Tuval uygulamalarına yönelik özel bağlayıcılarCustom connectors for canvas apps

Herhangi bir kod yazmadan Azure Logic Apps, Microsoft Flow ve PowerApps ile iş akışları ve tuval uygulamaları oluşturabilirsiniz.Without writing any code, you can build workflows and canvas apps with Azure Logic Apps, Microsoft Flow, and PowerApps. Bu hizmetler, verilerinizi ve iş süreçlerinizi tümleştirmenize yardımcı olmak için Microsoft hizmetleri ve ürünlerinin yanı sıra GitHub, Salesforce ve Twitter gibi diğer hizmetlere yönelik 180'den fazla bağlayıcı sunar.To help you integrate your data and business processes, these services offer 180+ connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, such as GitHub, Salesforce, and Twitter.

Ancak bazı durumlarda, önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı olarak sunulmayan API'leri, hizmetleri ve sistemleri kullanmak isteyebilirsiniz.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as pre-built connectors. Daha özel senaryoları desteklemek için, kendi tetikleyicileri ve eylemleri olan özel bağlayıcılar oluşturabilirsiniz.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Bağlayıcılar ile ilgili belgelerin bulunduğu siteyi ziyaret ederek özel bağlayıcılara ilişkin temel ve ileri düzey öğreticilerden oluşan koleksiyonumuzun tamamına ulaşabilirsiniz.We have a complete set of basic and advanced tutorials for custom connectors on the Connectors documentation site. Özel bağlayıcılara genel bakış ile başlamanızı öneriyoruz ancak belirli bir alan hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için doğrudan aşağıdaki konu başlıklarına da göz atabilirsiniz:We recommend that you start with the custom connector overview, but you can also go straight to the following topics for details on a specific area: