Power Apps'teki denetimler ve özellikler

Özelliklerinden birini ayarlayarak bir denetimin görünümünü ve davranışını yapılandırın. Her denetim türü farklı bir özellik kümesine sahiptir. Yükseklik ve Genişlik gibi bazı özellikler neredeyse tüm denetimler tarafından kullanılır ancak CheckboxSize gibi denetimler bir denetim türüne özeldir.

Denetimler

Resim ekle: Bir veri kaynağına yüklemek üzere yerel cihazdaki görüntüleri yükler.

Ekler: Yerel sürücüden bir veri kaynağına dosya indirir ve yükler.

Ses: Bir ses klibini veya bir video klibinin ses bölümünü oynatır.

Barkod tarayıcısı: Bir Android veya iOS cihazla barkodları, QR kodlarını ve veri matrisi kodlarını tarar.

Düğme: Tıklayarak veya dokunarak uygulamayla etkileşim kurmanızı sağlar.

Kamera: Fotoğraf çekerek uygulamaya veya bir veri kaynağına kaydetmenizi sağlar.

Kart: Düzenleme formu veya Görüntüleme formu denetimindeki bir kayıt alanını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Onay kutusu: Bir seçeneği true veya false değeri verecek şekilde belirlemenize veya seçimi kaldırmanıza olanak sağlar.

Sütun grafiği: Değerleri iki eksendeki dikey çubuklar olarak gösterir.

Sütun: Veri tablosu denetimindeki tek bir alan için görüntüleme deneyimi sağlar.

Birleşik giriş kutusu: Kullanıcıların sağlanan seçenekler arasından seçim yapmasını sağlar. Aramayı ve birden fazla seçim yapmayı destekler.

Kapsayıcı (deneysel): Erişilebilirlik ve yanıt verme için iç içe geçmiş hiyerarşi oluşturun.

Veri tablosu: Verileri tablo biçiminde gösterir.

Tarih seçici: Tıklayarak veya dokunarak bir tarih belirtmenizi sağlar.

Görüntüleme formu: Form kullanarak bir veri kaynağındaki kayıtları görüntülemenizi sağlar.

Açılan menü: Köşeli çift ayraç seçilene kadar bir listedeki ilk öğeyi gösterir.

Düzenleme formu: Form kullanarak bir veri kaynağındaki kayıtları düzenlemenizi ve yeni kayıt oluşturmanızı sağlar.

Varlık formu: Deneysel özellik - Kullanıcıların Common Data Service'teki ilişkisel verileri görüntüleyebilecekleri, düzenleyebilecekleri ve bu verilerde gezinebilecekleri dinamik formlar eklemenizi sağlar.

Dışarı aktar: Verileri Power Apps'teki başka bir alanda kullanılmak üzere dışarı aktarır.

Galeri: Birden fazla veri türü içerebilecek bir kayıt listesi gösterir.

HTML metni: HTML etiketlerini otomatik olarak dönüştürür.

Simge: Uygulamanızı grafikler ve görsel öğeler bakımından ilgi çekici hale getirir.

Görüntü: Yerel bir dosya veya veri kaynağı gibi konumlarda bulunan bir görüntüyü gösterir.

İçeri aktar: Power Apps'in başka bir alanındaki verileri içeri aktarır.

Çizgi grafik: Değerleri iki eksendeki veri noktaları olarak gösterir.

Liste kutusu: Bir listedeki öğelerden birini veya daha fazlasını seçmenizi sağlar.

Mikrofon: Sesleri kaydederek uygulamada veya bir veri kaynağında saklamanızı sağlar.

PDF görüntüleyici (deneysel): İnternet üzerindeki bir PDF dosyasının içeriğini görüntülemenizi sağlar.

Kalem girişi: Bir görüntü veya metin üzerinde çizim yapmanızı ve bunları uygulamaya veya bir veri kaynağına kaydetmenizi sağlar.

Pasta grafiği: Değerlerin birbiriyle olan ilişkisini görüntüler.

