PowerApps'teki Now, Today ve IsToday işlevleriNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Geçerli tarih ve saati döndürür ve bir tarih/saat değerinin, içinde bulunulan güne karşılık gelip gelmediğini test eder.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

AçıklamaDescription

Now işlevi, geçerli tarih ve saati bir tarih/saat değeri olarak döndürür.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Today işlevi, geçerli tarihi bir tarih/saat değeri olarak döndürür.The Today function returns the current date as a date/time value. Saat bölümü gece yarısıdır.The time portion is midnight. Today, içinde bulunulan günün gece yarısından ertesi günün gece yarısına kadar bir gün boyunca aynı değere sahiptir.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

IsToday işlevi, bir tarih/saat değerinin içinde bulunulan günün gece yarısı ile ertesi günün gece yarısı arasında olup olmadığını test eder.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Bu işlev, true veya false olarak bir Boole değeri döndürür.This function returns a Boolean true or false value.

Tüm bu işlevler, geçerli kullanıcının yerel saatiyle çalışır.All these functions work with the local time of the current user.

Daha fazla bilgi için bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.See working with dates and times for more information.

Söz dizimiSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( TarihSaat )IsToday( DateTime )

  • TarihSaat: Gerekli.DateTime - Required. Test edilecek tarih/saat değeri.The date/time value to test.

ÖrneklerExamples

Bu bölümdeki örnekler için zaman bilgileri 12 Şubat 2015 15:59 olarak alınmıştır ve dil en-us şeklindedir.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Geçerli tarih ve saati alır ve bir dize olarak görüntüler.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. "02/12/2015 03:59:00""02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Yalnızca geçerli tarihi alarak saat kısmını gece yarısı olarak bırakır ve bunu bir dize olarak görüntüler.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. "02/12/2015 00:00:00""02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Geçerli tarih ve saatin, içinde bulunulan günün gece yarısı ile ertesi günün gece yarısı arasında olup olmadığını test eder.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Geçerli tarihin, içinde bulunulan günün gece yarısı ile ertesi günün gece yarısı arasında olup olmadığını test eder.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Geçerli tarih ve saati alır, sonuca 12 gün ekler ve bir dize olarak görüntüler.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 03:59:00""02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Geçerli tarihi alır, sonuca 12 gün ekler ve bir dize olarak görüntüler.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 00:00:00""02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Geçerli tarih ve saat ile 12 gün toplamının içinde bulunulan günün gece yarısı ile ertesi günün gece yarısı arasında olup olmadığını test eder.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Geçerli tarih ile 12 gün toplamının içinde bulunulan günün gece yarısı ile ertesi günün gece yarısı arasında olup olmadığını test eder.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse