PowerApps için yönetim merkezine girişIntroduction to the admin center for PowerApps

genel bakış

Yönetim merkezinde şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:In the admin center, you can:

  • Ortamlardaki kullanıcıları, izinleri ve rolleri yönetme.Manage users, permissions and roles in environments. (PowerApps P2 planı gerekir)(PowerApps P2 plan required)
  • İş verilerinin PowerApps'te nasıl paylaşılacağını denetleyen veri kaybı önleme ilkelerini yönetme.Manage data loss prevention policies, which control how business data is shared with services in PowerApps. (PowerApps P2 planı veya Office 365 Genel yönetici izinleri gerekir)(PowerApps P2 plan or Office 365 Global administrator permissions required)

Yönetim merkezinde yaptığınız tüm değişiklikler, kuruluşunuzdaki kullanıcılara anında iletilir.Any changes that you make in the admin center are immediately available to users within the organization.