Common Data Service nedir?

Common Data Service iş uygulamaları tarafından kullanılan verileri güvenli şekilde depolamanızı ve yönetmenizi sağlar. Uygulamalar için Common Data Service'deki veriler varlık kümesi içinde depolanır. Varlık verileri depolamak için kullanılan bir kayıt kümesidir ve veritabanı içinde verileri depolayan bir tabloya benzer. Common Data Service, tipik senaryoları kapsayan temel standart varlıklar kümesi içerir ancak kuruluşunuza özgü özel varlıklar oluşturabilir ve bunları Power Query kullanarak verilerle doldurabilirsiniz. Uygulama oluşturucular bu verileri kullanarak zengin uygulamalar oluşturmak için PowerApps kullanabilirler.

İş Uygulaması Platformuna genel bakışı gösteren ekran görüntüsü

Uygulamalar için Common Data Service kullanmak için bir plan satın alma konusunda bilgi için bkz. Fiyat bilgileri.

Common Data Service neden kullanılır?

Uygulamalar için Common Data Service içindeki standart ve özel varlıklar verileriniz için güvenli ve bulut tabanlı bir depolama seçeneği sunar. Varlıklar, uygulamalar içinde kullanmak üzere kuruluşunuzun iş odaklı tanımını oluşturmanızı sağlar. Varlıkların sizin için en iyi seçenek olup olmadığından emin değilseniz, şu avantajları göz önünde bulundurun:

 • Yönetilmesi kolay– Hem meta veriler hem veriler bulutta depolanır. Nasıl depolandıklarıyla ilgili ayrıntılar hakkında endişelenmeniz gerekmez.
 • Güvenlik altına almak kolay– Veriler güvenle depolanır ve kullanıcılar yalnızca erişim vermeniz durumunda verileri görebilir. Rol tabanlı güvenlik, kuruluşunuz içindeki farklı kullanıcıların varlıklara erişimini denetlemenize olanak verir.
 • Dynamics 365 Verilerinize Erişim– Dynamics 365 uygulamalarınızdaki veriler de Common Data Service içinde depolanır ve Dynamics 365 verilerinizden yararlanan uygulamaları hızlıca oluşturmanıza ve PowerApps kullanarak uygulamalarınızı genişletmenize olanak tanır.
 • Zengin meta veri– Veri türleri ve ilişkiler doğrudan PowerApps içinden kullanılır.
 • Mantık ve doğrulama – Veri kalitesini sağlamak ve iş süreçlerini yürütmek için hesaplanan alanlar, iş kuralları, iş akışları ve iş süreci akışları tanımlayın.
 • Üretkenlik araçları – Üretkenliği artırmak ve verilere erişimi sağlamak amacıyla varlıklar Microsoft Excel eklentilerinde kullanılabilir.

Dynamics 365 ve Common Data Service

Dynamics 365 for Sales, Service veya Talent gibi Dynamics 365 uygulamaları da uygulamalar tarafından kullanılan verileri depolamak ve güvenliğini sağlamak için Common Data Service kullanır. Bu, tümleştirme yapmaya gerek olmadan zaten Dynamics 365 içinde kullanılan temel iş verilerinizle doğrudan PowerApps ve Common Data Service kullanarak uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar.

 • Dynamics 365 Verileriyle Uygulama Oluşturma – İş verilerinize karşı PowerApps içinde veya Pro Developer SDK kullanarak uygulamaları hızlıca oluşturun.

 • Yeniden kullanılabilir İş mantığını ve kuralları yönetin – Dynamics 365 varlıklarınızda tanımlanmış olan İş Kuralları ve mantık, kullanıcılarınızın verilere nasıl ve hangi uygulamayla ulaştığına bakılmaksızın veri tutarlılığı sağlamak üzere PowerApps'inize uygulanır.

 • Dynamics 365 ve PowerApps arasında yeniden kullanılabilir beceriler – Daha önceden PowerApps veya Dynamics 365'te becerileri olan kullanıcılar artık bu becerileri yeni Common Data Service Platformunda da kullanabilirler. Varlıklar, formlar, grafikler oluşturmak artık uygulamalar arasında ortak.

  Not

  Dynamics 365 for Finance and Operations şu anda Veri Tümleştiricisi yapılandırmalarına, Finance and Operations'tan işletme verinizi Common Data Service içinde kullanılabilir kılmak için gerektirir.

Verileri Common Data Service ile tümleştirme

Bir uygulama oluşturmak tipik olarak birden fazla kaynaktan veri alınmasını gerektirir; bu bazen uygulama düzeyinde yapılmasına karşın bu verilerin hep birlikte ortak bir depolama alanında tümleştirilmesinin daha kolay uygulama oluşturma deneyimi ve veriler üzerinde çalışmak ve verileri korumak için tek bir mantık kümesi sağladığı durumlar vardır. Common Data Service birden çok kaynaktan alınan verilerin tek bir depoda tümleştirilmesine olanak tanır; bu depo daha sonra Dynamics 365 uygulamalarında zaten bulunan verilerle birlikte PowerApps, Flow ve Power BI'da kullanılabilir.

