Model yönetimli uygulama bileşenlerini anlama

İyi tasarlanmış bir model yönetimli uygulama, tamamlanan uygulamanın görünümünü ve işlevselliğini oluşturmak için tasarımcıyı kullanarak seçtiğiniz çeşitli bileşenler içerir. Tasarımcıların uygulama yapmak için kullandığı bileşenler ve bileşen özellikleri meta veri haline gelir.

Bu bileşenlerinin her birinin uygulama tasarımıyla ilişkisini anlamanız için bunlar burada veri, kullanıcı arabirimi, mantık ve görselleştirme kategorilerine ayrılmıştır.

Veri

Bu bileşenler, uygulamanın hangi verilere dayanacağını ve bileşeni oluşturmak veya düzenlemek için hangi tasarımcının kullanılacağını belirler.

Bileşen Açıklama Tasarımcı
Varlık Bir ilgili kişi veya firma gibi, izlediğiniz özellikleri olan bir öğe. Bir çok standart varlık bulunur. Sistem varlığı olmayan bir standart varlığı (üretim varlığı) özelleştirebilir veya sıfırdan özel bir varlık oluşturabilirsiniz. Power Apps varlık tasarımcısı
İlişki Varlık ilişkileri varlıkların birbirleriyle nasıl ilgili olabileceğini tanımlar. 1:N (bir-çok), N:1 (çok-bir) ve N:N (çok-çok) ilişki türleri bulunur. Örneğin, bir varlığa bir arama alanı eklemek iki varlık arasında yeni bir 1:N ilişki oluşturur ve bu arama alanını bir forma yerleştirmenize olanak sağlar. Power Apps varlık tasarımcısı
Alan Bir varlıkla ilişkili olan bir özellik. Bir alan bir veri türüyle tanımlanır; bu veri türü girilebilecek veya seçilebilecek verilerin türünü belirler. Metin, sayı, tarih ve saat, para birimi veya arama (başka bir varlıkla ilişki oluşturur) örnek olarak verilebilir. Alanlar genellikle formlar, görünümler ve aramalar ile kullanılır. Power Apps varlık tasarımcısı
Seçenek kümesi alanı Kullanıcıya bir dizi önceden belirlenmiş seçenekler sunan özel bir alan türüdür. Her seçeneğin bir sayı değeri ve etiketi vardır. Bir forma eklendiğinde bu alan kullanıcılar için bir denetim görüntüler ve bir seçenek belirlenebilir. İki tür seçenek kümesi vardır; kullanıcının yalnızca bir seçeneği seçebileceği seçenek kümeleri ve birden çok seçime izin veren çoklu seçim seçenek kümeleri. Power Apps seçenek kümesi tasarımcısı

Daha fazla bilgi: Model yönetimli uygulamanız için verileri tanımlama

KULLANICI ARABİRİMİ

Bu bileşenler, kullanıcıların uygulamayla nasıl etkileşim kuracağını belirler.

Bileşen Açıklama Tasarımcı
Uygulama Uygulamanız için bileşenler, özellikler, istemci türü ve URL gibi uygulama temel öğelerini belirler. Uygulama tasarımcısı
Site haritası Uygulamanız için gezinme yapısını belirtir. Site haritası tasarımcısı
Form Kuruluşunuzun varlık için izlediği öğelerle eşleşen belirli bir varlık için veri giriş alanları kümesi. Örneğin, kullanıcının müşterinin önceki siparişlerini ve belirli istenen yeniden sipariş tarihlerini izlemek için ilgili bilgileri girdiği veri giriş alanları kümesi. Form tasarımcısı
Görünüm Görünümler, belirli bir varlık için bir kayıt listesinin uygulamanızda nasıl görüntüleneceğini tanımlar. Görünüm gösterilecek sütunları, her sütunun genişliğini, sıralama davranışını ve varsayılan filtreleri tanımlar. Görünüm tasarımcısı

Uygulama tasarımcısı ve form tasarımcısı

Mantık

Uygulamanın sahip olacağı iş süreçlerini, kuralları ve otomasyonu belirler. Power Apps yapıcılar sürecin veya kuralın türüne özel olan bir tasarımcı kullanır.

Mantık türü Açıklama Tasarımcı
İş süreci akışı Standart iş süreci konusunda kullanıcıya rehberlik eden çevrimiçi bir süreçtir. Örneğin, herkesin müşteri hizmetleri isteklerini aynı şekilde işlemesini istiyorsanız veya sipariş göndermeden önce personelin fatura için onay almasını gerektirmek üzere bir iş süreci akışı kullanın. İş süreci akışı tasarımcısı
İş Akışı İş akışları, bir kullanıcı arabirimi olmadan iş süreçlerini otomatikleştirir. Tasarımcılar herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen otomasyon başlatmak için iş akışlarını kullanır. İş akışı tasarımcısı
Eylemler Eylemler, özel eylemler de dahil olmak üzere eylemleri doğrudan iş akışından el ile çağırmanıza olanak tanıyan bir işlem türüdür. İşlem tasarımcısı
İş kuralı Alan gereksinimleri ayarla, alanları gizle veya verileri doğrula gibi kural veya öneri mantığını forma uygulamak için kullanılır. Uygulama tasarımcıları hızlı değişen ve yaygın kullanılan kuralları uygulamak ve korumak için basit bir arabirim kullanır. İş kuralı tasarımcısı
Akış Power Automate bildirimler almak, dosyaları eşitlemek, verileri toplamak ve çok daha fazlası için uygulamalar ile hizmetler arasında otomatik akışları oluşturmanızı sağlayan bulut tabanlı bir hizmettir. Power Automate

İş akışı, eylem ve iş süreci akışı tasarımcıları

Daha fazla bilgi: Model yönetimli uygulamanıza iş mantığı uygulama

Özel iş mantığı eklemek için ek seçenekler

İş süreçlerini genişletmek için eklentiler kullanma
İş akışı uzantıları

Görselleştirmeler

Uygulamada hangi türde veri görselleştirmelerinin ve raporlamanın kullanılabilir olacağını belirler.

Bileşen Açıklama Tasarımcı
Grafik Bir görünümde, bir formda görüntülenebilecek veya bir panoya eklenebilecek tek bir grafik görselleştirme. Grafik tasarımcısı
Kokpit Eyleme geçirilebilir iş verilerine genel bakış sağlayan bir veya daha fazla grafik görselleştirmesi için bir yüzey olarak işlev görür. Pano tasarımcısı
Katıştırılmış Power BI Uygulamanıza katıştırılmış Power BI kutucukları ve panoları ekleyin. Power BI iş zekası öngörüleri sağlayan bulut tabanlı bir hizmettir. Grafik tasarımcısı, pano tasarımcısı ve Power BI kombinasyonu

Örnek pano

Gelişmiş model yönetimli uygulama yapma

Çözüm gezgini gelişmiş model yönetimli uygulama geliştirme için kullanılan kapsamlı bir araçtır. Çözüm gezgini içinde, aracın sol taraftaki gezinti bölmesini kullanarak tüm uygulama bileşenlerini içeren bir hiyerarşide gezinebilirsiniz.

Çözüm gezgini

Çözüm gezginini açmak için

  1. PowerApps Giriş sayfasında Ayarlar'ı seçin ve ardından Gelişmiş Ayarlar seçeneğini belirleyin.

  2. Dynamics 365 İşletme Yönetimi sayfasındaAyarlar'ı seçin, Özelleştirmeler ve ardından Sistemi Özelleştir seçeneklerini belirleyin.

Çözüm gezginini açın

Daha fazla bilgi: Gelişmiş uygulama yapma ve özelleştirme

Model yönetimli uygulamanızı doğrulama ve yayımlama

Model yönetimli uygulamanızı paylaşma