PowerApps'teki Shuffle işleviShuffle function in PowerApps

Bir tablonun kayıtlarını rastgele düzende yeniden sıralar.Randomly reorders the records of a table.

AçıklamaDescription

Shuffle işlevi bir tablonun kayıtlarını yeniden sıralar.The Shuffle function reorders the records of a table.

Shuffle, bağımsız değişkenle aynı sayıda sütuna ve satıra sahip bir tablo döndürür.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

Söz dizimiSyntax

Shuffle( Tablo )Shuffle( Table )

  • Table - Gerekli.Table - Required. Karıştırılacak tablo.Table to shuffle.

ÖrnekExample

Deck adlı bir koleksiyonda oyun kağıtlarıyla ilgili bilgiler varsa bu formül ilgili koleksiyonun rastgele düzende karıştırılmış bir kopyasını döndürür.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Deck)Shuffle(Deck)