Power Apps portalını kullanarak Common Data Service için alanlar oluşturma ve düzenleme

Not

Effective November 2020:

 • Common Data Service has been renamed to Microsoft Dataverse. Learn more
 • Some terminology in Microsoft Dataverse has been updated. For example, entity is now table and field is now column. Learn more

This article will be updated soon to reflect the latest terminology.

Power Apps portalı, Common Data Service ile varlık alanları oluşturmak ve düzenlemek üzere kolay bir yol sağlar.

Portal, yaygın kullanılan çoğu seçeneği yapılandırma olanağı sağlar ancak bazı seçenekler yalnızca çözüm gezgini kullanarak ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi:

Alanları göster

 1. Power Apps portalından Veriler > Varlıklar seçeneğini belirleyin ve görüntülemek istediğiniz alanları içeren varlığı seçin.
 2. Alanlar sekmesi seçili durumdayken, aşağıdaki görünümleri seçebilirsiniz:
Görünüm Açıklama
Tümü Varlık için tüm alanları gösterir
Yönetilen Varlık için yalnızca yönetilen ve standart alanları gösterir
Özel Varlık için yalnızca özel alanları gösterir
Varsayılan Varlık için yalnızca standart alanları gösterir

Alan oluşturma

Alanları görüntülemiş durumdayken komut çubuğunda Alan ekle'ye tıkladığınız zaman Alan özellikleri paneli gösterilir.

Alan Özellikleri

Başlangıçta yalnızca üç alan özelliği kullanılabilir durumdadır:

Özellik Açıklama
Görünen Ad Kullanıcı arabiriminde alan için görüntülenecek metin.
Ad Ortamınız genelindeki benzersiz ad. Girdiğiniz görünen ad temel alınarak sizin için bir ad oluşturulur ancak kaydetmeden önce bunu düzenleyebilirsiniz. Bir alan oluşturulduktan sonra, uygulamalarınızda veya kodunuzda alana başvuru olabileceği için, adı değiştirilemez. Ada Common Data Service Varsayılan Yayımcınız için özelleştirme ön eki getirilecektir.
Veri türü Değerlerin nasıl depolandığını ve bazı uygulamalarda nasıl biçimlendirildiğini denetler. Bir alan kaydedildikten sonra, metin alanlarını otomatik sayı alanlarına dönüştürmek istisnası dışında, veri türünü değiştiremezsiniz.
Gerekli Bu alanda veri olmadan kayıt kaydedilemez. Daha fazla bilgi: Gerekli alanlar için kayıtları programlı olarak kaydetme
Aranabilir Bu alan Gelişmiş Bul'da görünür ve görünümler özelleştirilirken kullanılabilir.
Hesaplanan veya Toplu Değer El ile hesaplamaları otomatikleştirmek için kullanın. Değerleri, tarihleri veya metni kullanın.
Gelişmiş Seçenekler Açıklama ekleyin ve alan için maksimum uzunluk ve IME modunu belirtin.

Veri türü seçiminize bağlı olarak ek seçenekler ayarlayabilirsiniz.

Alan Verisi türleri

Birçok farklı türde alanlar vardır ancak bunlardan yalnızca bazılarını oluşturabilirsiniz. Tüm alan türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Alan türleri ve alan verisi türleri.

Bir alan oluştururken, Veri türü aşağıdaki seçenekleri verir:

Text

Standart metin alanları en fazla 4000 karakter depolayabilir. Varsayılan değer Maksimum Uzunluk seçeneği, ayarlayabileceğiniz daha düşük bir değere ayarlanır.

Veri türü Açıklama
Metin Tek satırlı bir metin kutusunda görüntülen bir metin değeri.
Metin Alanı Çok satırlı bir metin kutusunda görüntülen bir metin değeri. 4000'den fazla karaktere gereksiniminiz varsa bir Çok Satırlı Metin veri türü kullanın.
E-posta E-posta adresi olarak doğrulanan ve alanda mailto bağlantısı olarak işlenen bir metin değeri.
URL Bir URL olarak doğrulanan ve URL açacak bir bağlantı olarak işlenen bir metin değeri.
Borsa Kodu Borsa kodu simgesi için bir teklif göstermek üzere açılan bir bağlantıyı görüntüleyecek borsa simgesi için bir metin değeri.
Telefon Skype'ı kullanarak bir telefon görüşmesi başlatmak için bağlantı olarak işlenen bir telefon numarası olarak doğrulanan bir metin değeri.
Autonumber Sunucu tarafından kayıt ne zaman oluşturulursa, oluşturulan sayılar ve harflerin özelleştirilebilir bir kombinasyonu. Daha fazla bilgi: Otomatik sayı alanları.

Maksimum Uzunluk

Metnin depolandığı alanlarda, türe göre bir mutlak maksimum vardır. Maksimum Uzunluk seçeneği, ortamınıza özel, maksimumun altında bir değer ayarlar. Bu maksimum uzunluğu artırabilirsiniz ancak sistemde daha düşük değerin üzerinde verileriniz varsa kısaltamazsınız.

Tam Sayı

Bu alanlarda veriler sayı olarak depolanır ancak alanlarda farklı sunum ve doğrulama seçenekleri vardır.

Veri türü Açıklama
Tam Sayı Metin kutusunda sunulan bir sayı değeri.
Süre Zaman aralıkları içeren bir açılan liste olarak sunulan bir sayı değeri. Bir kullanıcı, listeden bir değer seçebilir veya dakika sayısını temsil eden bir tamsayı değeri yazabilirsiniz. Süre şu biçimde girilmelidir: "x dakika", "x saat" veya "x gün". Saatler ve günler, ondalık sayılar kullanılarak da girilebilir, örneğin, "x.x saat" veya "x.x gün". Girilen değerler dakika cinsinden ifade edilebilir olmalıdır, dakika altı değerler en yakın dakikaya yuvarlanır.
Saat dilimi Saat dilimlerini veren bir açılan liste olarak sunulan bir sayı değeri.
Dil Ortam için etkinleştirilmiş dillerin listesini içeren bir açılan liste olarak sunulan bir sayı değeri. Başka dil etkinleştirilmemişse, temel dil tek seçenek olacaktır. Kaydedilen değer dil için Yerel Ayar Kimliği (LCID) değeridir.

Tarih/Saat

Zaman değerlerini depolamak için bu alanları kullanın. 1/1/1753 24:00'e kadar geçmiş değerleri depolayabilirsiniz.

Veri türü Açıklama
Tarih ve Saat Bir tarih/saat değeri.
Yalnızca Tarih Yalnızca tarih gösteren bir tarih/saat değeri. Saat değeri sistemde 12:00 ÖÖ (00:00:00) olarak depolanır.

Gelişmiş seçenekler'de Tarih/Saat alanları için özel Davranış da ayarlayabilirsiniz.

 • Kullanıcının saat diliminde: Geçerli kullanıcının yerel saat dilimine dönüştürülmüş değerleri görüntüler. Bu, yeni alanlar için varsayılandır.
 • Yalnızca tarih: Bu davranış Yalnızca Tarih türü için kullanılabilir. Değerleri saat dilimi dönüştürmeden görüntüler. Doğum günleri ve yıldönümleri gibi veriler için bunu kullanın.
 • Saat diliminden bağımsız: Değerleri saat dilimi dönüştürmeden görüntüler.