Power BI kutucuğu – Uygulamanın içinde bir Power BI kutucuğu görüntülemenizi sağlar.

Radyo: Yalnızca birinin belirlenebileceği seçenekler göstermenizi sağlar.

Derecelendirme: 1 ile belirli bir sayı arasında bir değer belirtmenizi sağlar.

Zengin metin düzenleyicisi: Uygulama kullanıcıları tarafından zengin metin biçimlendirmesi yapılmasını sağlar.

Ekran: Belirli bir görev hakkındaki verileri göstermenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.

Şekil: Ok ve dikdörtgen gibi geometrik şekiller göstermenizi sağlar.

Kaydırıcı: Bir tutamacı sürükleyerek değer belirtmenizi sağlar.

Stream Videosu: Microsoft Stream hizmetinden videoları oynatın ve kanallara göz atın.

Etiket: Metin, sayı, tarih veya para birimi gibi verileri gösterir.

Metin girişi: Metin, sayı ve başka veriler girmenizi sağlar.

Zamanlayıcı: Uygulamanızı belirli bir süre geçtikten sonra yanıt verecek şekilde yapılandırmanızı sağlar.

Geçiş: Tutamacı sürükleyerek true veya false değerini belirtebilirsiniz.

Video: Yerel dosyadan, veri kaynağından veya YouTube'dan video klibi oynatmanızı sağlar.

Web barkod tarayıcısı (deneysel): Artık kullanılmayan eski barkod tarayıcısı, bir web tarayıcısında kodları taramak için faydalı olabilir.

Kategorilere göre ortak özellikler

Renk ve kenarlık: Bir denetimin rengini ve kenarlığını kullanıcı etkileşimine göre değişecek şekilde yapılandırın.

Temel: Kullanıcının bir denetimi görüp göremeyeceğini ve denetimle etkileşip kurup kuramayacağını yapılandırın.

Görüntü: Gösterilen görüntüyü ve denetimi doldurma şeklini yapılandırın.

Boyut ve konum: Denetimin (veya denetimin bir öğesinin) boyutunu ve ekrana göre bulunduğu konumu yapılandırın.

Metin: Yazı tipi özellikleri, hizalama ve satır yüksekliği gibi metnin denetimlerde nasıl görüneceğini yapılandırın.

Tüm özellikler

A

ActualZoom: Zoom özelliği ile istenen yakınlaştırmadan farklı olabilecek, denetimin gerçek yakınlaştırması. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

Hizala: Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu. Birçok denetim için geçerlidir.

AllItems: Galeri şablonunun bir parçası olan ek denetim değerleri de dahil olmak üzere bir galerideki tüm öğeler. Galeri denetimi için geçerlidir.

AutoDisableOnSelect: OnSelect davranışı yürütülürken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır. Düğme ve Görüntü denetimleri için geçerlidir.

AutoHeight: Bir etiketin, Metin özelliğinin denetimin görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde yükseklik değerini otomatik olarak artırıp artırmadığı. Etiket denetimi için geçerlidir.

AutoPause: Ses klibinin veya video klibin, kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.

AutoStart – Kullanıcı, söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde ses veya video denetiminin klibi yürütmeye otomatik olarak başlayıp başlamadığı. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.

K

BackgroundImage – Bir ekranın arka planında görünen görüntü dosyasının adı. Ekran denetimi için geçerlidir.

BorderColor: Denetim kenarlığının rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili. Birçok denetim için geçerlidir.

BorderThickness: Bir denetimin kenarlık kalınlığı. Birçok denetim için geçerlidir.

Parlaklık: Kullanıcının bir görüntüde algılayabildiği ışık düzeyi. Kamera denetimi için geçerlidir.

C

CalculateOriginalDimensions: OriginalHeight ve OriginalWidth özelliklerini etkinleştirir. Görüntü denetimi için geçerlidir.

Kamera: Birden fazla kamerası olan bir cihazda uygulamanın kullandığı kameranın sayısal kimliği. Kamera denetimi için geçerlidir.

