Uygulamaları yönetmeManaging apps

İş arkadaşlarınız ve diğerleri ile uygulamaları paylaşın ve uygulamanın hangi sürümünün kullanıldığını ve paylaşıldığını denetleyin.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Uygulamaların kapsayıcıları, bağlantılar ve diğer kaynaklar ile çalışın.Work with containers for apps, connections, and other resources.