Daha fazla bilgi: Tarih/Saat alanının davranışı ve biçimi

Diğer Veri türleri

Veri türü Açıklama
Para Birimi Ortam için yapılandırılmış para birimleri için bir para değeri. Bir hassaslık düzeyi ayarlayabilirsiniz veya hassaslığı kuruluş tarafından kullanılan tek bir standart hassaslığa veya belirli bir para birimine dayandırmayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Para birimi alanlarını kullanma
Ondalık Sayı 10 basamak hassasiyetinde bir ondalık değer. Daha fazla bilgi: Doğru sayı türünü kullanma
Dosya İkili verileri depolamak için.
Kayan Noktalı Sayı 5 basamak hassasiyetinde bir kayan noktalı sayı. Daha fazla bilgi: Doğru sayı türünü kullanma
Resim Uygulamada kayıt başına tek bir resim görüntüler. Her varlığın bir görüntü alanı olabilir. Resim alanı oluştururken girdiğiniz Ad yok sayılacaktır. Resim alanları her zaman "EntityImage" olarak adlandırılır.
Arama Tek bir hedef kayıt türü için tek bir kayda başvuru oluşturur.
Çoklu Seçim Seçenek Kümesi Birden fazla seçeneğin belirtilebildiği bir seçenekler listesi görüntüler.
Çok Satırlı Metin Çok satırlı bir metin kutusunda görüntülen bir metin değeri. Maksimum 1.048.576 karakterle sınırlıdır. Daha düşük bir Maksimum Uzunluk da ayarlayabilirsiniz.
Seçenek Kümesi Yalnızca bir seçeneğin belirtilebildiği bir seçenekler listesi görüntüler.
İki Seçenek Yalnızca bir seçeneğin belirtilebildiği iki seçenek görüntüler. Her bir seçenek için hangi etiketlerin görüntüleneceğini seçersiniz. Varsayılan değerler Evet ve Hayır'dır.

Yeni alan kaydetme

Görünen Ad, Ad ve Veri türü özelliklerini ayarladıktan sonra Bitti'ye tıklayarak Alan özellikleri panelini kapatabilirsiniz.

Varlığı düzenlemeye devam edip başka alanlar ekleyebilir veya dönüp bu alanı düzenlemeye devam edebilirsiniz. Siz Varlığı Kaydet'e tıklayarak varlıktaki tüm değişiklikleri kaydedene kadar bu alanlar oluşturulmaz.

Varlığı Kaydet Düğmesi

Ayrıca, At düğmesine tıklayarak, yaptığınız değişiklikleri atabilirsiniz.

Alanı düzenleme

Alanlar görüntülenmiş durumdayken, düzenlemek istediğiniz alanı seçin. Görünen Ad'da değişiklik yapabilirsiniz ancak alan eklemek için varlıkta yaptığınız değişiklikleri kaydettiyseniz Ad ve Veri türü'nü değiştiremezsiniz.

Genel Özellikler

Her alanda aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz:

Özellik Açıklama
Gerekli Bu liste seçilince, alandaki veriler olmadan bir kayıt kaydedilemez. Daha fazla bilgi: Gerekli alanlar için kayıtları programlı olarak kaydetme
Aranabilir Kullanmadığınız varlık alanları için bu seçimi kaldırın. Bir alan aranabilir olduğunda, Gelişmiş Bul'da görünür ve görünümler özelleştirilirken kullanılabilir. Bu seçimin kaldırılması, kullanıcılara gelişmiş bul kullanarak gösterilen seçenek sayısını azaltır.
Açıklama Gelişmiş Seçenekler içinde bulunur. Alanın ne işe yaradığı hakkında, kullanıcıya yönelik yönergeleri girin. Model yönetimli uygulamalarda kullanıcı imlecini alanın etiketi üzerine getirdiği zaman bu açıklamalar kullanıcıya yönelik araç ipuçları olarak görünür.

Not

Alanları gerekli yapma: Alanları gerekli yaparken dikkatli olun. Kayıtları kaydedemiyorlarsa, zorunlu bir alana girmek için doğru bilgilere sahip olmadıklarından kişiler uygulamayı kullanmaktan kaçınacaktır. Kişiler yalnızca kaydı kaydetmek ve işlerinde ilerleme kaydetmek için yanlış veriler girebilir.

Gereksinimi dinamik olarak ayarla: Model yönetimli uygulamalarda, kullanıcılar üzerinde çalışırken kayıttaki veriler değiştiği için, gereksinim düzeyini değiştirmek için iş kuralları veya form komut dosyaları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Mantığı bir forma uygulamak için iş kuralları ve önerileri oluşturma

Gelişmiş Bul kullanılabilirliği: Gelişmiş Bul, şu anda yalnızca Web İstemcisini kullanılan model yönetimli uygulamalar için kullanılabilir. Gelişmiş bul şu anda Birleşik Arabirim istemcilerinde kullanılamıyor.

Gerekli alanlar için kayıtları programlı olarak kaydetme

Bir kayıt web hizmetleri kullanılarak programlı olarak kaydedilirse, yalnızca SystemRequired alanları zorunludur. SystemRequired alanları için bir değer ayarlanması durumunda hata verilir. SystemRequired düzeyinnde gereksinim ayarlayamazsınız.

Bir alanın BusinessRequired olarak ayarlanması, model temelli veya tuval uygulamasının varsayılan davranışının uygulamada bu gereksinimi zorlayacağı anlamına gelir. Alan herhangi bir değere sahip değilse istek hizmete gönderilmez. Uygulama kullanıcısına bir hata gösterilir ve kaydı kaydedebilmesi için gereken alana veri eklemesi istenir. Uygulama içinde bu davranışı geçersiz kılmak ve gerektiğinde işlemin sürmesine izin vermek için seçenekler vardır.

Hesaplanan veya Toplu Değer

Özel bir alanı Hesaplanan veya Toplu Değer alanı olarak ayarlayabilirsiniz. Hesaplanan alan veya toplama alanı olmayan alanlara bazen basit alanlar denir.

Hesaplanan

Hesaplanan bir alanla, alana bir değer atamak için bir formül girebilirsiniz. Hesaplanan alanlara şu veri türleri ayarlanabilir: Para Birimi, Tarih/Saat, Yalnızca Tarih, Ondalık Sayı, Süre, E-posta, Dil, Çoklu Seçim Seçenek Kümesi, Seçenek Kümesi, Metin, Metin Alanı, Borsa Simgesi, Saat Dilimi, İki Seçenek, URL ve Tamsayı

Daha fazla bilgi: El ile hesaplamaları otomatikleştirmek için hesaplanan alanları tanımlama

Toplu Değer

Toplama alanıyla, alan için bir sayı değeri belirlemek için düzenli aralıklarla çalışacak toplama işlevleri ayarlayabilirsiniz. Hesaplanan alanlara şu veri türleri ayarlanabilir: Para Birimi, Tarih/Saat, Yalnızca Tarih, Ondalık Sayı, Süre, Dil, Saat Dilimi ve Tamsayı.

Daha fazla bilgi: Değerleri toplamak için toplama alanları tanımlama

Sayı alanı seçenekleri

Her bir sayı alanı türünün mutlak minimum ve maksimum değerleri vardır. Bu mutlak değerler dahilinde uygun birer Minimum değer ve Maksimum değer ayarlayabilirsiniz. Common Data Service'e alanda depolamak istediğiniz verilerin değerlerini doğrulatmak için bunu yapın.

Kayan Noktalı Sayı ve Ondalık Sayı veri türleri için bir Ondalık basamak sayısı belirtebilirsiniz.

Seçenek Kümesi alan seçenekleri

Kendi yerel seçenekler kümesini içerebilen bir seçenekler kümesi sağlayan veya birden fazla alanın kullanabildiği bir genel seçenekler ortak kümesine başvurabilen alanlar.

Genel seçenek kümesi kullanımı, birden fazla alan için aynı seçenekler kümesini oluşturmanız gerektiğinde yararlı olur. Bir genel seçenek kümesiyle, seçenekler kümesini yalnızca tek bir yerde tutmanız gerekir.

Çok Seçimli Seçenek Kümesi veya Seçenek Kümesi veri türünü seçtiğiniz zaman, tasarımcı, seçim yapabileceğiniz kullanılabilir genel seçenek kümelerinin listesini verir ve Yeni seçenek kümesi oluşturma seçeneği sunar.

Seçenek kümesi türünü seçme

Yeni seçenek kümesi'ni seçerseniz, varsayılan davranış yeni bir genel seçenek kümesi oluşturmak olur.

Not

Yeni bir genel seçenek kümesi için seçenekleri düzenlerken Görünen adı ve Ad değerleri, alan için değil, genel seçenek kümesi için kullanılır. Varsayılan değerler alan değerleriyle eşleşir ancak genel seçenek kümesini düzenlerken, oluşturmakta olduğunuz alandan farklı olması için bu değerleri düzenleyebilirsiniz.

