PowerApps'teki Sütun denetimiColumn control in PowerApps

Veri tablosu denetimindeki tek bir alan için görüntü deneyimi sağlar.Provides the display experience for a single field in a Data table control.

AçıklamaDescription

Veri tablosu denetimi, tablo biçiminde bir veri kümesi gösterir ve bu tablo biçimindeki her sütun, bir Sütun denetimi ile temsil edilir.The Data table control shows a dataset in a tabular format, and each column in that tabular format is represented by a Column control. Sütun denetimi, uygulama oluşturucunun sütunun davranış ve görünümünü özelleştirmek için kullanabileceği özellikler sunar.The Column control provides properties that the app maker can use to customize the appearance and behavior of the column.

ÖzelliklerCapabilities

Kullanıma sunulduNow available

 • Sütun denetiminin genişliğini değiştirme.Change the width of a Column control.
 • Sütun denetimi için metni değiştirme.Change the text for a Column control.
 • Bir Sütun denetimdeki değere tıklayarak veya dokunarak gezinme.Navigate by clicking or tapping the value in a Column control.

Henüz kullanılamıyorNot yet available

 • Sütun denetiminin stilini özelleştirme.Customize the styling of a Column control.

Bilinen sorunlarKnown issues

 • Visible özelliği henüz çalışmıyor.The Visible property doesn't work yet.

ÖzelliklerProperties

 • DisplayName: sütunun üst bilgisinde görünen metin.DisplayName – The text that appears in the header for the column.

  Not

  Bu özellik yakında HeaderText olarak yeniden adlandırılacaktır.This property will soon be renamed HeaderText.

 • IsHyperlink: sütundaki verilerin köprü olduğunu göstermek için altı çizili olup olmaması gerektiğini belirten bir değer.IsHyperlink – A value that indicates whether the data in the column should be underlined to indicate that it's a hyperlink.

 • Width: Sütun denetiminin sol ve sağ kenarı arasındaki uzaklık.Width – The distance between the Column control’s left and right edges.

ÖrneklerExamples

Bir sütunu yeniden boyutlandırmaResize a column

 1. Boş bir tablet uygulaması oluşturun.Create a blank tablet app.

 2. Ekle sekmesindeki Veri tablosu'na tıklayın veya dokunun ve ardından Veri tablosu denetimini ekranın tamamını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.On the Insert tab, click or tap Data table, and then resize the Data table control so that it covers the whole screen.

 3. Sağ bölmede, Veri kaynağı seçilmedi ifadesinin sağında bulunan aşağı oka ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 4. Bağlantı listesinde, Common Data Service veritabanınıza yönelik bağlantıya tıklayın veya dokunun.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

 5. Varlık listesinde, Hesap ve ardından Bağlan seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the list of entities, click or tap Account, and then click or tap Connect.

  Veri tablosu denetimi başlatılır ve bir varsayılan alanlar kümesi gösterir.The Data table control is initialized and shows a set of default fields.

 6. Tam ad sütununa tıklayın veya dokunun.Click or tap the Full name column.

  Sütun denetimi seçildi

 7. Alanı yeniden boyutlandırmak için sağ taraftaki donatıcıyı sürükleyin.Drag the adorner on the right side to resize the field.

  Sütun denetimi yeniden boyutlandırıldı

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • DisplayName mevcut olmalıdır.DisplayName must be present.