Tuval uygulamalarında Etiket denetimi

Metin, sayı, tarih veya para birimi gibi verileri gösteren bir kutudur.

Açıklama

Bir etiket, belirttiğiniz verileri tam olarak yazdığınız gibi görünecek bir sabit metin dizesi olarak veya metin dizesi döndüren bir formül olarak gösterir. Etiketler genellikle diğer tüm denetimlerin dışında (bir ekranı tanımlayan başlık gibi), başka bir denetimi (derecelendirme veya ses denetimi gibi) tanımlayan bir etiket olarak veya bir öğeyle ilgili belirli bir bilgi türünü gösterecek şekilde galerilerde görünür.

Temel özellikler

AutoHeight – Etiketin, tüm metni gösterecek şekilde yüksekliğini otomatik olarak artırmasına izin vermek için true olarak ayarlayın. Metni, atanan yüksekliğe göre kesmek için false olarak ayarlayın.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

Text – Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

DelayOutput – Metin girişi sırasında eylemleri geciktirmek için true olarak ayarlayın.

Ek özellikler

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

AutoHeight – Bir etiketin, Text özelliğinin denetimin tek seferde görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde Height özelliğinin değerini otomatik olarak artırıp artırmadığı.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

LineHeight – Metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.

Live – Bir ekran okuyucusunun etiketin Text özelliği değerindeki değişiklikleri nasıl duyurduğu.

 • Off olarak ayarlandığında ekran okuyucusu değişiklikleri duyurmaz.
 • Polite olarak ayarlanırsa, ekran okuyucusu konuştuğu sırada yapılan değişiklikleri duyurmadan önce konuşmayı bitirir.
 • Assertive olarak ayarlanırsa, ekran okuyucusu konuştuğu sırada yapılan değişiklikleri duyurmak için konuşmasını keser.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

OverflowWrap özelliğinin true olması ve denetimin Text özelliğinin, denetimin tek seferde görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde etikette bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

Role – Etiket metninin anlamsal rolü (örneğin Başlık 1). Etiketin stilini değiştirmez ancak çıktıyı ekran okuyucuların yorumlaması için anlamsal olarak doğru hale getirir.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

VerticalAlign – Denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

Wrap – Etikete sığamayacak uzunluktaki metnin sonraki satıra kayıp kaymadığı.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Text( Number, "FormatCodes" )

Örnekler

Sabit dize gösterme

Bir formülün sonucunu gösterme

 • Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şunun gibi bir formüle ayarlayın:
  Today()

  Not

  Bir formül belirtirken formülün bağımsız değişkeni bir sabit dize olmadığı sürece tırnak işareti kullanmazsınız. Bağımsız değişken bir sabit dize ise formülün değil, bağımsız değişkenin başında ve sonunda çift tırnak işareti kullanın.

  Today işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Bu yordamda, Avrupa'daki çeşitli şehirlerin nüfuslarıyla ilgili veriler içeren CityPopulations adlı bir koleksiyon oluşturacaksınız. Ardından, bu verileri üç etiket içeren bir galeride gösterecek ve her etiketin görüntüleyeceği veri türünü belirteceksiniz.

 1. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

 2. F5 tuşuna basın, düğmeyi seçin ve Esc tuşuna basın.

 3. Bir metin galerisi ekleyin ve Items özelliğini CityPopulations olarak ayarlayın.

  Galeri seçildiğinde, sağ bölmede galeriye ilişkin seçenekler gösterilir.

 4. Gallery1 bölmesinde üstteki listeyi Population, ortadaki listeyi City ve alttaki listeyi Country olarak ayarlayın.

Erişilebilirlik yönergeleri

Adına rağmen, Etiket denetiminin başka bir denetim için etiket olarak kullanılması zorunlu değildir. Herhangi bir metni görüntülemek için kullanılabilir.

Etiket denetimi, OnSelect davranışı belirtilerek bir düğme veya bağlantı olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanıldığında düğmelerle benzer erişilebilirlik konuları vardır.

Renk karşıtlığı

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:

Ekran okuyucusu desteği

 • Text özelliği mevcut olmalıdır.

 • Bir ekran koruyucu Text özelliğinin değerindeki değişikliği duyuracaksa Live değeri Polite veya Assertive olarak ayarlanmalıdır.

  Not

  TabIndex sıfır veya daha büyük olduğu zaman ekran okuyucuları Etiket denetimlerini düğme olarak işleme alır.

Görme sorunu desteği

 • Etiket bir bağlantı olarak kullanılıyorsa bağlantı gibi görünmelidir.

Klavye desteği

 • Metin bir düğme veya bağlantı olarak kullanılıyorsa TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır. Bu durum, klavye kullananların metne gitmesine olanak tanır.
 • Metin bir düğme veya bağlantı olarak kullanılıyorsa odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini kullanın.