Bir yerel seçenek kümesi oluşturmak istiyorsanız, Daha fazla görüntüle'ye tıklayıp Yerel seçenek kümesi'ni seçmeniz gerekir.

Yerel seçenek kümesi

Not

Her seçenek kümesini birer genel seçenek kümesi olarak tanımlarsanız, genel seçenek kümeleri listeniz uzar ve yönetilmesi güç hale gelir. Seçenekler kümesinin yalnızca bir yerde kullanılacağını biliyorsanız bir yerel seçenek kümesi kullanın.

Uyarı

Bir varlık kaydı tarafından kullanılan bir seçeneği kaldırmak isterseniz, değişikliklerinizi genel seçenek kümesine kaydettiğinizde bu kayıtla ilgili veriler geçersiz duruma gelir.

Kullanılan bir seçeneği kaldırmadan önce, bu seçeneği kullanan varlık kaydındaki verileri geçerli bir değere değiştirmeniz gerekir.

Alan silme

Sistem yöneticisi güvenlik rolüyle, yönetilen bir çözümün parçası olmayan bir özel alanı silebilirsiniz. Bir alanı sildiğinizde, alanda depolanan tüm veriler kaybolur. Silinen bir alandan veri kurtarmanın tek yolu, veritabanını, alan silinmeden önceki bir noktaya geri yüklemektir.

Not

Bir özel alanı silebilmeniz için önce diğer çözüm bileşenlerinde bulunabilecek herhangi bir bağımlılığı kaldırmanız gerekir.

Alanlar görüntülenmiş durumdayken, listede, silinebilen bir özel alan seçtiğiniz zaman Alanı sil komutu görünür ve etkinleştirilir.

Portal kullanarak bir alanı silme

Alanı silmek için Alanı sil komutunu kullanın. Alanı sildikten sonra, varlıkta yapılan değişiklikleri kaydetmeniz gerekir.

Alanı sildikten sonra varlığı silme

Not

Bağımlılıklarla ilgili bir hata alırsanız, bağımlılıkları belirlemek için çözüm gezginini kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi: Alan bağımlılıklarını kontrol etme

IME Modu

IME (giriş yöntemi düzenleyicisi) modu bir fiziksel klavyenin metin alanlarına karakter girmek için nasıl kullanılabileceğini belirler. IME'ler, metin oluşturmak için işletim sistemi tarafından sağlanan araçlardır. Genellikle Çince, Japonca ve Korece sözcükler girmek için kullanılırlar. IME modu, kullanıcıların girebileceği karakterleri kısıtlamaz. Örneğin, IME modu devre dışı bırakıldığında, kullanıcılar bir metin girişine yapıştırarak yine de Japonca karakterler girebilirler.

Önemli

IME Modu, eski web istemcisiyle geriye doğru uyumluluk için kullanılır ve burada açıklanan IME Modu ayarları Birleşik Arabirim uygulamaları için geçerli değildir. Ayrıca, IME modu yalnızca Internet Explorer'da ve kısmen Firefox'ta desteklenmektedir.

 • Etkin: Bu değer başlangıçta IME'yi etkinleştirir. İsterseniz daha sonra devre dışı bırakabilirsiniz. Bu varsayılan IME ayarıdır.
 • Otomatik: IME modu otomatik olduğunda, Power Apps IME'yi etkilemez.
 • Devre dışı: IME'yi atlamak için IME modunu devre dışı bırakır. Bu, belirli dillerde alfasayısal karakterler girmek için kullanışlı olabilir.
 • Etkin değil: Power Apps başlangıçta IME'yi devre dışı bırakır. İsterseniz daha sonra etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Common Data Service için alanlar oluşturma ve düzenleme
Power Apps çözüm gezginini kullanarak Common Data Service için alanlar oluşturma ve düzenleme
Alan türleri ve alan verileri türleri
El ile hesaplamaları otomatikleştirmek için hesaplanan alanları tanımlama
Değerleri toplayan toplama alanlarını tanımlama
Tarih ve Saat alanının davranışı ve biçimi