Model yönetimli uygulama görünümlerini anlama

PowerApps uygulamaları ile belirli bir varlık için bir kayıt listesinin uygulamada nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için görünümler kullanın. Bir görünüm aşağıdakileri tanımlar:

  • Görüntülenecek sütunlar
  • Her sütunun ne kadar geniş olması gerektiği
  • Kayıtlar listesinin varsayılan olarak nasıl sıralanması gerektiğini
  • Varsayılan filtrelerin, listede hangi kayıtların görüneceğini kısıtlamak üzere nasıl uygulanması gerektiği

Kişilerin varlık verilerinin farklı görünümleri için seçeneklere sahip olması adına, uygulamada bir görünümler açılır listesi görüntülenir.

Tek tek görünümlerinde görülebilir kayıtlar, genellikle kişilerin kendileri için önemli verileri daha kolay görmek için varsayılan sıralama, sütun genişlikleri ve filtreleri değiştirebilmeleri adına seçenekler sağlayan, bazen ızgara olarak da adlandırılan bir listede görüntülenir. Görünümler ayrıca, uygulamada kullanılan grafikler için veri kaynağını tanımlar.

Görünüm Türleri

Kişisel, sistem ve ortak görünümler olmak üzere üç tür görünüm vardır.

Bu konu, sistem yöneticileri ve sistem özelleştiricilerin, sistem görünümleri ve ortak görünümler ile nasıl çalıştığı hakkındadır.

Kişisel görünümler

Siz ve Kayıtlı Görünüm varlığı eylemlerine en az Kullanıcı düzey erişime sahip başka herhangi biri de, kişisel görünümler oluşturabilir. Sistem yöneticisi olarak, her kişilerin kişisel görünümleri oluşturabileceği, okuyabileceği, yazabileceği, silebileceği, atayabileceği veya paylaşabileceği boyutu denetlemek amacıyla güvenlik rolündeki her bir eylem için erişim düzeyini değiştirebilirsiniz.

Kişisel görünümlerin sahibi kişilerdir ve varsayılan Kullanıcı düzey erişimleri nedeniyle, yalnızca o kişiye veya o kişinin kişisel görünümünü paylaşmayı seçtiği başka herhangi biriye görünürler. Gelişmiş Bul'u kullanarak veya görünümler listesinde Filtreleri Yeni Görünüm olarak Kaydet ve Filtreleri Geçerli Görünüme Kaydet seçeneklerini kullanarak tanımladığınız bir sorguyu kaydedip kişisel görünümler oluşturabilirsiniz. Bu görünümler genellikle, uygulamadaki sistem veya ortak görünümler listelerinin alt kısmında yer alır. Bir sistem veya ortak görünüme dayanarak yeni bir kişisel görünüm oluşturabilirsiniz, ancak bir kişisel görünüme dayanarak bir sistem veya ortak görünüm oluşturamazsınız.

Sistem görünümleri

Sistem yöneticisi veya sistem özelleştirici olarak, sistem görünümlerini düzenleyebilirsiniz. Sistem görünümleri, uygulamanın bağlı olduğu, sistem varlıkları için varolan veya özel varlıklar oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulan özel görünümlerdir. Bu görünümlerin belirli amaçları ve bazı ek özellikleri vardır.

Sistem Görünümleri Açıklama
Hızlı Bul Hızlı Bul kullanılarak arama yapıldığında kullanılan varsayılan görünüm. Bu görünüm ayrıca, Hızlı Bul ve Arama görünümlerinin arama yetenekleri kullanılırken hangi alanların arandığını da tanımlar.
Gelişmiş Arama Gelişmiş Bul kullanıldığında sonuçları görüntülemek için kullanılan varsayılan görünüm. Bu görünüm ayrıca, bir görünümü şablon olarak kullanmak üzere tanımlamadan yeni özel ortak görünümler veya kişisel görünümler oluşturulduğunda varsayılan olarak kullanılan sütunları da tanımlar.
İlişkili Bir kaydın ilgili varlıklarını listeleyen varsayılan görünüm.
Ara Bir arama alanı için ayarlamak üzere bir kayıt seçtiğinizde gördüğünüz görünüm.

Bu görünümler, görünüm seçicide gösterilmez ve onları bir formda alt listelerde veya bir panoda liste olarak kullanamazsınız. Bu görünümleri silemez veya devre dışı bırakamazsınız. Daha fazla bilgi: Görünümleri kaldırma

Onları herkesin görebilmesi için, sistem görünümlerinin sahibi kuruluştur. Örneğin, herkesin, Görünüm (kaydedilen sorgu) varlığının kayıtlarını okumak için kuruluş düzeyi erişimi vardır. Bu görünümler belirli varlıklar ile ilişkilidir ve çözüm gezgini içinde görülebilir. Varlıkla ilişkili oldukları için, bu görünümleri çözümler içine ekleyebilirsiniz.

Ortak görünümler

Ortak görünümler, uygun gördüğünüz şekilde özelleştirebileceğiniz genel amaçlı görünümlerdir. Bu görünümler, görünüm seçicide mevcuttur ve onları bir formda alt ızgaralarda veya bir panoda liste olarak kullanabilirsiniz. Bazı ortak görünümler varsayılan olarak sistem varlıkları için ve herhangi bir özel varlık için mevcuttur. Örneğin, yeni bir özel varlık oluşturduğunuzda, aşağıdaki ortak görünüm ve sistem görünümü birleşimine sahip olacaktır.

Ad Tür
Etkin varlık çoğul adı Ortak
Etkin olmayan varlık çoğul adı Ortak
Etkin varlık çoğul adını hızlı bul Hızlı Bul
varlık adı Gelişmiş Bul Görünümü Gelişmiş Bul
varlık adı İlişkili Görünümü İlişkili
varlık adı Arama Görünümü Ara

Özel ortak görünümler oluşturabilirsiniz. Yönetilmeyen bir çözümde oluşturduğunuz tüm özel ortak görünümleri silebilirsiniz. Sistem tarafından tanımlanan hiçbir ortak görünüm silinemez. Yönetilen bir çözümün içe aktarılmasıyla eklenen özel ortak görünümler, yönetilen çözümün kaldırıldığı durum dışında silinmelerini engelleyebilecek yönetilen özellikler kümesine sahip olabilir.

Görünümleri oluşturmak veya düzenlemek için görünüm düzenleyicisine erişebileceğiniz yerler

Görünümleri özelleştirme

Sistem özelleştiricisi olarak Birleşik Arabirim için düzenlenebilir ve uyumlu ızgaralar (listeler) yaparak görünümleri denetimler aracılığıyla özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki denetimler kullanılır:

Sonraki adımlar

Görünüm oluşturma veya düzenleme