Power Apps'te Pasta grafiği denetimi

Göreli değerleri karşılaştırmalı olarak gösteren bir denetimdir.

Açıklama

En soldaki sütunda etiketler ve soldan ikinci sütunda değerler içeren bir tablodaki göreli verileri göstermek istiyorsanız bir Pasta grafiği denetimi ekleyin.

Bu denetim, üç denetim içeren bir gruplandırılmış denetimdir: başlık için bir Etiket, şema grafiği ve bir Açıklama.

Grafik temel özellikleri

Items – Bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).

ShowLabels – Bir pasta grafiğinin, dilimlerinin her biriyle ilişkili değerleri gösterip göstermediği.

Ek grafik özellikleri

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

Explode – Bir pasta grafiğinin dilimleri arasındaki uzaklık.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

ItemBorderColor – Bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın rengi.

ItemBorderThickness – Bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın kalınlığı.

ItemColorSet: Grafikteki her bir veri noktasının rengi.

LabelPosition – Bir pasta grafiğindeki etiketlerin grafik dilimlerine göre konumu.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Max( DataSource, ColumnName )

Örnek

 1. Bir Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.

 3. Bir Pasta grafiği denetimi ekleyin ve Items özelliğini Revenue2015 olarak ayarlayın.

  Pasta grafiği denetimi, diğer ürünler karşısında her bir ürünün gelir verilerini gösterir.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:

 • ItemColorSet içindeki her bir öğe
 • ItemColorSet içindeki her bir öğe ve arka plan rengi
 • Renk ve arka plan rengi

Ekran okuyucusu desteği

 • Şema grafiğinden hemen önce başlık olarak görev yapacak bir Etiket olmalıdır.

  Not

  Şema grafikleri ve Açıklama, ekran okuyucusu kullanıcılarından gizlenir. Alternatif olarak, verilerin tablo halindeki bir formu kullanıcılara sunulur. Kullanıcılar ayrıca grafikteki verileri seçen düğmeler arasında geçiş yapabilir.

Görme sorunu desteği

 • Bir Açıklama olmalıdır.
 • ShowLabels değerini true olarak ayarlamayı düşünün. Bu, görme sorunu yaşayan kullanıcıların her bir pasta diliminin neyi temsil ettiğini hızlıca belirlemesine yardımcı olur.
 • LabelPosition değerini LabelPosition.Outside olarak ayarlamayı düşünün. Bu, daha tutarlı bir renk karşıtlığı sayesinde etiketlerin okunaklılığını artırır.

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.

  Not

  Klavye kullanıcıları grafiğe gittiğinde, grafikteki verileri seçen düğmeler arasında geçiş yapabilir.