SharePoint’ten uygulama oluşturmaCreating an app from SharePoint

SharePoint listesinden üç ekranlı bir uygulama oluşturun ve ardından uygulamadan ekranları ve denetimleri inceleyin.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Uygulama ekranlarını, denetimlerini ve alanlarını güncelleştirin ve uygulama davranışını daha fazla özelleştirmek için formüller kullanın.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.