PowerApps'teki Defaults işleviDefaults function in PowerApps

Bir veri kaynağı ile ilgili varsayılan değerleri döndürür.Returns the default values for a data source.

AçıklamaDescription

Defaults işlevini kullanarak bir veri giriş formunu önceden doldurabilir, böylece tamamlamayı daha kolay hale getirebilirsiniz.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Bu işlev, veri kaynağının varsayılan değerlerini içeren bir kayıt döndürür.This function returns a record that contains the default values for the data source. Veri kaynağındaki bir sütun varsayılan değere sahip değilse ilgili özellik mevcut olmaz.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Veri kaynakları, sağladıkları varsayılan bilgi miktarına göre değişiklik gösterir; hiç varsayılan bilgi bulunmaması da buna dahildir.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. Bir koleksiyon veya varsayılan değerleri desteklemeyen başka bir veri kaynağı ile çalıştığınızda Defaults işlevi boş bir kayıt döndürür.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

Defaults işlevini Patch işleviyle birlikte kullanarak kayıt oluşturabilirsiniz.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

Söz dizimiSyntax

Defaults( VeriKaynağı )Defaults( DataSource )

  • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Varsayılan değerleri uygulamak istediğiniz veri kaynağıdır.The data source for which you want default values.

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Defaults( Scores )Defaults( Scores ) Scores veri kaynağı ile ilgili varsayılan değerleri döndürür.Returns the default values for the Scores data source. { Score: 0 }{ Score: 0 }