Power Apps'te PDF görüntüleyici denetimi (deneysel)

PDF dosyalarının içeriğini gösteren deneysel bir denetimdir.

Açıklama

Bu denetim türünü ekleyip göstermek istediğiniz dosyanın Document özelliğini, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'ye ayarlayarak PDF dosyasındaki metin, grafik ve diğer içerikleri gösterin.

Sınırlamalar

  1. Power Apps'in güvenlik mimarisi, PDF Görüntüleyici'nin HTTP bağlantılarını değil, yalnızca HTTPS bağlantılarını desteklemesini gerektirir.

  2. Document özelliği doğrudan PDF dosyasına bağlanmalıdır. Belgenin sunucu yeniden yönlendirmeleri veya HTML görünümleri desteklenmez.

  3. Belgeyi barındıran sunucu kimlik doğrulaması gerektirmemelidir.

  4. Dosya, kısıtlayıcı çıkış noktaları arası kaynak paylaşma (CORS) ayarları olan bir sunucudaysa uygulamanızda PDF belgesini görüntüleyemeyebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için PDF belgelerini barındıran sunucunun powerapps.com'dan kaynaklar arasından gelen isteklere izin vermesi gerekir.

Uygulama kullanıcıları, denetim bir belgeyi açamadığı için istendiği gibi, bir dış tarayıcıda PDF belgelerini açarak bu sınırlamaları ortadan kaldırabilir. Bu seçeneğe, tüm harici belgelere ilişkin denetim menüsünden de ulaşılabilir.

Temel özellikler

Document – Bir PDF dosyasının, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si.

Ek özellikler

ActualZoomZoom özelliği ile istenen yakınlaştırmadan farklı olabilecek, denetimin gerçek yakınlaştırması.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

CurrentFindText – Kullanımda olan geçerli arama terimi.

CurrentPage – Bir PDF dosyasında gösterilmekte olan sayfanın numarası.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FindNext – Belge içinde sonraki FindText örneğini bulur.

FindPrevious – Belge içinde önceki FindText örneğini bulur.

FindText – Belgede aranacak arama terimi.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

OnStateChange – Denetim değişikliklerinin durumunun değişmesinin ardından sayfanın nasıl yanıt verdiği.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

Page – Göstermek istediğiniz sayfa numarası.

PageCount – Bir belgedeki sayfa sayısı.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

ShowControls – Ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Zoom: Kameradaki bir görüntünün büyütülme yüzdesi veya PDF görüntüleyicideki bir dosyanın görünümü.

Örnek

Bir PDF görüntüleyici denetimi ekleyin ve Document özelliğini, bu örnekte verildiği gibi başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan PDF dosyası URL'si olarak ayarlayın:

"https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf"

Denetim PDF dosyasını gösterir.

Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?

Erişilebilirlik yönergeleri

PDF görüntüleyici hala deneme aşamasında olduğu için PDF belgelerinin tüm erişilebilirlik özellikleri desteklenmez. Bu nedenle, kullanıcıların belgeyi bir dış uygulamada açmasına izin vermek için ShowControls değeri true olarak ayarlanmalıdır.

WCAG 2.0 ve PDF/UA standartları ile erişilebilir PDF belgeleri oluşturmayı öğrenin.

Ekran okuyucusu desteği

  • PDF belgesinin bir başlığı yoksa Etiket kullanarak bir başlık eklemeyi düşünün. Başlık, PDF görüntüleyici’den hemen önce konumlandırılmalıdır.