Kurumsal geliştiriciler, iş ortakları ve ISV'ler için tuval uygulamalarıCanvas apps for enterprise developers, partners, and ISVs

Bir geliştirici olarak PowerApps'teki tuval uygulamalarını genişletebilir, kuruluşlar ve müşteriler için çok daha güçlü çözümler sağlayabilirsiniz.As a developer, you can extend canvas apps in PowerApps, enabling even more powerful solutions for organizations and customers.

Kurumsal geliştiriciler için PowerAppsPowerApps for enterprise developers

Bir kurumsal geliştiriciyseniz PowerApps'te sağlam ve ihtiyaçlara özel çözümler oluşturarak kuruluşunuzun gücüne güç katabilirsiniz:As an enterprise developer, empower your organization to build robust, tailored solutions on PowerApps:

  • Özel bağlayıcılar derleme: Kuruluşunuzun verilerine ve web hizmetlerine bağlanmak için özel bağlayıcılar geliştirin.Build custom connectors: Develop custom connectors to connect to your organization's data and web services. Daha fazla bilgiLearn more

  • Azure işlevleri oluşturma: Uygulamaları özel sunucu tarafı mantığıyla geliştirmek için Azure İşlevleri oluşturun.Build Azure Functions: Craft Azure Functions to extend apps with custom server-side logic. Daha fazla bilgiLearn more

  • Uygulamaları ekleme: Uygulamaları doğrudan web sitelerinize ekleyerek tümleşik çözümler oluşturabilir, onları kuruluşunuzdaki çalışanların iş yaptığı konumlara yerleştirebilirsiniz.Embed apps: Embed apps directly into your website experiences to create integrated solutions, surfacing apps where people in your organization already do their work. Daha fazla bilgiLearn more

  • Çevrimdışı çalışabilen uygulamalar oluşturma: Kullanıcılarınızın çevrimiçi veya çevrimdışı olmaları fark etmeksizin verimli çalışmaya devam etmesi için çevrimdışı çalışabilen uygulamalar geliştirin.Build offline-capable apps: Develop offline-capable apps so your users are productive whether they are online or offline. Daha fazla bilgiLearn more

ISV'ler ve Microsoft iş ortakları için PowerAppsPowerApps for ISVs and Microsoft partners

Microsoft iş ortağı veya Bağımsız Yazılım Satıcısı (ISV) olarak ürünlerinizi müşterilerinizin verileri ve iş süreçleriyle tümleştirerek ürünlerinizin müşteriler tarafından daha çabuk benimsenmesini sağlayabilirsiniz:As a Microsoft partner or Independent Software Vendor (ISV), accelerate customer adoption by extending your products to integrate with your customers' data and business processes:

  • Özel bağlayıcılar derleme ve onaylama: PowerApps'in hizmetinizle iletişim kurmasını sağlayan bir bağlayıcı oluşturarak ürününüzü Microsoft bulutuna taşıyın.Build and certify custom connectors: Bring your product into the Microsoft cloud by building a connector that enables PowerApps to talk to your service. Daha fazla bilgiLearn more

  • Çözümünüzü appsource'da listeleme: PowerApps ile bir uygulama oluşturup AppSource üzerinde yeni müşterilerin test etmesini sağlayarak işletmeniz için yeni aday müşteriler bulabilirsiniz.List your solution on AppSource: Generate new leads for your business by building an app with PowerApps and publishing it to AppSource for new customers to test-drive. Daha fazla bilgiLearn more

  • Bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlama: PowerApps Topluluk Planı'na ücretsiz kaydolarak, ayrılmış ve bağımsız bir ortamda uygulama oluşturmaya başlayın.Get started today for free: Sign-up for the PowerApps Community Plan for free and start building apps in a dedicated individual environment. Daha fazla bilgiLearn more