 • Diğer sistemlerle zamanlanmış tümleştirme – Başka bir uygulama içinde tutulan veriler, PowerApps'teki diğer uygulama verilerinden yararlanmanızı sağlamak için Common Data Service ile düzenli olarak eşitlenir.
 • PowerQuery kullanarak verileri dönüştürme ve içe aktarma – Common Data Service'a aktarırken verileri dönüştürme işlemi, birçok çevrimiçi veri kaynağından Excel ve Power BI'da kullanılan ortak bir araç olan PowerQuery aracılığıyla yapılabilir.
 • Bir kerelik veri içe aktarma – Excel ve CSV dosyalarını içe ve dışa aktarma, Common Data Service'e bir kerelik veya ender gerçekleştirilen veri içe aktarma işlemlerinde kullanılabilir.

Common Data Service'a veri tümleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service'te Power Query kullanarak bir varlığa veri ekleme.

Varlıklarla etkileşim kurma

Bir uygulama geliştirdiğinizde standart varlıklar, özel varlıklar veya her ikisini de kullanabilirsiniz. Common Data Service varsayılan olarak standart varlıklar sağlar. Bunlar, en iyi yöntemlere uygun olarak, bir kuruluş içinde en sık kullanılan kavramları ve senaryoları yakalamak için tasarlanmıştır.

Varlıkların listesini gösteren ekran görüntüsü

Varlıkların tam listesi için bkz. Varlık başvurusu.

Standart varlıkların işlevselliğini, kuruluşunuza özel bilgileri depolamak için, bir veya daha fazla özel varlık oluşturarak genişletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Özel varlık oluşturma.

Mantık ve doğrulama

Common Data Service içindeki varlıklar, veri kalitesini sağlamak ve bir varlık içinde veri oluşturup kullanan her uygulamada tekrarlanan kodu azaltmak için zengin sunucu tarafı mantık ve doğrulamadan yaralanabilir.

 • İş kuralları birden fazla alan ve varlık arasında verileri doğrular ve verileri oluşturmak üzere kullanılan uygulamaya bakmaksızın uyarı ve hata iletileri sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. İş kuralı oluşturma.
 • İş süreci akışları kullanıcıların verileri tutarlı şekilde girmesini ve her defasında aynı adımları izlemesini sağlamak üzere kılavuzluk sağlar. İş süreci akışları şu anda yalnızca Model yönetimli uygulamalarda desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. İş süreci akışlarına genel bakış
 • İş akışları kullanıcı etkileşimi olmadan iş süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. İş akışlarına genel bakış.
 • Kodla birlikte iş mantığı uygulamayı doğrudan kodla genişletmek için ileri düzey geliştirici senaryolarını destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Kodu olan iş mantığı uygulama.

Güvenlik

Common Data Service veri bütünlüğü ve kullanıcıların gizliliğini koruyan ve etkili veri erişimi ve işbirliğini bir güvenlik modeli ile sağlar. Bir Common Data Service ortamında kullanıcıların sahip olduğu toplam bilgi erişimini tanımlamak için, iş birimleri, rol tabanlı güvenlik, kayıt tabanlı güvenlik ve alan tabanlı güvenliği birleştireceksiniz. Daha fazla bilgi: Common Data Service içinde güvenlik rolleri

Geliştirici yetenekleri

PowerApps portalı aracılığıyla kullanılan özelliklere ek olarak, Common Data Service geliştiricilerin varlıklar ve iş mantığı oluşturmanın yanı sıra verilerle etkileşim kurmak üzere meta verilere ve verilere programlama yoluyla erişebilmelerini sağlayan özellikler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service Geliştirici Genel Bakışı

Sonraki adımlar

Common Data Service kullanmaya hazır mısınız:

Gizlilik bildirimi

Microsoft PowerApps genel veri modeliyle Microsoft özel varlık ve alan adlarını toplar ve tanılama sistemlerimizde depolar. Bu bilgileri müşterilerimiz için ortak veri modelini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Uygulama oluşturucuların oluşturduğu varlık ve alan adları Microsoft PowerApps topluluğunda ortak olan senaryoları anlamamıza ve servisin standart varlık kapsamındaki kuruluşla ilgili şemalar gibi boşlukları öğrenmemize yardımcı olur. Microsoft bu varlıklarla ilişkili veritabanı tablolarındaki verilere erişmez veya bunları kullanmaz ya da veritabanının sağlandığı bölgenin dışında bu verileri çoğaltmaz. Bununla birlikte özel varlık ve alan adlarının bölgeler arasında yinelenebileceğini ve veri tutma ilkelerimiz doğrultusunda silineceğini unutmayın. Microsoft Güven Merkezimizde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde gizliliğinize saygı gösterir.