColor.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )ColorValue( "#fffaf0" ) RGBA( 255, 250, 240, 1 )RGBA( 255, 250, 240, 1 ) süt beyaz
Color.ForestGreenColor.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )ColorValue( "#228b22" ) RGBA( 34, 139, 34, 1 )RGBA( 34, 139, 34, 1 ) orman yeşili
Color.FuchsiaColor.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255, 0, 255, 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuşya
Color.GainsboroColor.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )ColorValue( "#dcdcdc" ) RGBA( 220, 220, 220, 1 )RGBA( 220, 220, 220, 1 ) uçuk gri
Color.GhostWhiteColor.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )ColorValue( "#f8f8ff" ) RGBA( 248, 248, 255, 1 )RGBA( 248, 248, 255, 1 ) hayalet beyazı
Color.GoldColor.Gold ColorValue( "#ffd700" )ColorValue( "#ffd700" ) RGBA( 255, 215, 0, 1 )RGBA( 255, 215, 0, 1 ) altın sarısı
Color.GoldenRodColor.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )ColorValue( "#daa520" ) RGBA( 218, 165, 32, 1 )RGBA( 218, 165, 32, 1 ) altın başak
Color.GrayColor.Gray ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128, 128, 128, 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) gri
Color.GreenColor.Green ColorValue( "#008000" )ColorValue( "#008000" ) RGBA( 0, 128, 0, 1 )RGBA( 0, 128, 0, 1 ) yeşil
Color.GreenYellowColor.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )ColorValue( "#adff2f" ) RGBA( 173, 255, 47, 1 )RGBA( 173, 255, 47, 1 ) yeşilimsi sarı
Color.GreyColor.Grey ColorValue( "#808080" )ColorValue( "#808080" ) RGBA( 128, 128, 128, 1 )RGBA( 128, 128, 128, 1 ) gri
Color.HoneydewColor.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )ColorValue( "#f0fff0" ) RGBA( 240, 255, 240, 1 )RGBA( 240, 255, 240, 1 ) bal rengi
Color.HotPinkColor.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )ColorValue( "#ff69b4" ) RGBA( 255, 105, 180, 1 )RGBA( 255, 105, 180, 1 ) canlı pembe
Color.IndianRedColor.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )ColorValue( "#cd5c5c" ) RGBA( 205, 92, 92, 1 )RGBA( 205, 92, 92, 1 ) kızılderili kırmızısı
Color.IndigoColor.Indigo ColorValue( "#4b0082" )ColorValue( "#4b0082" ) RGBA( 75, 0, 130, 1 )RGBA( 75, 0, 130, 1 ) çivit mavisi
Color.IvoryColor.Ivory ColorValue( "#fffff0" )ColorValue( "#fffff0" ) RGBA( 255, 255, 240, 1 )RGBA( 255, 255, 240, 1 ) fildişi
Color.KhakiColor.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )ColorValue( "#f0e68c" ) RGBA( 240, 230, 140, 1 )RGBA( 240, 230, 140, 1 ) haki
Color.LavenderColor.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )ColorValue( "#e6e6fa" ) RGBA( 230, 230, 250, 1 )RGBA( 230, 230, 250, 1 ) açık eflatun
Color.LavenderBlushColor.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )ColorValue( "#fff0f5" ) RGBA( 255, 240, 245, 1 )RGBA( 255, 240, 245, 1 ) eflatun nar çiçeği
Color.LawnGreenColor.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )ColorValue( "#7cfc00" ) RGBA( 124, 252, 0, 1 )RGBA( 124, 252, 0, 1 ) çimen yeşili
Color.LemonChiffonColor.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )ColorValue( "#fffacd" ) RGBA( 255, 250, 205, 1 )RGBA( 255, 250, 205, 1 ) limon kabuğu
Color.LightBlueColor.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )ColorValue( "#add8e6" ) RGBA( 173, 216, 230, 1 )RGBA( 173, 216, 230, 1 ) açık mavi
Color.LightCoralColor.LightCoral ColorValue( "#f08080" )ColorValue( "#f08080" ) RGBA( 240, 128, 128, 1 )RGBA( 240, 128, 128, 1 ) açık mercan
Color.LightCyanColor.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )ColorValue( "#e0ffff" ) RGBA( 224, 255, 255, 1 )RGBA( 224, 255, 255, 1 ) açık camgöbeği
Color.LightGoldenRodYellowColor.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )ColorValue( "#fafad2" ) RGBA( 250, 250, 210, 1 )RGBA( 250, 250, 210, 1 ) açık altın sarısı
Color.LightGrayColor.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211, 211, 211, 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) açık gri
Color.LightGreenColor.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )ColorValue( "#90ee90" ) RGBA( 144, 238, 144, 1 )RGBA( 144, 238, 144, 1 ) açık yeşil
Color.LightGreyColor.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )ColorValue( "#d3d3d3" ) RGBA( 211, 211, 211, 1 )RGBA( 211, 211, 211, 1 ) açık gri
Color.LightPinkColor.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )ColorValue( "#ffb6c1" ) RGBA( 255, 182, 193, 1 )RGBA( 255, 182, 193, 1 ) açık pembe
Color.LightSalmonColor.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )ColorValue( "#ffa07a" ) RGBA( 255, 160, 122, 1 )RGBA( 255, 160, 122, 1 ) açık somon
Color.LightSeaGreenColor.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )ColorValue( "#20b2aa" ) RGBA( 32, 178, 170, 1 )RGBA( 32, 178, 170, 1 ) açık su yeşili
Color.LightSkyBlueColor.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )ColorValue( "#87cefa" ) RGBA( 135, 206, 250, 1 )RGBA( 135, 206, 250, 1 ) açık gök mavisi
Color.LightSlateGrayColor.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119, 136, 153, 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) açık kaya grisi
Color.LightSlateGreyColor.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )ColorValue( "#778899" ) RGBA( 119, 136, 153, 1 )RGBA( 119, 136, 153, 1 ) açık kaya grisi
Color.LightSteelBlueColor.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )ColorValue( "#b0c4de" ) RGBA( 176, 196, 222, 1 )RGBA( 176, 196, 222, 1 ) açık çelik mavisi
Color.LightYellowColor.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )ColorValue( "#ffffe0" ) RGBA( 255, 255, 224, 1 )RGBA( 255, 255, 224, 1 ) açık sarı
Color.LimeColor.Lime ColorValue( "#00ff00" )ColorValue( "#00ff00" ) RGBA( 0, 255, 0, 1 )RGBA( 0, 255, 0, 1 ) limon sarısı
Color.LimeGreenColor.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )ColorValue( "#32cd32" ) RGBA( 50, 205, 50, 1 )RGBA( 50, 205, 50, 1 ) limon yeşili
Color.LinenColor.Linen ColorValue( "#faf0e6" )ColorValue( "#faf0e6" ) RGBA( 250, 240, 230, 1 )RGBA( 250, 240, 230, 1 ) keten rengi
Color.MagentaColor.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )ColorValue( "#ff00ff" ) RGBA( 255, 0, 255, 1 )RGBA( 255, 0, 255, 1 ) eflatun
Color.MaroonColor.Maroon ColorValue( "#800000" )ColorValue( "#800000" ) RGBA( 128, 0, 0, 1 )RGBA( 128, 0, 0, 1 ) vişne çürüğü
Color.MediumAquamarineColor.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )ColorValue( "#66cdaa" ) RGBA( 102, 205, 170, 1 )RGBA( 102, 205, 170, 1 ) düz deniz mavisi
Color.MediumBlueColor.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )ColorValue( "#0000cd" ) RGBA( 0, 0, 205, 1 )RGBA( 0, 0, 205, 1 ) düz mavi
Color.MediumOrchidColor.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )ColorValue( "#ba55d3" ) RGBA( 186, 85, 211, 1 )RGBA( 186, 85, 211, 1 ) düz menekşe
Color.MediumPurpleColor.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )ColorValue( "#9370db" ) RGBA( 147, 112, 219, 1 )RGBA( 147, 112, 219, 1 ) düz eflatun
Color.MediumSeaGreenColor.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )ColorValue( "#3cb371" ) RGBA( 60, 179, 113, 1 )RGBA( 60, 179, 113, 1 ) düz su yeşili
Color.MediumSlateBlueColor.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )ColorValue( "#7b68ee" ) RGBA( 123, 104, 238, 1 )RGBA( 123, 104, 238, 1 ) düz kaya mavisi
Color.MediumSpringGreenColor.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )ColorValue( "#00fa9a" ) RGBA( 0, 250, 154, 1 )RGBA( 0, 250, 154, 1 ) düz ilkbahar yeşili
Color.MediumTurquoiseColor.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )ColorValue( "#48d1cc" ) RGBA( 72, 209, 204, 1 )RGBA( 72, 209, 204, 1 ) düz turkuaz
Color.MediumVioletRedColor.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )ColorValue( "#c71585" ) RGBA( 199, 21, 133, 1 )RGBA( 199, 21, 133, 1 ) düz menekşe kırmızısı
