Model yönetimli uygulama formları oluşturma ve tasarlama

PowerApps ile formlar, kişilerin işlerini yapabilmek için gereksinim duydukları verilerle etkileşim kurmak için kullanacağı kullanıcı arabirimini sağlar. Kişilerin kullandığı formların, gereksinim duydukları bilgileri etkin şekilde bulmalarına veya girmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanması önemlidir.

Varsayılan çözümde veya bir yönetilmeyen çözümde, yeni formlar oluşturabilir veya form özelleştirmesine izin veren tüm varlıklar için var olan formları düzenleyebilirsiniz. Yönetilmeyen çözümde, çözüm için oluşturulmuş yönetilmeyen bir özel varlık için yönetilen özellikleri düzenleyebilirsiniz. Bir yönetilen çözümü görüntülüyorsanız, yeni formlar oluşturamaz veya varlıklar için var olan formları düzenleyemezsiniz. Ancak, yönetilen çözümde bir varlığın yönetilen özellikleri, özelleştirmeye izin verecek şekilde ayarlanmışsa, bu varlığa formlar ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Form türleri

Farklı form türleri vardır ve her türün belirli bir işlevi veya kullanımı vardır. Daha fazla bilgi: PowerApps'teki form türü.

Güncelleştirilmiş ve klasik varlıklar

PowerApps, form tasarlamak için pek çok seçenek sağlar. Birleşik Arabirim ile çoğu varlık duyarlı arabirime daha iyi uyacak şekilde güncelleştirilmiştir. Güncelleştirilen varlıklar ve kendi özel varlıklarınız, Dynamics 365 for tablets istemcisi, iş süreci akışları ve iş kuralları desteği içerir. Bu varlıkları kullandığınızda, bir kez tasarlayarak tüm istemcilere dağıtabilirsiniz.

Önceki sürümlerin görünümünü ve yeteneklerini koruyan (burada klasik varlıklar olarak adlandırılan) çeşitli varlıklar hala bulunur. Bu varlıklar daha az sıklıkla kullanılır. Burada listelenmişlerdir:

Adres Makale Makale Açıklaması Toplu Silme İşlemi Bağlantı
İndirim İndirim Listesi Belge Konumu E-posta Eki İzle
Hedef Hedef Metriği Alma Kaynak Dosyası Fatura Ürünü Sipariş Ürünü
Fiyat Listesi Kuyruk Öğesi Teklif Ürünü Toplama Alanı Toplama Sorgusu
Kaydedilmiş Görünüm Servis Servis Aktivitesi SharePoint Sitesi Site
Bölge Birim Birim Grubu

Form görüntüleme SSS

Formum, uygulamamdaki form seçici açılır listesinde neden görüntülenmiyor?

Bir form, uygulamaya eklenmemiş olduğu için kullanılamıyor olabilir.

  1. Uygulamayı uygulama tasarımcısında açın.

  2. Varlık Görünümü alanında, varlığın yanındaki Formlar'ı seçin.

  3. Bileşenler sekmesinde, uygulama için dahil edilmiş olan ana formları doğrulayın. Görüntülemek istediğiniz formun işaretli olduğundan emin olun. Aksi takdirde, tıklatarak seçin, kaydedin ve uygulamayı yayımlayın.

Formum, uygulamadaki varsayılan form olarak neden görüntülenmiyor?

Bir form, form sırası yapılandırası aracılığıyla veya kullanıcı, varsayılan formu bir kişiselleştirme ayarı olarak ayarladığında varsayılan form olarak ayarlanabilir.

  1. Çözüm gezginini açın. Sıralamak istediğiniz formları içeren varlığı geliştirin ve sonra Formlar'ı seçin.

  2. Araç çubuğunda, Form Sırası > Ana Form Kümesi'ni seçin.

  3. Form sırası görüntülenir. Formu seçin ve yukarı ve aşağı oklarını kullanarak formu form sırasında taşıyın. Listenin en üstündeki form, varsayılan formdur.

  4. Form sırası değişikliklerini kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

  5. Form tasarımcısı araç çubuğunda, Yayımla'yı seçerek formu sırasını uygulamalarda kullanılır hale getirin.

Form sırası kullanıcı kişiselleştirme ayarı

Bir uygulama kullanıcısının, bir uygulamanın form seçici açılır listesinde form seçimini değiştirdiğinde, formun kullanıcı için varsayılan form olacağını unutmayın. Kişiselleştirme, uygulamanın içindeki varlık için belirtilen varsayılan formu geçersiz kılar.

Form düzeni atama
Formlara erişimi denetleme
Ana formlar farklı istemcilerde nasıl görünür