PowerApps kullanarak SharePoint içinden bir uygulama oluşturmaGenerate an app from within SharePoint using PowerApps

PowerApps'te kullanıcıların özel bir SharePoint Online listesindeki öğeleri yönetebileceği bir uygulamayı otomatik olarak oluşturun.In PowerApps, automatically generate an app in which users can manage items in a custom SharePoint Online list. Uygulamada kullanıcıların aşağıdaki işlemleri yapabileceği üç ekran bulunacaktır:The app will have three screens in which users can:

 • listedeki tüm kayıtlara göz atma (BrowseScreen1)browse through all records in the list (BrowseScreen1)
 • belirli bir kayıtla ilgili tüm alanları görüntüleme (DetailsScreen1)view all fields for a specific record (DetailsScreen1)
 • kayıt oluşturma ve düzenleme (EditScreen1)create or edit a record (EditScreen1)

SharePoint Online komut çubuğundan bir özel listenin uygulamasını oluşturursanız ilgili uygulama o listenin görünümü olarak görüntülenir.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. Uygulamayı web tarayıcısına ek olarak Windows Phone, iOS veya Android cihazlarda da çalıştırabilirsiniz.You can also run the app on a Windows Phone, iOS, or Android device, in addition to a web browser.

Önemli

PowerApps tüm SharePoint veri türlerini desteklemez.PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. Daha fazla bilgi için bkz. Bilinen sorunlar.For more information, see Known issues.

Uygulama oluşturmaGenerate an app

 1. SharePoint Online'da özel bir liste açın, komut çubuğundaki PowerApps öğesine ve ardından Uygulama oluştur'a tıklayın veya dokunun.Open a custom list in SharePoint Online, click or tap PowerApps on the command bar, and then click or tap Create an app.

 2. Açılan bölmede uygulamanıza ad verin ve ardından Oluştur'a tıklayın veya dokunun.In the panel that appears, type a name for your app, and then click or tap Create.

  Web tarayıcınızda SharePoint listenizi kullanarak otomatik olarak oluşturulan uygulamayı gösteren yeni bir sekme açılır.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list.

 3. SharePoint listenizin bulunduğu tarayıcı sekmesine ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.Click or tap the browser tab for your SharePoint list, and then click or tap Open.

  Not

  Uygulamanın açılması için tarayıcı penceresini yenilemeniz (örneğin, F5 tuşuna basarak) gerekebilir.You might need to refresh the browser window (for example, by pressing F5) before the app will open.

  Uygulama ayrı bir tarayıcı sekmesinde açılır.The app opens in a separate browser tab.

Uygulamayı yönetmeManage the app

 • PowerApps'te Düzenle'ye tıklar veya dokunursanız uygulama ayrı bir tarayıcı sekmesinde açılır ve buradan uygulamayı Web için PowerApps Studio'da güncelleştirebilirsiniz.If you click or tap Edit in PowerApps, the app opens in a separate browser tab where you can update the app in PowerApps Studio for the web.
 • Bu görünümü genel yap'a tıklar veya dokunursanız kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılar uygulamayı görüntüleyebilir.If you click or tap Make this view public, other people in your organization can view it. Varsayılan olarak, oluşturduğunuz görünümleri yalnızca kendiniz görebilirsiniz.By default, only you can see views that you create. Diğer kullanıcıların uygulamanızı düzenlemesine izin vermek istiyorsanız onlarla paylaşmanız ve ardından Katkıda Bulunan izinleri vermeniz gerekir.If you want to allow other people to edit your app, you need to share it with them, and then grant Contributor permissions.
 • Bu görünümü kaldır'a tıklar veya dokunursanız görünüm SharePoint'ten kaldırılır ancak uygulama silinene kadar PowerApps'te kalır.If you click or tap Remove this view, you'll remove the view from SharePoint, but the app will remain in PowerApps unless you delete it.

Sonraki adımlarNext steps