Color.MidnightBlueColor.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )ColorValue( "#191970" ) RGBA( 25, 25, 112, 1 )RGBA( 25, 25, 112, 1 ) gece mavisi
Color.MintCreamColor.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )ColorValue( "#f5fffa" ) RGBA( 245, 255, 250, 1 )RGBA( 245, 255, 250, 1 ) uçuk nane yeşili
Color.MistyRoseColor.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )ColorValue( "#ffe4e1" ) RGBA( 255, 228, 225, 1 )RGBA( 255, 228, 225, 1 ) pastel gül pembesi
Color.MoccasinColor.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )ColorValue( "#ffe4b5" ) RGBA( 255, 228, 181, 1 )RGBA( 255, 228, 181, 1 ) mokasen
Color.NavajoWhiteColor.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )ColorValue( "#ffdead" ) RGBA( 255, 222, 173, 1 )RGBA( 255, 222, 173, 1 ) navaho beyazı
Color.NavyColor.Navy ColorValue( "#000080" )ColorValue( "#000080" ) RGBA( 0, 0, 128, 1 )RGBA( 0, 0, 128, 1 ) lacivert
Color.OldLaceColor.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )ColorValue( "#fdf5e6" ) RGBA( 253, 245, 230, 1 )RGBA( 253, 245, 230, 1 ) kirli sarı
Color.OliveColor.Olive ColorValue( "#808000" )ColorValue( "#808000" ) RGBA( 128, 128, 0, 1 )RGBA( 128, 128, 0, 1 ) zeytin yeşili
Color.OliveDrabColor.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )ColorValue( "#6b8e23" ) RGBA( 107, 142, 35, 1 )RGBA( 107, 142, 35, 1 ) açık zeytin yeşili
Color.OrangeColor.Orange ColorValue( "#ffa500" )ColorValue( "#ffa500" ) RGBA( 255, 165, 0, 1 )RGBA( 255, 165, 0, 1 ) turuncu
Color.OrangeRedColor.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )ColorValue( "#ff4500" ) RGBA( 255, 69, 0, 1 )RGBA( 255, 69, 0, 1 ) şafak kırmızısı
Color.OrchidColor.Orchid ColorValue( "#da70d6" )ColorValue( "#da70d6" ) RGBA( 218, 112, 214, 1 )RGBA( 218, 112, 214, 1 ) orkide
Color.PaleGoldenRodColor.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )ColorValue( "#eee8aa" ) RGBA( 238, 232, 170, 1 )RGBA( 238, 232, 170, 1 ) soluk altın
Color.PaleGreenColor.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )ColorValue( "#98fb98" ) RGBA( 152, 251, 152, 1 )RGBA( 152, 251, 152, 1 ) soluk yeşil
Color.PaleTurquoiseColor.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )ColorValue( "#afeeee" ) RGBA( 175, 238, 238, 1 )RGBA( 175, 238, 238, 1 ) soluk turkuaz
Color.PaleVioletRedColor.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )ColorValue( "#db7093" ) RGBA( 219, 112, 147, 1 )RGBA( 219, 112, 147, 1 ) soluk menekşe kırmızısı
Color.PapayaWhipColor.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )ColorValue( "#ffefd5" ) RGBA( 255, 239, 213, 1 )RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papaya sapı
Color.PeachPuffColor.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )ColorValue( "#ffdab9" ) RGBA( 255, 218, 185, 1 )RGBA( 255, 218, 185, 1 ) açık şeftali
Color.PeruColor.Peru ColorValue( "#cd853f" )ColorValue( "#cd853f" ) RGBA( 205, 133, 63, 1 )RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru
Color.PinkColor.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )ColorValue( "#ffc0cb" ) RGBA( 255, 192, 203, 1 )RGBA( 255, 192, 203, 1 ) pembe
Color.PlumColor.Plum ColorValue( "#dda0dd" )ColorValue( "#dda0dd" ) RGBA( 221, 160, 221, 1 )RGBA( 221, 160, 221, 1 ) erik rengi
Color.PowderBlueColor.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )ColorValue( "#b0e0e6" ) RGBA( 176, 224, 230, 1 )RGBA( 176, 224, 230, 1 ) kül mavisi
Color.PurpleColor.Purple ColorValue( "#800080" )ColorValue( "#800080" ) RGBA( 128, 0, 128, 1 )RGBA( 128, 0, 128, 1 ) mor
Color.RedColor.Red ColorValue( "#ff0000" )ColorValue( "#ff0000" ) RGBA( 255, 0, 0, 1 )RGBA( 255, 0, 0, 1 ) kırmızı
Color.RosyBrownColor.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )ColorValue( "#bc8f8f" ) RGBA( 188, 143, 143, 1 )RGBA( 188, 143, 143, 1 ) kızıl kahve
