Power Apps'teki HashTags işlevi

Bir metin dizesindeki diyez etiketlerini (#dizeler) ayıklar.

Açıklama

HashTags işlevi bir dizedeki diyez etiketlerini tarar. Diyez etiketleri diyez karakteriyle (#) başlar ve sonrasında şunlardan biri veya birden fazlasının birleşimi gelebilir:

 • büyük ve küçük harfler
 • sayılar
 • alt çizgiler
 • para birimi simgeleri (örneğin, $)

HashTags, dizedeki diyez etiketlerini içeren tek sütunlu bir tablo döndürür. Dizede diyez etiketi yoksa işlev boş bir tek sütunlu tablo döndürür.

Sözdizimi

HashTags( Dize )

 • Dize: Gerekli. Diyez etiketlerinin taranacağı dize.

Örnekler

Adım adım

 1. Metin girişi denetimi ekleyin, Tweet olarak adlandırın ve içine şu cümleyi yazın:

  This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$*(#@")

 2. Dikey özel galeri ekleyin ve Items özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:

  HashTags(Tweet.Text)

 3. Galeri şablonuna bir Etiket denetimi ekleyin.

  Galeri şu diyez etiketlerini gösterir:

  • # uygulaması
  • #AMAZING
  • #coUnt123
  • #123abc
  • #1