CheckboxBackgroundFill: Onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kutunun arka plan rengi. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.

CheckboxBorderColor: Onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kenarlığın rengi. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.

CheckboxSize: Onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kutunun genişliği ve yüksekliği. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.

CheckmarkFill: Onay kutusu denetimindeki onay işaretinin rengi. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.

ChevronBackground: Açılan listedeki aşağı okun arkasındaki renk. Açılan menü denetimi için geçerlidir.

ChevronFill: Açılan listedeki aşağı okun rengi. Açılan menü denetimi için geçerlidir.

Temizle: Bir metin girişi denetiminde, kullanıcının denetimin içeriğini temizlemek için dokunabileceği veya tıklayabileceği bir "X" simgesinin gösterilip gösterilmediği. Metin girişi denetimi için geçerlidir.

Renk: Denetimdeki metnin rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

Karşıtlık: Kullanıcının bir görüntüdeki benzer renkler arasında ayrım yapabilme kolaylığı. Kamera denetimi için geçerlidir.

CurrentFindText: Kullanımda olan geçerli arama terimi. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

CurrentPage: Bir PDF dosyasında gösterilmekte olan sayfanın numarası. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

D

Veri: Yerel dosyaya aktarmak istediğiniz koleksiyonun adı. Dışarı aktar denetimi için geçerlidir.

DataField: Söz konusu kartın görüntülediği ve düzenlediği bir kayıttaki alanın adı. Kart denetimi için geçerlidir.

DataSource: Kullanıcının göstereceği, düzenleyeceği veya oluşturacağı kaydı içeren veri kaynağı. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.

Varsayılan: Denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri. Birçok denetim için geçerlidir.

DefaultDate: Bir tarih denetiminin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.

DefaultMode: Bir form denetiminin başlangıç modu (Düzenle, Yeni veya Görüntüle). Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

Yön: Yatay yöndeki bir galeride ilk öğenin sol kenarda mı yoksa sağ kenarda mı görüneceği. Galeri denetimi için geçerlidir.

Devre dışı: Kullanıcının denetim ile etkileşimde bulunup bulunamayacağı. Birçok denetim için geçerlidir.

DisabledBorderColor: Denetimin Devre dışı özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin kenarlık rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

DisabledColor: Denetimin Devre dışı özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimdeki metnin rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

DisabledFill: Denetimin Devre dışı özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin arka plan rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

DisplayName: Veri kaynağındaki alanın kolay adı. Kart denetimi için geçerlidir.

DisplayMode: Düzenle, Görüntüle veya Devre dışı değerleri mevcuttur. Denetimin kullanıcı girişine (Düzenle) izin verip vermediğini, yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediğini (Görüntüle) veya devre dışı olup olmadığını (Devre dışı) yapılandırır.

Belge: Bir PDF dosyasının, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

Süre: Zamanlayıcının çalıştırılacağı süre. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.

E

EndYear: Kullanıcının bir tarih seçici denetimi değerini ayarlayabileceği en büyük yıl değeri. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.

Hata: Bu özelliğin anlamı denetime göre değişiklik gösterir:

  • Resim ekle denetimi: Görüntünün karşıya yüklenmesi ile ilgili bir sorun oluşması halinde bu özellikte uygun hata dizesi görüntülenir.
  • Kart denetimi: Doğrulama başarısız olduğunda bu alan için görüntülenecek kolay hata iletisi.
  • Düzenleme formu denetimi: SubmitForm işlevi başarısız olduğunda bu form için görüntülenecek kolay hata iletisi.

ErrorKind: SubmitForm çalıştırıldığında bir hata oluşması halinde söz konusu hatanın türü. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.

: Bir pasta grafiğinin dilimleri arasındaki uzaklık. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.

F

Doldur: Denetimin arka plan rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

FindNext: Belge içinde sonraki FindText örneğini bulur. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

FindPrevious: Belge içinde önceki FindText örneğini bulur. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

FindText: Belgede aranacak arama terimi. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

Yazı tipi: Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı. Birçok denetim için geçerlidir.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince. Birçok denetim için geçerlidir.

