Power Apps uygulamasındaki Kamera denetimi

Kullanıcıların bir aygıttaki kamerayı kullanarak resim çekmelerine olanak sağlayan bir denetimdir.

Açıklama

Cihazın kamerasıyla fotoğraf çekmek için Kamera denetimini kullanın. Cihazda bir kamera olması ve kullanıcının kamerayı kullanmak için uygulamayı yetkilendirmesi gerekir.

En son çekilen resme Fotoğraf özelliği üzerinden erişilebilir. Bu özellik ile görüntüler:

 • Görüntü denetimi ile izlenir. Yakalanan görüntüyü görüntülemek için Image denetimini kullanın. Daha fazla bilgi için örneklere bakın.
 • Bir değişkene veya koleksiyona geçici olarak yerleştirme. Görüntüleri bir değişkende veya koleksiyonda saklamak için Set veya Collect işlevlerini kullanın. Koleksiyonda birden fazla görüntü kullanırken aynı zamanda cihazın sınırlı belleğini de kullandığınız için dikkatli olun. Görüntüleri aygıttaki yerel depolama alanına taşımak ve çevrimdışı senaryolar için SaveData ve LoadData işlevlerini kullanın.
 • Bir veritabanında depolanabilir. Görüntüleri bir veritabanında saklamak için Patch işlevini kullanın.
 • Base64 kodlamalı bir metin dizesi olarak iletilebilir. Base64 kodlama görüntüleri için JSON işlevini kullanın.

Görüntüleri bir zamanlayıcıyla otomatik olarak yakalamak için Akış, StreamRate ve OnStream özelliklerini kullanın; örneğin, hızlandırılmış bir görüntü dizisi oluşturmak için dakikada bir resim çekme.

Yakalanan medyaya bir metin dizesi URI'sıyla başvurulur. Daha fazla bilgi için veri türü belgelerini okuyun.

Kamera denetimi tarafından oluşturulan görüntüler genellikle kameranın tam çözünürlüğünde değildir. Tam çözünürlüklü görüntülere ihtiyacınız varsa Add picture denetimini kullanın.

Not

Kamera denetimi yalnızca Microsoft Edge, Chrome, Firefox ve Opera tarayıcılarında ve Android ve iOS cihazlarında desteklenir. Diğer tüm tarayıcılar ve platformlar, uygulamanın bazı özelliklerinin çalışmadığına ilişkin bir uyarı gösterir.

Teams Mobile ile ilgili hususlar

Kamera denetimi Teams Mobile'da desteklenmez. Teams içinde kullanılacak bir Power Apps uygulaması oluşturuyorsanız, bunun yerine Resim ekle denetimini kullanın.

Anahtar özellikler

AvailableDevices: Cihazdaki kullanılabilir kameraların tablosu.

Tabloda iki sütun vardır:

 • Kamera özelliğiyle kullanılacak Kimlik numarası
 • Kamerayı tanımlamak için cihaz tarafından sağlanan Ad. Bazı platformlar kamerayı bulmanıza yardımcı olmak için Ön veya Arka ifadelerini içerebilir.

Not: Tablodaki tüm cihazlar uygulamanızda kullanılamayabilir. Bazıları özel sürücüler veya özel amaçlara yönelik uygulamalar olabilir.

Kamera: Kullanılacak kameranın sayısal kimliği. Birden çok kameraya sahip cihazlarda kullanışlıdır.

OnStream: Akış özelliğinin güncelleştirilmesinin ardından uygulamanın verdiği yanıt.

Fotoğraf: Kullanıcı bir resim çektiğinde yakalanan görüntü.

Akış: StreamRate özelliği temel alınarak otomatik olarak güncelleştirilen görüntü.

StreamRate: Akış özelliğinde görüntüyü milisaniye cinsinden güncelleştirme sıklığı. Bu değer, 100 (bir saniyenin 1/10'u) ile 3.600.000 (1 saat) aralığında değişebilir.

Ek özellikler

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket. Resim çekme amacını açıklamalıdır.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyle – Kenarlık stilinin Solid, Dashed, Dotted veya None olduğu.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Parlaklık: Kullanıcının bir görüntüde algılayabildiği ışık düzeyi.

