Varlık ilişkilerine genel bakış

Varlık ilişkileri varlık kayıtlarının diğer varlıklardaki veya aynı varlıktaki kayıtlarla ilişkilendirilebilmesi için yöntemler tanımlar. İki tür varlık ilişkisi vardır.

  • Bir-çok ilişkileri. Bir-çok varlık ilişkisinde, çok sayıda başvuran (ilgili) varlık kaydı bir tek başvurulan (birincil) varlık kaydıyla ilişkili olabilir. Başvurulan varlık kaydı bazen "üst" olarak adlandırılır ve başvuran varlık kayıtları "alt" olarak adlandırılır. Çok-bir ilişkisi bir-çok ilişkisinin alt perspektifidir.
  • Çok-çok ilişkileri. Çok-çok varlık ilişkisinde çok sayıda varlık kaydı çok sayıda başka varlık kaydıyla ilişkilendirilebilir. Çok-çok ilişkileri kullanılarak ilişkilendirilen kayıtlar, eş olarak kabul edilebilir ve ilişki karşılıklıdır.

Ayrıca bkz.

Varlıklar arasında ilişki oluşturma
Uygulamalar için Common Data Service'te PowerApps portalını kullanarak Çok-çok varlık ilişkileri oluşturma