PowerApps'taki model yönetimli uygulamalar nelerdir?

Model yönetimli uygulama tasarımı uygulama geliştirmeye bileşen odaklı bir yaklaşımdır. Model yönetimli uygulama tasarımı kod gerektirmez ve yaptığınız uygulamalar basit veya çok karmaşık olabilir. Tasarımcının uygulama düzeni üzerinde tam denetime sahip olduğu tuval uygulama geliştirmeden farklı olarak model yönetimli uygulamalarla düzenin çoğu sizin için belirlenir ve büyük ölçüde sizin uygulamaya eklediğiniz bileşenlerle tamamlanır.

Örnek model yönetimli uygulama

Model yönetimli uygulama tasarımı aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Zengin içeriğe odaklanmış kodsuz tasarım ortamları
  • Masaüstünden mobile kadar çeşitli cihazlarda benzer kullanıcı arabirimiyle karmaşık tepkisel uygulamalar oluşturma
  • Dynamics 365 customer engagement platformundakine benzer tasarım yeteneği
  • Uygulamanız bir çözüm olarak dağıtılabilir

Model yönetimli uygulama yapma yaklaşımı

Temel düzeyde, model yönetimli uygulama yapma üç temel odak alandan oluşur.

  • İş verilerini modelleme
  • İş süreçlerini tanımlama
  • Uygulamayı oluşturma

İş verilerini modelleme

Uygulamanızın hangi verilere ihtiyacı olacağını ve bu verilerin diğer verilerle nasıl ilişkilendirileceğini belirleyen iş verilerini modellemek için. Model yönetimli tasarım tasarımcıların kod yazmadan uygulamayı özelleştirebilmesi adına, meta verilerle yürütülen bir mimari kullanır. Meta veri, "veri hakkında veri" anlamına gelir ve sistemde depolanan verilerin yapısını tanımlar. Eğitmen: PowerApps'ta bileşenlere sahip bir özel varlık oluşturma

İş süreçlerini tanımlama

Tutarlı iş süreçleri tanımlama ve bunları zorlama model yönetimli uygulama tasarımının temel bir parçasıdır. Tutarlı süreçler, uygulama kullanıcılarınızın, el ile gerçekleştirecekleri adımları hatırlamaya değil, işlerine odaklanmalarını sağlamaya yardımcı olur. İşlemler, basit veya karmaşık olabilir ve genellikle zaman içinde değişir. Bir süreç oluşturmak için PowerApps.com Model yönetimli alanında Ayarlar > Gelişmiş özelleştirmeler > Çözüm gezginini aç'ı seçin. Ardından, çözüm gezgininin sol gezinti bölmesinde Süreçler'i ve sonra Yeni'yi seçin. Daha fazla bilgi: İş süreci akışlarına genel bakış ve Common Data Service ile iş mantığı uygulama.

Model yönetimli uygulama oluşturma

Verileri modelleyip ve süreçleri tanımladıktan sonra, uygulama tasarımcısını kullanarak gerekli olan bileşenleri seçip yapılandırarak uygulamanızı oluşturun.

Uygulama tasarımcısı

Sonraki adımlar

İlk model yönetimli uygulamanızı oluşturma

Model yönetimli uygulama bileşenlerini anlama