Karşıtlık: Kullanıcının bir görüntüdeki benzer renkler arasında ayrım yapabilme kolaylığı.

DisplayMode – Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

OnSelect: Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

TabIndex – Diğer denetimlere kıyasla klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının veya ekranın sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının veya ekranın üst kenarı arasındaki uzaklık.

Örnekler

Bu örnekler için kameralı bir cihaza ihtiyacınız olacak. Uygulamanızı test etmek için tarayıcınızdan erişilebilen bir web kamerası kullanın. Veya uygulamanızı kaydedip kameralı bir iOS ya da Android cihazına yükleyin.

Çekilen bir resmin basit gösterimi

 1. Kamera denetimi ekleyin.

 2. İstenirse uygulamayı, cihaz kamerasını kullanmak için yetkilendirin.

 3. Image denetimi ekleyin.

 4. Görüntü denetiminin Görüntü özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Camera1.Photo
  

  Not

  Kamera denetimi adını Kamera1 olarak değiştirin.

 5. Uygulamanızı önizlemek için F5 tuşuna basın.

 6. Kamera denetimini seçerek veya dokunarak bir resim çekin. Sonucunu görüntü denetiminizde görmelisiniz.

 1. Kamera denetimi ekleyin, MyCamera olarak adlandırın ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  Collect( MyPix, MyCamera.Photo )
  

  Daha fazla bilgi için:

 2. F5 tuşuna basın ve ardından MyCamera denetimini seçerek veya dokunarak bir resim çekin.

 3. Dikey galeri denetimi ekleyin. Ve ardından Image denetimini, şablonunu ve Görüntü galerisi denetiminin kendisini ekrana sığacak şekilde yeniden boyutlandırın.

 4. Görüntü galerisi denetiminin Öğeler özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

  MyPix
  
 5. Galerideki Görüntü denetiminin Görüntü özelliğini şu formüle ayarlayın:

  ThisItem.Url
  

  Çektiğiniz resim Görüntü galerisi denetiminde görünür.

 6. Dilediğiniz kadar resim çekin ve ardından Esc tuşuna basarak varsayılan çalışma alanına dönün.

 7. (isteğe bağlı) Görüntü galerisi denetimindeki Görüntü denetiminin OnSelect özelliğini aşağıdaki formüle ayarlayın:

  Remove( MyPix, ThisItem )
  
 8. F5 tuşuna basın ve ardından kaldırmak için bir resim seçin.

Resimleri yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini veya bir veri kaynağını güncelleştirmek için Patch işlevini kullanın.

Etkin kamerayı açılan listeden değiştirme

 1. Kamera denetimi ekleyin.

 2. İstenirse uygulamayı, cihaz kamerasını kullanmak için yetkilendirin.

 3. Drop down denetimi ekleyin.

 4. Açılan listenin Öğeler özelliğini şu şekilde ayarlayın:

  Camera1.AvailableDevices
  

  Not

  Kamera denetimi adını Kamera1 olarak değiştirin.

 5. Kameranın Kamera özelliğini şu şekilde ayarlayın:

  Dropdown1.Selected.Id
  

  Not

  Açılan liste denetimi adını Dropdown1 olarak değiştirin.

 6. F5 tuşuna basın ve ardından kamerayı değiştirmek için açılan listeden bir öğe seçin.

Erişilebilirlik yönergeleri

Kamera denetimi kamera beslemesini gösterir ve ayrıca resim çeken bir düğme olarak işlev görür. Böylece, düğmelerle benzer erişilebilirlik konuları mevcuttur.

Video alternatifleri

Görme engelli kullanıcılar için alternatif bir giriş biçimi eklemeyi düşünün. Örneğin, kullanıcıların cihazlarından resim yüklemesine olanak tanıyan Add picture.

Renk karşıtlığı

FocusedBorderColor ile dış renk arasında yeterli renk kontrastı olmalıdır.

Ekran okuyucusu desteği

AccessibleLabel mevcut olmalıdır.

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.

 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Odak göstergelerinin görünürlüğünü güncelleştirmek için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness öğelerini kullanın.