Power Apps'teki Defaults işlevi

Bir veri kaynağı ile ilgili varsayılan değerleri döndürür.

Açıklama

Defaults işlevini kullanarak bir veri giriş formunu önceden doldurabilir, böylece tamamlamayı daha kolay hale getirebilirsiniz.

Bu işlev, veri kaynağının varsayılan değerlerini içeren bir kayıt döndürür. Veri kaynağındaki bir sütun varsayılan değere sahip değilse ilgili özellik mevcut olmaz.

Veri kaynakları, sağladıkları varsayılan bilgi miktarına göre değişiklik gösterir; hiç varsayılan bilgi bulunmaması da buna dahildir. Bir koleksiyon veya varsayılan değerleri desteklemeyen başka bir veri kaynağı ile çalıştığınızda Defaults işlevi boş bir kayıt döndürür.

Defaults işlevini Patch işleviyle birlikte kullanarak kayıt oluşturabilirsiniz.

Sözdizimi

Defaults( VeriKaynağı )

  • DataSource: Gerekli. Varsayılan değerleri uygulamak istediğiniz veri kaynağıdır.

Örnekler

Formül Açıklama Sonuç
Defaults( Scores ) Scores veri kaynağı ile ilgili varsayılan değerleri döndürür. { Score: 0 }