PowerApps'teki Acceleration, App, Compass, Connection ve Location sinyalleriAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Kullanıcının dünya üzerinde bulunduğu konum ve hangi ekranın görüntülendiği gibi, uygulamanın ortamı ile ilgili bilgileri döndürür.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Açıklama ve söz dizimiDescription and syntax

Tüm sinyaller bilgi içeren bir kayıt döndürür.All signals return a record of information. Bu bilgileri kullanabilir ve kayıt olarak saklayabilir veya .You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . işlecini kullanarak özellikleri ayrı ayrı ayıklayabilirsiniz.operator.

AccelerationAcceleration

Acceleration sinyali, cihazın ivmesini cihazın ekranına bağlı olarak üç farklı boyutta döndürür.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. İvme, 9,81 d/saniye2 veya 32,2 ft/saniye2 değerindeki g (yer çekimi nedeniyle Dünya'nın nesnelere uyguladığı ivme) birimleriyle ölçülür.Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

Sinyal ÖzelliğiSignal Property AçıklamaDescription
Acceleration.XAcceleration.X Sağ ve sol.Right and left. Sağ, pozitif bir sayıdır.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y İleri ve geri.Forward and back. İleri, pozitif bir sayıdır.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Yukarı ve aşağı.Up and down. Yukarı, pozitif bir sayıdır.Up is a positive number.

UygulamaApp

Uygulama sinyali, çalışmakta olan uygulamayla ilgili bilgiler döndürür.The App signal returns information about the running app.

Sinyal ÖzelliğiSignal Property AçıklamaDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Görüntülenen ekran.Screen that's displayed. Ekranın özelliklerine başvurmak veya hangi ekranın görüntülendiğini belirlemek için başka bir ekranla karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir ekran nesnesi döndürür.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Back veya Navigate işlevlerini kullanarak, görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

CompassCompass

Compass sinyali, ekranın üst kısmının pusula yönünü döndürür.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Pusula yönü, manyetik kuzeyi temel alır.The heading is based on magnetic north.

Sinyal ÖzelliğiSignal Property AçıklamaDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Derece cinsinden pusula yönü.Heading in degrees. 0 değeri kuzeyi göstermek üzere, 0 ila 360 arasında bir sayı döndürür.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

BağlantıConnection

Bağlantı sinyali, ağ bağlantısıyla ilgili bilgiler döndürür.The Connection signal returns the information about the network connection. Ölçülen bir bağlantı kullanırken, ağ üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını sınırlamak isteyebilirsiniz.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

Sinyal ÖzelliğiSignal Property AçıklamaDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Cihazın ağa bağlı olup olmadığını gösteren bir Boole (true veya false) değeri döndürür.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Cihazın ölçülüp ölçülmediğini gösteren bir Boole (true veya false) değeri döndürür.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

KonumLocation

Location sinyali, Global Konumlandırma Sistemi'nin (GPS) yanı sıra baz istasyonu iletişimleri ve IP adresi gibi diğer cihaz bilgilerini temel alarak konumu döndürür.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Bir kullanıcı, konum bilgilerine ilk kez erişiyorsa cihaz, kullanıcının bu verilere erişime izin vermesine yönelik bir istem görüntüleyebilir.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Konum değiştikçe konumdaki bağımlılıklar da sürekli olarak yeniden hesaplanır. Bu da cihazın pil gücünün tüketilmesi anlamına gelir.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. Konum güncelleştirmelerini açmak ve kapatmak için Enable ve Disable işlevlerini kullanarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Görüntülenen ekran, konum bilgilerini temel almıyorsa Konum otomatik olarak kapatılır.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

Sinyal ÖzelliğiSignal Property AçıklamaDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Deniz seviyesinin üzerindeki bir yüksekliği, fit cinsinden gösteren bir sayı döndürür.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Enlemi gösteren, -90 ila 90 arasında bir sayı döndürür. Bu ölçüm, Ekvator temel alınarak derece cinsinden yapılır.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Sayının pozitif olması bir konumun ekvatorun kuzeyinde olduğunu gösterir.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Boylamı gösteren, 0 ila 180 arasında bir sayı döndürür. Bu ölçüm Greenwich, İngiltere'nin batısı temel alınarak derece cinsinden yapılır.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

ÖrneklerExamples

Seattle, Washington'daki Safeco Field'da atıcıların oyun sırasında üzerinde durduğu tümsekte bulunan bir beyzbol atıcısı, sayı kalesindeki yakalayıcıya doğru bir telefon fırlatır.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. Zemine paralel olan telefonun ekranının üst kısmı atıcıyı işaret eder durumdadır ve atıcı, telefonu döndürerek atmaz.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. Bu konumda, telefon bir hücresel ağ hizmetine bağlıdır ancak Wi-Fi bağlantısı bulunmamaktadır.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. PlayBall ekranı görüntülenir.The PlayBall screen is displayed.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Geçerli konumun enlem değerini döndürür.Returns the latitude of the current location. Safeco Field, harita koordinatlarına göre 47,591 K, 122,333 B konumunda bulunur.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47.59147.591

Top, atıcı ve yakalayıcı arasında hareket ettikçe enlem de sürekli olarak değişir.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Geçerli konumun boylam değerini döndürür.Returns the longitude of the current location. 122.333122.333

Top, atıcı ve yakalayıcı arasında hareket ettikçe boylam da sürekli olarak değişir.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocationLocation Geçerli konumun enlem ve boylamını bir kayıt olarak döndürür.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Ekranın üst kısmının pusula yönünü döndürür.Returns the compass heading of the top of the screen. Safeco Field'daki sayı kalesi, atıcının oyun sırasında üzerinde durduğu tümseğin yaklaşık olarak güney batısında bulunur.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230.25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Cihazın yanlamasına ivmesini döndürür.Returns the acceleration of the device side to side. Atıcı, telefonu ekranın üst kısmına göre düz bir şekilde karşıya fırlattığından cihaz yanlamasına ivme kazanmaz.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Cihazın önden arkaya ivmesini döndürür.Returns the acceleration of the device front to back. Atıcı başlangıçta cihazı yarım saniye içinde saatte 0 ila 90 mil (saniyede yaklaşık 132 fit) arasında değişen değerlere ulaşan yüksek bir ivmeyle fırlatır.The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Cihaz havalandıktan sonra daha fazla ivme kazanmaz (havadaki sürtünme hesaba katılmazsa).After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Yakalayıcı topu yakaladığında cihazın ivmesi azalır ve cihaz durur.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8.2 (atıcı cihazı fırlatırken).8.2, while the pitcher throws the device.

0 (cihaz havadayken).0, while the device is in the air.

-8.2 (yakalayıcı, cihazı yakalandığında).-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Cihazın boylamasına ivmesini döndürür.Returns the acceleration of the device top to bottom. Cihaz havada olduğu sırada yer çekiminden etkilenir.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0 (atıcı, cihazı fırlatmadan önce).0, before the pitcher throws the device.

1 (cihaz havadayken).1, while the device is in the air.

0 (yakalayıcı, cihazı yakaladıktan sonra).0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration İvmeyi bir kayıt olarak döndürür.Returns the acceleration as a record. { X: 0, Y: 264, Z: 0 } (atıcı, cihazı fırlatırken).{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Cihazın ağa bağlı olup olmadığını gösteren bir Boole değeri döndürürReturns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Bağlantının ölçülüp ölçülmediğini gösteren bir Boole değeri döndürürReturns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall PlayBall ekranının görüntülenip görüntülenmediğini gösteren bir Boole değeri döndürür.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Görüntülenen ekran için arka plan rengini döndürür.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green