G

GridStyle: Sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x eksenini, y eksenini, her ikisini ya da hiçbirini gösterip göstermediği. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.

H

HandleActiveFill: Bir kaydırıcı tutamacının, kullanıcı değeri değiştirdikçe görüntülenecek rengi. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.

HandleFill: Bir geçiş veya kaydırıcı denetimindeki tutamacın (konumu değiştiren öğe) rengi. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.

HandleHoverFill: Kullanıcı fare işaretçisini bir kaydırıcıdaki tutamacın üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan renk. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.

Yükseklik: Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

HintText: Boş bir metin girişi denetiminde görünen açık gri metin. Metin girişi denetimi için geçerlidir.

HoverBorderColor: Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

HoverColor: Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

HoverFill: Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

HTMLText: Bir HTML metni denetiminde görünen ve HTML etiketi içerebilen metin. HTML metni denetimi için geçerlidir.

T

Görüntü: Görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı. Ses, Görüntü, Mikrofon ve Video denetimleri için geçerlidir.

ImagePosition: Ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Doldur, Sığdır, Uzat, Döşe veya Ortala). Birçok denetim için geçerlidir.

Giriş: Giriş. Kalem girişi denetimi için geçerlidir.

İtalik – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı. Birçok denetim için geçerlidir.

Öğe: Kullanıcının DataSource'ta göstereceği veya düzenleyeceği kayıt. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.

ItemBorderColor: Bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın rengi. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.

ItemBorderThickness: Bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın kalınlığı. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.

ItemColorSet: Grafikteki her bir veri noktasının rengi. Sütun grafiği, Çizgi grafik ve Pasta grafiği denetimleri için geçerlidir.

ItemPaddingLeft: Bir liste kutusundaki metin ile sol kenarı arasındaki uzaklık. Liste Kutusu denetimi için geçerlidir.

Öğeler: Bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi). Birçok denetim için geçerlidir.

ItemsGap: Sütun grafiğindeki sütunlar arasındaki uzaklık. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

L

LabelPosition: Bir pasta grafiğindeki etiketlerin grafik dilimlerine göre konumu. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.

LastSubmit: Sunucu tarafından oluşturulan tüm alanlar da dahil olmak üzere başarıyla gönderilen son kayıt. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

Layout – Kullanıcının bir galeriyi ekranda kaydırıp kaydırmadığı veya bir kaydırıcıyı yukarıdan aşağıya (Vertical) ya da soldan sağa (Horizontal) ayarlayıp ayarlamadığı. Galeri ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.

LineHeight: Metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık. Liste kutusu, Radyo, Etiket ve Metin girişi denetimleri için geçerlidir.

Döngü: Bir ses klibinin veya video klibin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak baştan başlayıp başlamadığı. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

Pt

İşaretçiler: Sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin, her veri noktasının değerini gösterip göstermediği. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.

MarkerSuffix: İşaretçiler özelliğinin true olarak ayarlandığı bir sütun grafiğindeki her değerden sonra görünen metin. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

Max – Kullanıcının bir kaydırıcıyı veya derecelendirmeyi ayarlayabileceği maksimum değer. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.

MaxLength: Kullanıcının, bir metin girişi denetimine yazabileceği karakter sayısı. Metin girişi denetimi için geçerlidir.

Medya: Ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı. Resim ekle, Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

Mik: Birden çok mikrofonu olan bir cihazda uygulamanın kullandığı mikrofonun sayısal kimliği. Mikrofon denetimi için geçerlidir.

Min: Kullanıcının bir kaydırıcıyı ayarlayabileceği minimum değer. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.

MinimumBarWidth: Sütun grafiğindeki sütunlar için olası en düşük genişlik değeri. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

Mod: Bu özelliğin anlamı denetime göre değişiklik gösterir:

  • Düzenleme formu denetimi: Denetim Düzenle veya Yeni modundadır.
  • Kalem girişi denetimi: Denetim Çiz, Sil veya Seç modundadır.
  • Metin girişi denetimi: Denetim SingleLine, MultiLine veya Parola modundadır.

