PowerApps'teki IsNumeric işleviIsNumeric function in PowerApps

Bir değerin sayısal olup olmadığını test eder.Tests whether a value is numeric.

AçıklamaDescription

IsNumeric işlevi bir değerin sayısal olup olmadığını test eder.The IsNumeric function tests whether a value is numeric. Diğer değer türleri arasında Boole, dize, tablo ve kayıt yer alır.Other kinds of values include Boolean, string, table, and record.

Döndürülen değer, Boole true veya false olur.The return value is a Boolean true or false.

Söz dizimiSyntax

IsNumeric( Değer )IsNumeric( Value )

  • Değer: Gerekli.Value – Required. Test edilecek değer.Value to test.