PowerApps'teki Day, Month, Year, Hour, Minute, Second ve Weekday işlevleriDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Bir Tarih/Saat değerinin bileşenlerini ayrı ayrı döndürür.Returns individual components of a Date/Time value.

AçıklamaDescription

Day işlevi bir Tarih/Saat değerinin gün bileşenini döndürür ve 1 ile 31 arasında olabilir.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Month işlevi bir Tarih/Saat değerinin ay bileşenini döndürür ve 1 ile 12 arasında olabilir.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Year işlevi bir Tarih/Saat değerinin yıl bileşenini döndürür ve 1900'den başlar.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Hour işlevi bir Tarih/Saat değerinin saat bileşenini döndürür ve 0 (12:00 AM) ile 23 (11:00 PM) arasında olabilir.The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Minute işlevi bir Tarih/Saat değerinin dakika bileşenini döndürür ve 0 ile 59 arasında olabilir.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Second işlevi bir Tarih/Saat değerinin saniye bileşenini döndürür ve 0 ile 59 arasında olabilir.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Weekday işlevi bir Tarih/Saat değerinin haftanın günü bileşenini döndürür.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Varsayılan olarak sonuç 1 (Pazar) ile 7 (Cumartesi) arasındadır.By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Microsoft Excel HAFTANINGÜNÜ işlevi koduyla veya StartOfWeek sabit listesi değeriyle farklı bir aralık belirtebilirsiniz:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Excel koduExcel code StartOfWeek sabit listesiStartOfWeek enumeration AçıklamaDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday 1 (Pazar) ile 7 (Cumartesi) arasında bir sayı.Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Varsayılan.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday 1 (Pazartesi) ile 7 (Pazar) arasında bir sayı.Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero 0 (Pazartesi) ile 6 (Pazar) arasında bir sayı.Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday 1 (Salı) ile 7 (Pazartesi) arasında bir sayı.Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday 1 (Çarşamba) ile 7 (Salı) arasında bir sayı.Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday 1 (Perşembe) ile 7 (Çarşamba) arasında bir sayı.Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday 1 (Cuma) ile 7 (Perşembe) arasında bir sayı.Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday 1 (Cumartesi) ile 7 (Cuma) arasında bir sayı.Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Tüm işlevler bir sayı döndürür.All functions return a number.

Daha fazla bilgi için bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.See working with dates and times for more information.

Söz dizimiSyntax

Day( TarihSaat )Day( DateTime )
Month( TarihSaat )Month( DateTime )
Year( TarihSaat )Year( DateTime )
Hour( TarihSaat )Hour( DateTime )
Minute( TarihSaat )Minute( DateTime )
Second( TarihSaat )Second( DateTime )

  • TarihSaat: Gerekli.DateTime - Required. Üzerinde çalışılacak Tarih/Saat değeri.Date/Time value to operate on.

Weekday( TarihSaat [; HaftanınİlkGünü ] )Weekday( DateTime [; WeekdayFirst ] )

  • TarihSaat: Gerekli.DateTime - Required. Üzerinde çalışılacak Tarih/Saat değeri.Date/Time value to operate on.
  • HaftanınİlkGünü: İsteğe bağlı.WeekdayFirst - Optional. Haftanın ilk gününü belirten Excel kodu.Excel code specifying which day starts the week. Belirtilmezse 1 (Pazar) kullanılır.If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

ÖrneklerExamples

Aşağıdaki örnekte geçerli saat 3:59:37 PM, gün ise 9 Nisan 2015 Perşembe olarak verilmiştir.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Year( Now() )Year( Now() ) Geçerli tarih ve saatin yıl bileşenini döndürür.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Geçerli tarih ve saatin ay bileşenini döndürür.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Geçerli tarih ve saatin gün bileşenini döndürür.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Geçerli tarih ve saatin saat bileşenini döndürür.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Geçerli tarih ve saatin dakika bileşenini döndürür.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Geçerli tarih ve saatin saniye bileşenini döndürür.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Haftanın ilk günü için varsayılan Pazar değerini kullanarak geçerli tarih ve saatin haftanın günü bileşenini döndürür.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(); 14 )Weekday( Now(); 14 ) Haftanın ilk günü için Excel kodu kullanılarak belirtilen Perşembe değerini kullanarak geçerli tarih ve saatin haftanın günü bileşenini döndürür.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(); StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(); StartOfWeek.Wednesday ) Haftanın ilk günü için StartOfWeek sabit listesi ile belirtilen Çarşamba değerini kullanarak geçerli tarih ve saatin haftanın günü bileşenini döndürür.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22