N

NavigationStep: ShowNavigation özelliği true olarak ayarlanmışsa ve kullanıcı söz konusu galerinin herhangi bir ucunda gezinti oku seçerse galerinin ekranda nereye kadar kaydırılacağını belirtir. Galeri denetimi için geçerlidir.

NumberOfSeries: Sütun grafiğinde veya çizgi grafikte kaç veri sütununun yansıtıldığı. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.

O

OnChange: Kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın davranış şekli. Birçok denetim için geçerlidir.

OnCheck: Onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin true olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın davranış şekli. Onay kutusu ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

OnEnd: Bir ses klibinin veya video klibinin yürütülmesi tamamlandıktan sonra uygulamanın davranış şekli. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

OnFailure: Bir veri işlemi başarısız olduğunda uygulamanın davranış şekli. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

OnHidden: Kullanıcı ekrandan uzaklaştığında uygulamanın davranışı. Ekran denetimi için geçerlidir.

OnPause: Kullanıcının, bir ses veya video denetiminin yürüttüğü klibi duraklatmasının ardından uygulamanın davranış şekli. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

OnReset: Bir Düzenleme formu denetimi sıfırlandığında uygulamanın davranış şekli. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

OnSelect: Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın davranış şekli. Birçok denetim için geçerlidir.

OnStart: Kullanıcının uygulamayı açmasının veya bir mikrofon denetimiyle kayıt başlatmasının ardından uygulamanın davranış şekli. Ses, Mikrofon, Ekran ve Video denetimleri için geçerlidir.

OnStateChange: Denetimin durumunun değişmesinin ardından uygulamanın davranış şekli. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

OnStop: Kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kaydı durdurmasının ardından uygulamanın davranış şekli. Mikrofon denetimi için geçerlidir.

OnStream: Akış özelliği güncelleştirildiğinde uygulamanın davranış şekli. Kamera denetimi için geçerlidir.

OnSuccess: Bir veri işlemi başarılı olduğunda uygulamanın davranış şekli. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

OnTimerEnd: Zamanlayıcı çalışmayı tamamladığında uygulamanın davranış şekli. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.

OnTimerStart: Zamanlayıcı çalışmaya başladığında uygulamanın davranış şekli. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.

OnUncheck: Bir onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin false olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın davranış şekli. Onay kutusu ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

OnVisible: Kullanıcı bir ekrana gittiğinde uygulamanın davranış şekli. Ekran denetimi için geçerlidir.

OriginalHeight: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal yüksekliği. Görüntü denetimi için geçerlidir.

OriginalWidth: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal genişliği. Görüntü denetimi için geçerlidir.

Taşma: Kaydırma özelliğinin true olması ve denetimin Metin özelliğinin, denetimin tek seferde görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde etikette bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği. Etiket denetimi için geçerlidir.

D

İç boşluk: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile düğmenin kenarları arasındaki uzaklık. Resim ekle, Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimleri için geçerlidir.

PaddingBottom: Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

PaddingLeft: Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

PaddingRight: Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

PaddingTop: Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

Sayfa: Göstermek istediğiniz sayfa numarası. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

PageCount: Bir belgedeki sayfa sayısı. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.

Duraklatıldı: Medya oynatma denetimi geçerli durumda duraklatılmışsa doğru, duraklatılmamışsa yanlış değerini alır. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

Fotoğraf: Kullanıcı bir resim çektiğinde yakalanan görüntü. Kamera denetimi için geçerlidir.

Basılı: Bir denetime basıldığında doğru, aksi halde yanlış olur. Düğme denetimi için geçerlidir.

PressedBorderColor: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

PressedColor: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

PressedFill: Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi. Birçok denetim için geçerlidir.

R

RadioBackgroundFill: Radyo düğmesi denetimindeki dairelerin arka plan rengi. Radyo denetimi için geçerlidir.

