Şablondan uygulama oluşturma ve çalıştırmaCreate and run an app from a template

Belirli bir senaryoya yönelik bir şablonu temel alan uygulamayı otomatik olarak oluşturun ve sonra çalıştırarak varsayılan davranışını anlayın.Create an app automatically based on a template for specific scenario, and then run it to understand its default behavior. Uygulamayı özelleştirme deneyimini yaşayın ve sonra kaydedip başkalarıyla paylaşın.Experiment with how to customize an app, and then save and share it with others.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps’e kaydolun, yükleyin, açın ve sonra kaydolmak için kullandığınız kimlik bilgilerini sağlayarak oturum açın.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

  Not: Bu özelliği kullanmak için 2.0.510 veya sonraki bir sürümü çalıştırdığınızdan emin olun.Note: To use this feature, make sure that you're running release 2.0.510 or later. Sürümünüzü belirlemek için, Dosya menüsünü (sol kenarda) açın, Hesap’a tıklayın veya dokunun ve sonra Ürün bilgileri altına bakın.To identify your release, open the File menu (along the left edge), click or tap Account, and then look under Product information.

 • Dropbox, OneDrive veya Google Drive gibi bir bulut depolama hesabı.A cloud-storage account such as DropBox, OneDrive, or Google Drive.

Uygulama oluşturmaCreate an app

 1. Windows için PowerApps Studio veya Web için PowerApps Studio uygulamasında Yeni'ye (ekranın sol kenarında) tıklayın ya da dokunun.From PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web, click or tap New (near the left edge of the screen).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 2. Uygulama şablonları kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.On the App templates tile, click or tap Phone layout.

  Not: Şablondan tablet düzeni için de bir uygulama oluşturabilirsiniz ancak bu öğretici telefon seçeneğine odaklanmaktadır.Note: You can also create an app from a template for a tablet layout, but this tutorial focuses on the phone option.

  Tablet veya telefon için uygulama oluşturma seçeneği

  Şablonlar listesi görüntülenir.A list of templates appears.

 3. Bir bulut depolama hesabı ile bağlantınız yoksa:If you don't have a connection to a cloud-storage account:

  1. Ekranın alt kısmındaki Seç'e tıklayın veya dokunun.Near the bottom of the screen, click or tap Choose.

   Şablon görünümünde bağlantı oluşturma seçeneği

  2. Kullanmak istediğiniz hesaba tıklayın veya dokunun.Click or tap the account that you want to use.

   Şablondan uygulama oluşturmak için liste bağlantısı

  3. Kimlik bilgilerinizi girip Kullan'a tıklayarak veya dokunarak erişim izni verin.Provide your credentials, and then click or tap Use to grant access.

   Bağlantınızı ekranın altında görünür.Your connection appears near the bottom of the screen.

 4. Şablonlar listesinde bir şablona ve sonra Kullan’a (sağ alt köşede) tıklayın veya dokunun.In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Bir PowerApps şablonu açma

  Örnek veriler bulut depolama hesabınıza kopyalanır, uygulama oluşturulur ve giriş sayfası görüntülenir.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Uygulamayı çalıştırmaRun the app

Zamanınızın çoğunu özelleştirmeye ayıracağınız varsayılan çalışma alanında şablondan bir uygulama açılır.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Uygulamada herhangi bir değişiklik yapabilmeniz için bu bölümdeki adımları uygulayarak uygulamanın Önizleme modunda çalışması hakkında bilgi edinin.Before you make any changes to the app, follow the steps in this section to explore how the app works in Preview mode.

İpucu: Uygulamaları varsayılan çalışma alanında tasarlayıp geliştirin, ancak başkalarıyla paylaşmadan önce Önizleme modunda test edin.Tip: Design and develop apps in the default workspace, but test them in Preview mode before you share them with others.

 1. PowerApps’i daha önce kullanmadıysanız, tanıtım turuna katılın (veya Atla’ya tıklayın veya dokunun).If you haven't used PowerApps before, take the intro tour (or click or tap Skip).

  Hızlı turun açılış ekranı

  Sağ üst köşede bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve sonra Tanıtım turuna katıl’a tıklayarak veya dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

 2. Sol gezinti çubuğunda en üstteki ekrana tıklayarak veya dokunarak seçin.In the left navigation bar, click or tap the screen that's closest to the top.
 3. Uygulamayı Önizleme modunda açmak için F5’e basın (ya da sağ üst köşedeki sağ oka tıklayın veya dokunun).Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Önizleme modunu açma düğmesi

  Uygulama, işlevselliğini göstermek için örnek verilerle önceden doldurulmuştur.The app is pre-populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Örneğin, Maliyet Tahmin Aracı uygulaması randevu oluşturmaya ve belirli bir zemin kaplama ürününün belirli boyuttaki bir odaya döşenmesine ilişkin maliyeti tahmin etmeye yönelik veriler içerir.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 4. Uygulamanın varsayılan davranışını keşfedin ve bulut hesabınızdaki verilerin yaptığınız değişiklikleri yansıttığını doğrulayın.Explore the app's default behavior, and verify that the data in your cloud account reflects your changes.

  Örneğin, bir randevu oluşturun ve Maliyet Tahmin Aracı uygulamasında bir maliyet tahmini oluşturun.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 5. Sağ üst köşedeki 'X' simgesini (PowerApps başlık çubuğunun altında) seçerek varsayılan çalışma alanına geri dönün.Return to the default workspace by selecting the 'X' icon in the upper-right corner (under the PowerApps title bar).

  Önizleme modunu kapatma düğmesi

Uygulamayı özelleştirmeCustomize the app

Bu veya herhangi bir uygulamayı diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki şekillerde özelleştirebilirsiniz:You can customize this or any app in these ways, among others:

Sonraki adımlarNext steps

 1. Ctrl+S tuşuna basın, uygulamanıza bir ad verin ve sonra Kaydet’e tıklayarak veya dokunarak uygulamanızı buluta kaydedin.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.
 2. Kuruluşunuzdaki diğer kişilerle uygulamanızı paylaşın.Share your app with other people in your organization.

  Not: Bir uygulamayı paylaşmadan önce, uygulamayı paylaştığınız kişilerin verilere erişebildiğinden emin olun.Note: Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Örneğin, bir Excel dosyasını veya başka bir dosyayı bulut depolama hesabında paylaşmanız gerekir.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.