İlk model yönetimli uygulamanızı sıfırdan oluşturma

Model yönetimli uygulama tasarımı uygulama geliştirmeye bileşen odaklı bir yaklaşımdır. Bu konuda, Power Apps ortamınızda kullanılabilir standart varlıklardan birini kullanarak model yönetimli bir uygulama oluşturmayı kolaylaştırmayı öğrenin.

İpucu

Model yönetimli uygulamaları oluşturma hakkındaki tüm bilgileri edinmek için buradan başlayın: Model yönetimli uygulama bileşenlerini anlama.

Power Apps oturumu açma

Power Apps'a oturum açın. PowerApps hesabınız yoksa Ücretsiz kullanmaya başlayın bağlantısını seçin.

Model yönetimli uygulamanızı oluşturma

 1. İstediğiniz ortamı seçin veya yeni bir tane oluşturmak için Power Apps yönetim merkezine gidin.

 2. Giriş sayfasında, Boş sayfadan model yönetimli uygulama'yı seçin.

  Start from blank model
 3. Oluştur'u seçin.

 4. Yeni Uygulama Oluştur sayfasında aşağıdaki ayrıntıları girin ve Bitti'yi seçin:

 • Ad: Uygulama için İlk uygulamam gibi bir ad girin.
 • Benzersiz Ad: Varsayılan olarak benzersiz ad, Ad kutusunda boşluksuz olarak belirttiğiniz ve öncesinde yayıncı ön eki ve bir alt çizgi (_) bulunan adı kullanır. Örneğin, crecf_Myfirstapp. Daha fazla bilgi: Çözüm yayımcısı ön ekini değiştirme
 • Açıklama: Uygulamanın ne olduğunu açıklamak için İlk uygulamam gibi kısa bir açıklama girin. Ek uygulama özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturma.

Yeni uygulama oluşturma

Uygulamanıza bileşenler ekleme

Uygulama tasarımcısından uygulamanıza bileşenler ekleyin.

 1. Site haritası tasarımcısını açmak için Site Haritası Tasarımcısını Aç düzenleme düğmesini seçin.

  Yeni-site-haritası-oluşturma

 2. Site haritası tasarımcısında Yeni Alt Alan'ı seçin, sağ bölmede Özellikler sekmesini ve sonra aşağıdaki özellikleri seçin.

 • Tür: Varlık

 • Varlık: Firma

  Site haritasına bileşenler ekleme

 1. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

 2. Uygulama tasarımcısı tuvalinde Formlar'ı seçin ve ardından sağ bölmede Ana Formlar grubu altından Firma formunu seçin.

  Firma ana formu

 3. Uygulama tasarımcısı tuvalinde Görünümler'i ve sonra Etkin firmalar, Tüm Firmalar ve Etkin Firmalarım görünümlerini seçin.

  Firma görünümleri

 4. Uygulama tasarımcısı tuvalinde Grafikler'i ve sonra Sektöre göre firmalar grafiğini seçin.

 5. Uygulama tasarımcısı araç çubuğunda Kaydet'i seçin.

  Uygulama tasarımcısı araç çubuğu kaydet

Uygulamanızı yayımlama

Uygulama tasarımcısı araç çubuğunda Yayımla'yı seçin.

Uygulama yayımlandıktan sonra çalıştırmanız veya başkalarıyla paylaşmanız için hazır hale gelir.

Basit firma varlığı uygulaması

Sonraki adımlar

Bu konuda, basit bir model yönetimli uygulama oluşturursunuz.