RadioBorderColor: Radyo düğmesi denetimindeki her seçeneğe ilişkin dairenin rengi. Radyo denetimi için geçerlidir.

RadioSelectionFill: Radyo düğmesi denetiminde belirlenmiş olan seçeneğe ilişkin dairede görünen renk. Radyo denetimi için geçerlidir.

RadioSize: Bir radyo düğmesi denetimindeki dairelerin çapı. Radyo denetimi için geçerlidir.

RadiusBottomLeft: Denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı. Birçok denetim için geçerlidir.

RadiusBottomRight: Denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı. Birçok denetim için geçerlidir.

RadiusTopLeft: Denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı. Birçok denetim için geçerlidir.

RadiusTopRight: Denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı. Birçok denetim için geçerlidir.

RailFill – Geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

RailHoverFill – Geçiş denetiminin veya kaydırıcının üzerine geldiğinizde geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

RatingFill: Bir derecelendirme denetimindeki yıldızların rengi. Derecelendirme denetimi için geçerlidir.

ReadOnly – Kullanıcının, kaydırıcı veya derecelendirme denetiminin değerini değiştirip değiştiremediği. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.

Tekrarla: Zamanlayıcının çalışmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmayacağı. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.

Gerekli: Veri kaynağı alanları düzenlenirken bir kartın değer içermesinin gerekli olup olmadığı. Kart denetimi için geçerlidir.

Sıfırla: Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği. Birçok denetim için geçerlidir. Ayrıca Reset işlevine de göz atın.

Ct

Seçili: Seçili öğe. Açılan menü ve Galeri denetimleri için geçerlidir.

SelectedDate: Bir tarih denetiminde mevcut durumda seçili olan tarih. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.

SelectionColor: Listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi. Açılan menü, Liste kutusu ve Kalem girişi denetimleri için geçerlidir.

SelectionFill: Listedeki seçili öğenin veya öğelerin arka plan rengi ya da bir kalem denetiminin seçilen alanı. Açılan menü ve Liste kutusu denetimleri için geçerlidir.

SelectionThickness: Bir kalem girişi denetimi için seçim aracının kalınlığı. Kalem girişi denetimi için geçerlidir.

SelectMultiple: Kullanıcının, bir liste kutusunda birden fazla öğe seçip seçemediği. Liste Kutusu denetimi için geçerlidir.

SeriesAxisMax: Sütun grafiğine veya çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

SeriesAxisMin: Sütun grafiği için y ekseninin alabileceği minimum değeri belirleyen bir sayı. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

ShowControls – Ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği. Ses, PDF görüntüleyici, Kalem girişi ve Video denetimleri için geçerlidir.

ShowLabels: Bir pasta grafiğinin, dilimlerinin her biriyle ilişkili değerleri gösterip göstermediği. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.

ShowNavigation: Kullanıcının tıklayarak veya dokunarak galerideki öğelerde kaydırma yapmasına olanak sağlayan bir okun galerinin her bir ucunda görünüp görünmediği. Galeri denetimi için geçerlidir.

ShowScrollbar: Kullanıcı galerinin üzerine geldiğinde bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği. Galeri denetimi için geçerlidir.

ShowValue – Kaydırıcı veya derecelendirme değerinin, kullanıcı bu değeri değiştirdiğinde veya denetimin üzerine geldiğinde görünüp görünmediği. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.

Boyut: Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu. Birçok denetim için geçerlidir.

Yasla: Kullanıcı bir galeride kaydırma yaptığında sonraki öğenin tam olarak görünecek şekilde otomatik olarak yaslanıp yaslanmadığı. Galeri denetimi için geçerlidir.

Başlat: Ses klibinin veya video klibin yürütülüp yürütülmediği. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.

StartTime: Bir ses veya video klibinin başlatılmasından sonra söz konusu klibin yürütülmeye başladığı zaman. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

StartYear: Kullanıcının bir tarih seçici denetimi değerini ayarlayabileceği en erken yıl. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.

