PowerApps'teki Mod işleviMod function in PowerApps

Bir bölme işleminden kalanı döndürür.Returns the remainder of a division.

AçıklamaDescription

Mod işlevi bir sayının, bölen tarafından bölünmesi sonucundaki kalanı döndürür.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Sonuç bölenle aynı işarete sahiptir.The result has the same sign as the divisor.

Söz dizimiSyntax

Mod( Sayı, Bölen )Mod( Number, Divisor )

  • Number - Gerekli.Number - Required. Bölünecek sayı.Number to divide.
  • Bölen: Gerekli.Divisor - Required. Bölecek sayı.Number to divide by.