Color.RoyalBlueColor.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )ColorValue( "#4169e1" ) RGBA( 65, 105, 225, 1 )RGBA( 65, 105, 225, 1 ) kraliyet mavisi
Color.SaddleBrownColor.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )ColorValue( "#8b4513" ) RGBA( 139, 69, 19, 1 )RGBA( 139, 69, 19, 1 ) koyu kahve
Color.SalmonColor.Salmon ColorValue( "#fa8072" )ColorValue( "#fa8072" ) RGBA( 250, 128, 114, 1 )RGBA( 250, 128, 114, 1 ) somon
Color.SandyBrownColor.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )ColorValue( "#f4a460" ) RGBA( 244, 164, 96, 1 )RGBA( 244, 164, 96, 1 ) kum beji
Color.SeaGreenColor.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )ColorValue( "#2e8b57" ) RGBA( 46, 139, 87, 1 )RGBA( 46, 139, 87, 1 ) su yeşili
Color.SeaShellColor.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )ColorValue( "#fff5ee" ) RGBA( 255, 245, 238, 1 )RGBA( 255, 245, 238, 1 ) deniz kabuğu
Color.SiennaColor.Sienna ColorValue( "#a0522d" )ColorValue( "#a0522d" ) RGBA( 160, 82, 45, 1 )RGBA( 160, 82, 45, 1 ) boz toprak rengi
Color.SilverColor.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )ColorValue( "#c0c0c0" ) RGBA( 192, 192, 192, 1 )RGBA( 192, 192, 192, 1 ) gümüş
Color.SkyBlueColor.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )ColorValue( "#87ceeb" ) RGBA( 135, 206, 235, 1 )RGBA( 135, 206, 235, 1 ) gök mavisi
Color.SlateBlueColor.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )ColorValue( "#6a5acd" ) RGBA( 106, 90, 205, 1 )RGBA( 106, 90, 205, 1 ) kaya mavisi
Color.SlateGrayColor.SlateGray ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112, 128, 144, 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) kaya grisi
Color.SlateGreyColor.SlateGrey ColorValue( "#708090" )ColorValue( "#708090" ) RGBA( 112, 128, 144, 1 )RGBA( 112, 128, 144, 1 ) kaya grisi
Color.SnowColor.Snow ColorValue( "#fffafa" )ColorValue( "#fffafa" ) RGBA( 255, 250, 250, 1 )RGBA( 255, 250, 250, 1 ) kar beyaz
Color.SpringGreenColor.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )ColorValue( "#00ff7f" ) RGBA( 0, 255, 127, 1 )RGBA( 0, 255, 127, 1 ) bahar yeşili
Color.SteelBlueColor.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )ColorValue( "#4682b4" ) RGBA( 70, 130, 180, 1 )RGBA( 70, 130, 180, 1 ) çelik mavisi
Color.TanColor.Tan ColorValue( "#d2b48c" )ColorValue( "#d2b48c" ) RGBA( 210, 180, 140, 1 )RGBA( 210, 180, 140, 1 ) ten rengi
Color.TealColor.Teal ColorValue( "#008080" )ColorValue( "#008080" ) RGBA( 0, 128, 128, 1 )RGBA( 0, 128, 128, 1 ) göl mavisi
Color.ThistleColor.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )ColorValue( "#d8bfd8" ) RGBA( 216, 191, 216, 1 )RGBA( 216, 191, 216, 1 ) devedikeni
Color.TomatoColor.Tomato ColorValue( "#ff6347" )ColorValue( "#ff6347" ) RGBA( 255, 99, 71, 1 )RGBA( 255, 99, 71, 1 ) domates
Color.TurquoiseColor.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )ColorValue( "#40e0d0" ) RGBA( 64, 224, 208, 1 )RGBA( 64, 224, 208, 1 ) turkuaz
Color.VioletColor.Violet ColorValue( "#ee82ee" )ColorValue( "#ee82ee" ) RGBA( 238, 130, 238, 1 )RGBA( 238, 130, 238, 1 ) menekşe
Color.WheatColor.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )ColorValue( "#f5deb3" ) RGBA( 245, 222, 179, 1 )RGBA( 245, 222, 179, 1 ) buğday
Color.WhiteColor.White ColorValue( "#ffffff" )ColorValue( "#ffffff" ) RGBA( 255, 255, 255, 1 )RGBA( 255, 255, 255, 1 ) beyaz
Color.WhiteSmokeColor.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )ColorValue( "#f5f5f5" ) RGBA( 245, 245, 245, 1 )RGBA( 245, 245, 245, 1 ) duman beyazı
Color.YellowColor.Yellow ColorValue( "#ffff00" )ColorValue( "#ffff00" ) RGBA( 255, 255, 0, 1 )RGBA( 255, 255, 0, 1 ) sarı
Color.YellowGreenColor.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )ColorValue( "#9acd32" ) RGBA( 154, 205, 50, 1 )RGBA( 154, 205, 50, 1 ) sarımsı yeşil