Akış: StreamRate özelliği temel alınarak otomatik olarak güncelleştirilen görüntü. Kamera denetimi için geçerlidir.

StreamRate: Akış özelliğinde görüntüyü milisaniye cinsinden güncelleştirme sıklığı. Bu değer, 100 (bir saniyenin 1/10'u) ile 3.600.000 (1 saat) aralığında değişebilir. Kamera denetimi için geçerlidir.

Üstü çizili – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı. Birçok denetim için geçerlidir.

Pe

TemplateFill: Galerinin arka plan rengi. Galeri denetimi için geçerlidir.

TemplatePadding: Bir galeride bulunan öğeler arasındaki uzaklık. Galeri denetimi için geçerlidir.

TemplateSize: Dikey yöndeki bir galeri şablonunun yüksekliği veya yatay yöndeki bir galeri şablonunun genişliği. Galeri denetimi için geçerlidir.

Metin: Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin. Birçok denetim için geçerlidir.

Süre: Medya denetiminin geçerli konumu. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.

Araç ipucu: Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni. Birçok denetim için geçerlidir.

Geçiş: Kullanıcı galeride bir öğenin üzerine geldiğinde oluşan görsel efekt (, İt veya Hiçbiri). Galeri denetimi için geçerlidir.

Saydamlık: Bir görüntünün arkasındaki denetimlerin ne derece görünür olacağı. Görüntü denetimi için geçerlidir. Ondalık değerler 0 ile 1 arasındadır. 0 opak, 0,5 yarı saydam ve 1 saydamdır.

A

Altı çizili: Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı. Birçok denetim için geçerlidir.

Kaydedilmemiş: Düzenleme formu denetiminin kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kaydedilmemiş değişiklikler içermesi halinde doğru olur. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

Güncelleştir: Bir alana ilişkin veri kaynağına geri yazılacak değer. Kart denetimi için geçerlidir.

Güncelleştirmeler: Bir form denetiminde yüklenen kayıt için veri kaynağına geri yazılacak değerler. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.

V

Geçerli: Kart veya Düzenleme formu denetiminin, veri kaynağına gönderilmeye hazır geçerli girişler içerip içermediği. Kart ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.

Değer: Bir giriş denetiminin değeri. Onay kutusu, Radyo, Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

ValueFill – Geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

ValueHoverFill – Fare işaretçisini bir geçiş denetimi veya kaydırıcının üzerinde tuttuğunuzda geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.

VerticalAlign: Denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu. Birçok denetim için geçerlidir.

Görünür: Denetimin gizli veya görünür olması. Birçok denetim için geçerlidir.

Ça

Genişlik: Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir.

WidthFit: Bir denetimin, kapsayıcı denetimdeki (Düzenleme formu denetimi gibi) boş alanın tamamını doldurmak için otomatik olarak yatay şekilde genişleyip genişlemediği. Bu özellik birden fazla kartta doğru olarak ayarlanırsa söz konusu alan bunlar arasında bölünür. Daha fazla bilgi için bkz. Veri formu düzenini anlama.

Kaydır: Etikete sığamayacak uzunluktaki metnin sonraki satıra kayıp kaymadığı. Etiket denetimi için geçerlidir.

WrapCount: Galerideki her bir öğede görünecek kayıt sayısı. Galeri denetimi için geçerlidir.

X

X: Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir. Bu özellik, birden fazla sütunu olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi sütunda görüneceğini belirler.

XLabelAngle: Sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x ekseninin altındaki etiketlerin açısı. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.

Y

Y: Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık. Birçok denetim için geçerlidir. Bu özellik, birden fazla satırı olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi satırda görüneceğini belirler.

YAxisMax: Çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

YAxisMin: Çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için minimum değer. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.

YLabelAngle: Sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin y ekseninin yanındaki etiketlerin açısı. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.

Z

Zoom: Kameradaki bir görüntünün büyütülme yüzdesi veya PDF görüntüleyicideki bir dosyanın görünümü. Kamera ve PDF görüntüleyici denetimleri için geçerlidir.