Power Apps'teki Shuffle işlevi

Bir tablonun kayıtlarını rastgele düzende yeniden sıralar.

Açıklama

Shuffle işlevi bir tablonun kayıtlarını yeniden sıralar.

Shuffle, bağımsız değişkenle aynı sayıda sütuna ve satıra sahip bir tablo döndürür.

Sözdizimi

Shuffle( Tablo )

  • Tablo: Gerekli. Karıştırılacak tablo.

Örnek

Deck adlı bir koleksiyonda oyun kağıtlarıyla ilgili bilgiler varsa bu formül ilgili koleksiyonun rastgele düzende karıştırılmış bir kopyasını döndürür.

Shuffle(Deck)