PowerApps içinde bir örnekten tuval uygulaması oluşturmaCreate a canvas app from a sample in PowerApps

Bu hızlı başlangıçta, kendi tuval uygulamalarınızı geliştirirken tasarım olanaklarını araştırabilmeniz ve uygulayabileceğiniz kavramları keşfedebilmeniz için bir örnekten tuval uygulaması oluşturacaksınız.In this quickstart, you'll create a canvas app from a sample so that you can explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own canvas apps.

Her örnekte gerçek bir senaryo gösterilir ancak kurgusal veriler kullanılır.Each sample showcases a real-world scenario but uses fictitious data. Bu verileri depolamak için Dropbox, Google Drive veya OneDrive gibi bir bulut depolama hesabınızın olması gerekir.To store this data, you'll need a cloud-storage account, such as Dropbox, Google Drive, or OneDrive.

Bir PowerApps lisansınız yoksa ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

Örnek uygulama açmaOpen a sample app

 1. PowerApps'te oturum açın.Sign in to PowerApps.

 2. Örnek uygulamalar listesinde farenizi bir örnek uygulamanın üzerine getirin (Cost Estimator gibi).In the list of sample apps, hover over a sample app (such as Cost Estimator) with your mouse.

 3. Uygulamanın mobil cihazlara yönelik bir sürümünü oluşturmak için telefon simgesine tıklayın veya dokunun (veya tablet simgesini seçili bırakın) ve sonra Bu uygulamayı oluştur’a tıklayın veya dokunun.Click or tap the phone icon to create a version of the app for mobile devices (or leave the tablet icon selected), and then click or tap Make this app.

 4. PowerApps Studio'da, ekranın üst orta kısmındaki başlıkta bulunan Kendi uygulamamı oluştur’a tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap Make my own app in the banner near the top-center of the screen.

 5. Bu uygulamaya yönelik kurgusal verileri depolamak istediğiniz bulut depolama hesabını belirtin ve sonra o hesabın kimlik bilgilerini sağlayın.Specify the cloud-storage account where you want to store the fictitious data for this app, and then provide credentials for that account.

 6. F5'e basarak (veya sağ üst köşenin yakınındaki oynatma düğmesine tıklayarak veya basarak) Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Her örnek, çeşitli ekranlar ve diğer denetimlerle birlikte farklı bir senaryoyu temsil eder.Each sample represents a different scenario with a variety of screens and other controls. Cost Estimator örneğini açtıysanız aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için varsayılan uygulamayı kullanabilirsiniz:If you opened the Cost Estimator sample, you can use the default app to perform these tasks:

  • Bir zemin kaplama ürününün belirli boyuttaki bir odaya döşenmesine ilişkin maliyeti tahmin etmeye yönelik bir randevu oluşturun.Create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size.
  • Adres ve alan ölçüsü gibi ayrıntıları yakalamanın yanı sıra indirimlere ve vergi oranlarına göre fiyat hesaplayın.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates.
  • Tahmin oluşturulan veya tahmin oluşturulmayan randevuları ya da tüm randevuları göstermek üzere görev listesini filtreleyin.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.
 7. Uygulamayı keşfetmeyi bitirdiğinizde, Esc tuşuna basarak (veya sağ üst köşede, PowerApps'in başlık çubuğunun altında yer alan kapat simgesine tıklayarak veya dokunarak) Önizleme modunu kapatın.When you finish exploring the app, close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-right corner, under the title bar for PowerApps).

Uygulamayı kaydetmeSave the app

 1. Sol üst köşedeki Dosya sekmesine tıklayın veya dokunun.Near the upper-left corner, click or tap the File tab.

 2. Uygulama ayarları sayfasında varsayılan ayarları gözden geçirin.In the App settings page, review the default settings.

 3. Sol kenardaki Kaydet’e tıklayın veya dokunun.Near the left edge, click or tap Save.

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta, bulut hesabınızda depolanmış kurgusal verileri kullanan bir örneğe göre kendi uygulamanızı oluşturdunuz.In this quickstart, you created your own app based on a sample that uses fictitious data stored in your cloud account. Bir uygulama oluşturmayı öğrenme daha fazla yardım için Common Data Service, SharePoint veya Excel gibi diğer kaynaklardaki verileri temel alan bir uygulamayı da otomatik olarak oluşturabilirsiniz.For more help learning how to create an app, you can also automatically generate an app based on data in other sources such as Common Data Service, SharePoint, or Excel.