PowerApps'teki Exit işleviExit function in PowerApps

Çalışmakta olan uygulamayı kapatır.Exits the currently running app.

AçıklamaDescription

Exit işlevi çalışmakta olan uygulamayı kapatır.The Exit function exits the currently running app. Kullanıcı uygulama listesine döner ve buradan başka bir uygulamayı seçerek açabilir.The user is returned to the list of apps, where they can select another app to open.

Söz dizimiSyntax

Exit()Exit()