Power Apps uygulamasındaki Düğme denetimi

Kullanıcının, uygulamayla etkileşime geçmek için tıklayabileceği veya dokunabileceği bir denetimdir.

Açıklama

Düğme denetiminin OnSelect özelliğini, kullanıcı denetime tıklayınca veya dokununca bir veya daha fazla formül çalıştıracak şekilde yapılandırın.

Temel özellikler

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

Text – Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

Ek özellikler

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

AutoDisableOnSelect: OnSelect davranışı çalışıyorken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

Basılı: Bir denetime basıldığında doğru, aksi halde yanlış olur.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadiusBottomLeft – Denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusBottomRight – Denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopLeft – Denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopRight – Denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

VerticalAlign – Denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Navigate( ScreenName, ScreenTransitionValue )

Örnekler

Düğmelere temel formüller ekleme

 1. Metin girişi denetimi ekleyin ve Kaynak olarak adlandırın.

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Düğme denetimi ekleyin, Metin özelliğini "Ekle" olarak ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})

  UpdateContext işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 3. Etiket denetimi ekleyin, Metin özelliğini Toplam olarak ayarlayın ve F5 tuşuna basın.

 4. Kaynak'taki varsayılan metni temizleyin, bir sayı yazın ve ardından Ekle'ye tıklayın veya dokunun.

  Etiket denetiminde, girmiş olduğunuz sayı gösterilir.

 5. Kaynak'taki sayıyı temizleyin ve ardından Ekle'ye tıklayın veya dokunun.

  Etiket denetiminde, girmiş olduğunuz iki sayının toplamı gösterilir.

 6. (isteğe bağlı) Önceki adımları bir veya birçok kez tekrarlayın.

 7. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın (Alternatif olarak, sağ üst köşedeki kapatma simgesine tıklayın ya da dokunun).

Düğmeyi birden fazla formülle yapılandırma

Girişler arasındaki Metin girişi denetimini temizleyen bir formül ekleyin.

 1. Kaynak öğesinin HintText özelliğini "Sayı girin" olarak ayarlayın.

 2. Ekle'nin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})

  Not

  Formülleri noktalı virgül ";" ile ayırın.

 3. Kaynak öğesinin Varsayılan özelliğini ClearInput olarak ayarlayın.

 4. F5 tuşuna basın ve ardından birlikte birçok sayı ekleyerek uygulamayı test edin.

Toplamı sıfırlamak için başka bir düğme ekleme

Hesaplamalar arasındaki toplamı temizlemek için ikinci bir düğme ekleyin.

 1. Başka bir Düğme denetimi ekleyin, Metin özelliğini "Temizle" olarak ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  UpdateContext({Total:0})

 2. F5 tuşuna basın, birkaç sayı girin ve ardından toplamı sıfırlamak için Temizle'ye tıklayın veya dokunun.

Düğmenin görünümünü değiştirme

Düğmenin şeklini değiştirme

Varsayılan olarak Power Apps, yuvarlak köşeli dikdörtgen bir Düğme denetimi oluşturur. Yükseklik, Genişlik ve Yarıçap özelliklerini ayarlayarak bir Düğme denetiminin şeklinde temel değişiklikler yapabilirsiniz.

Not

Simgeler ve Şekiller çeşitli tasarım seçenekleri sunar ve Düğme denetimlerinin gerçekleştirebildiği bazı temel işlevleri gerçekleştirebilir. Ancak Simgeler ve Şekiller, Metin özelliğine sahip değildir.

 1. Düğme denetimi ekleyin ve büyük bir kare düğme elde etmek için Yükseklik ve Genişlik özelliklerini 300 olarak ayarlayın.

 2. RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft ve RadiusBottomRight özelliklerini değiştirerek her bir köşedeki eğrilik miktarını ayarlayın. Aşağıda farklı şekillere ilişkin bazı örnekler bulabilirsiniz, bunların her biri için 300 x 300 kare düğme ile başlanmıştır:

Düğmenin üzerine geldiğinizde görüntülenen rengi değiştirme

Varsayılan olarak Düğme denetiminin dolgu rengi, bir fare ile üzerine gelindiğinde %20 oranında soluklaşır. ColorFade işlevini kullanan HoverFill özelliğini değiştirerek bu davranışı ayarlayabilirsiniz. ColorFade formülünü pozitif bir yüzde değeri olarak ayarlarsanız düğmenin üzerine geldiğinizde renk daha açık, negatif bir yüzde değeri olarak ayarladığınızda ise daha koyu görünür.

 • Oluşturduğunuz düğmelerden biri için HoverFill özelliğinin ColorFade yüzdesini değiştirin ve etkileri gözlemleyin.

Ayrıca HoverFill özelliğini, ColorFade yerine ColorValue işlevini içeren bir formül olarak ayarlayıp (örneğin, ColorValue("Red")) Düğme denetiminin rengini de belirtebilirsiniz.

Not

Renk değeri herhangi bir CSS renk tanımı (ad veya onaltılık değer) olabilir.

 • Oluşturduğunuz düğmede ColorFade işlevini bir ColorValue işlevi ile değiştirin ve etkileri gözlemleyin.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Ekran okuyucusu desteği

 • Text özelliği mevcut olmalıdır.

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.