BaşlangıçGetting started

PowerApps'i, yazılım unsurlarını ve ilgili teknolojileri anlayın.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Uygulamaları oluşturabileceğiniz farklı yöntemleri inceleyin ve bir SharePoint listesinden uygulama oluşturun.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.