PowerApps'teki Refresh işleviRefresh function in PowerApps

Bir veri kaynağının kayıtlarını yeniler.Refreshes the records of a data source.

AçıklamaDescription

Refresh işlevi bir veri kaynağının güncel kopyasını getirir.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Diğer kullanıcılarının yaptığı değişiklikleri görürsünüz.You'll see changes that other users made.

Refresh değer döndürmez ve bu işlevi yalnızca davranış formüllerinde kullanabilirsiniz.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

Söz dizimiSyntax

Refresh( VeriKaynağı )Refresh( DataSource )

  • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Yenilemek istediğiniz veri kaynağı.The data source that you want to refresh.

ÖrnekExample

Bu örnekte şu verilerle başlayan IceCream adlı veri kaynağını yenileyeceksiniz:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Başka bir cihazdaki bir kullanıcı Strawberry kaydının Quantity bilgisini 400 olarak değiştiriyor.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Şu formül yürütülene kadar bu değişikliği göremezsiniz:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

Bu formül yürütüldükten sonra IceCream veri kaynağına bağlı olan galerilerde Strawberry özelliğinin güncelleştirilmiş değeri gösterilir:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: