PowerApps ile model yönetimli bir uygulama paylaşma

PowerApps uygulamaları paylaşım içim rol tabanlı güvenlik kullanır. Rol tabanlı güvenlikte temel kavram, bir güvenlik rolünün uygulama içinde gerçekleştirilebilen eylemler kümesini tanımlayan ayrıcalıklar içermesidir. Tüm uygulama kullanıcılarına bir veya daha fazla önceden tanımlanmış veya özel roller atanması gerekir. Veya, roller takımlara da atanabilir. Kullanıcı veya takım bu rollerinden birine atanmışsa, kişi veya takım üyelerine söz konusu rolle ilişkili ayrıcalıklar kümesi verilir.

Bu konuda, başkalarının da kullanabilmesi için model yönetimli uygulama paylaşımı için görevleri gerçekleştirin. Şunları yapmayı öğreneceksiniz:

 • Özel güvenlik rolü oluşturma
 • Kullanıcıları özel güvenlik rolüne atama
 • Uygulamaya güvenlik rolü atama

Ön koşullar

Bir uygulama paylaşmak için PowerApps Ortam Yöneticisi veya Sistem Yöneticisi rolüne sahip olmanız gerekir.

PowerApps'te oturum açın

PowerApps'de oturum açın. Bir PowerApps hesabınız yoksa, Ücretsiz kullanmaya başlayın bağlantısını seçin.

Uygulamayı paylaşma

Konu, kedilere ve köpeklere hizmet veren bir evcil hayvan bakım işine sahip olan Contoso şirketini izleyecektir. Evcil hayvan bakımı işini izlemek için özel varlık içeren bir uygulama zaten oluşturulmuş ve yayımlanmıştır. Şimdi evcil hayvan bakım personelinin kullanabilmesi için uygulamanın paylaşılması gerekir. Uygulamayı paylaşmak için bir yönetici veya uygulama oluşturucu bir veya daha fazla güvenlik rolünü kullanıcılara ve uygulamaya atar.

Güvenlik rolü oluşturma veya yapılandırma

PowerApps ortamı, uygulamayı kullanmak için gerekli minimum düzeyde iş verisine erişim sağlama güvenlik en iyi uygulaması hedefiyle eşlemek amacıyla tanımlanmış düzeylerde erişimle ortak kullanıcı görevlerini yansıtan önceden tanımlı güvenlik rolleri içerir. Contoso evcil hayvan bakımı uygulamasının özel bir varlığı temel aldığını unutmayın. Varlık özel olduğundan, kullanıcıların içinde çalışabilmesi için ayrıcalıkların önceden açıkça belirtilmesi gerekir. Bunu yapmak için aşağıdakilerden birini yapmayı seçebilirsiniz.

 • Mevcut bir güvenlik rolünü, kayıtlarda özel varlığı temel alan ayrıcalıklar içermesini sağlayacak şekilde genişletebilirsiniz.
 • Uygulamanın kullanıcıları için ayrıcalıkları yönetmek amacıyla özel bir güvenlik rolü oluşturabilirsiniz.

Evcil hayvan bakım kayıtlarını koruyacak ortam Contoso işlerinin çalıştığı diğer uygulamalarda da kullanıldığından, evcil bakım uygulamasına özgü özel güvenlik rolü oluşturulacaktır. Buna ek olarak, iki farklı erişim ayrıcalıkları kümesi gereklidir.

 • Evcil hayvan bakım teknisyenlerinin yalnızca kayıtları okuması, güncelleştirmesi ve başka kayıtlar eklemesi gerektiğinden güvenlik rolleri okuma, yazma ve ekleme ayrıcalıklarına sahip olacaktır.
 • Evcil hayvan bakımı zamanlayıcıların evcil hayvan bakımı teknisyenlerinin sahip olduğu tüm ayrıcalıklara sahip olması ve bunlara ek olarak oluşturma, bir şeye ekleme yapma, silme ve paylaşma yeteneğine de sahip olması gerekir; bu nedenle güvenlik rolleri oluşturma, okuma, yazma, ekleme, silme, atama, şuna ekleme ve paylaşma ayrıcalıklarına sahip olacaktır.

Erişim ve kapsam ayrıcalıklarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Güvenlik rolleri

Özel güvenlik rolü oluşturma

 1. PowerApps sitesinde seçin Uygulamalar > ...> Bağlantı paylaş

 2. Bu uygulamayı paylaş iletişim kutusuna Güvenlik rolü oluştur altından Güvenlik Ayarı'nı seçin.

 3. Ayarlar sayfasında Yeni'yi seçin.

 4. Güvenlik rolü tasarımcısından okuma, yazma veya silme gibi eylemleri ve bu eylemi gerçekleştirmek için kapsamı seçin. Kapsam kullanıcının ortamlar hiyerarşisinde belirli bir eylemi ne kadar derinde veya yüksekte gerçekleştirebileceğini belirler. Rol Adı kutusuna, Evcil Hayvan Bakım Teknisyenleri girin.

 5. Özel Varlıklar sekmesini seçin ve sonra istediğiniz özel varlığı bulun. Bu örnekte, Evcil hayvan adlı özel varlık kullanılır.

 6. Evcil hayvan satırında, kuruluş kapsamı genel Kuruluş genel kapsamı seçilene kadar aşağıdaki ayrıcalıkların her birini dört kez seçin: Oku, Yaz, Ekle

  Yeni güvenlik rolü

 7. Evcil hayvan bakım uygulamasının firma varlığıyla ilişkisi olduğundan Çekirdek Kayıtlar sekmesini seçin ve Firma satırında kuruluş kapsamı genel Kuruluş genel kapsamı seçilene kadar dört kez Oku'yu seçin.

 8. Özelleştirme sekmesini seçin ve sonra ayrıcalık listesinde, Model yönetimli Uyglamanın yanındaki Okuma ayrıcalığını seçin, böylece kuruluş kapsamı Kuruluş global kapsam seçilmiş olur.

 9. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

 10. Güvenlik rolü tasarımcısında, Rol Adı kutusuna Evcil Hayvan Bakımı Zamanlayıcılar girin.

 11. Özel Varlıklar sekmesini seçin ve sonra Evcil hayvan varlığını bulun.

 12. Evcil hayvan satırında, kuruluş kapsamı genel Kuruluş genel kapsamı seçilene kadar aşağıdaki ayrıcalıkların her birini dört kez seçin: Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle, Ata, Paylaş

 13. Evcil hayvan bakım uygulamasının firma varlığıyla ilişkisi olduğundan ve zamanlayıcıların firma hesapları oluşturabilmesi ve değiştirebilmesi gerektiğinden Çekirdek Kayıtlar sekmesini seçin ve Firma satırında kuruluş kapsamı genel Kuruluş genel kapsamı aşağıdaki ayrıcalıkların her birini dört kez seçin. Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle, Ata, Paylaş

 14. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Kullanıcılara güvenlik rolleri atama

Güvenlik rolleri, çeşitli erişim düzeyleri ve izinlerle kullanıcının verilere erişimini denetler. Belirli bir güvenlik rolüne dahil edilen erişim düzeyleri ve izinlerin birleşimi, kullanıcının verileri görmesine ve kullanıcının o verilerle etkileşimlerine sınırlar koyar.

Evcil Hayvan Bakım Teknisyenlerine bir güvenlik rolü atama

 1. Bu uygulamayı paylaş iletişim kutusuna Güvenlik rolüne kullanıcılar ata altından Güvenlik Kullanıcıları'nı seçin.

 2. Görüntülenen listeden, Evcil havyan bakımcılarını seçin.

 3. Rolleri Yönet'i seçin.

  Rolleri yönetme

 4. Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusunda, daha önce oluşturduğunuz Evcil Hayvan Bakım Teknisyenleri güvenlik rolünü ve ardından Tamam'ı seçin.

Evcil Hayvan Bakım Zamanlayıcılarına bir güvenlik rolü atama

 1. Bu uygulamayı paylaş iletişim kutusuna Güvenlik rolüne kullanıcılar ata altından Güvenlik Kullanıcıları'nı seçin.
 2. Görüntülenen listeden, Evcil havyan bakımı zamanlayıcılarını seçin.
 3. Rolleri Yönet'i seçin.
 4. Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusunda, daha önce oluşturduğunuz Evcil Hayvan Bakım Zamanlayıcıları güvenlik rolünü ve ardından Tamam'ı seçin.

Güvenlik rollerini uygulamaya ekleme

Sonra, uygulamaya bir veya daha fazla güvenlik rolü atanması gerekir. Kullanıcılar, erişimlerinin olduğu güvenlik rollerini temel alarak uygulamalara erişebilir.

 1. Bu uygulamayı paylaş iletişim kutusuna Uygulamanıza güvenlik rolü ekleyin altından Uygulamalarım'ı seçin.

 2. Contoso Evcil Hayvan Bakımı uygulama kutucuğunun sağ alt köşesindeki Daha fazla seçenek (...) öğesini ve ardından Rolleri Yönet'i seçin.

  Uygulama için rolleri yönetme

 3. Roller bölmesinde, tüm güvenlik rollerine mi yoksa seçili güvenlik rollerine mi uygulama erişimi vereceğinizi seçebilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz Evcil Hayvan Bakımı Zamanlayıcılar ve Evcil Hayvan Bakımı Teknisyenleri rollerini seçin.

  Uygulama için güvenlik rollerini seçme

 4. Kaydet'i seçin.

 1. Bu uygulama paylaş iletişim kutusunda, Uygulamanıza bağlantıyı doğrudan kullanıcılarla paylaşın altından görüntülenen URL'yi kopyalayın.

 2. Kapat'ı seçin.

 3. Uygulama URL'sini bir konuma yapıştırın ve böylece kullanıcılarınız buna erişebilir (bir SharePoint sitesinde yayımlama veya e-postayla gönderme gibi).

Bağlantıyı paylaşın

Uygulama URL'sini uygulama tasarımcısındaki Özellikler sekmesinde de bulabilirsiniz.

Uygulama URL'sini kopyala

Önceden tanımlı güvenlik rolleri hakkında

Bu önceden tanımlanmış roller bir PowerApps ortamıyla kullanılabilir.

Güvenlik rolü *Ayrıcalıklar Açıklama
Ortam Oluşturucu Yok Uygulamalar, bağlantılar, özel API'lar, ağ geçitleri ve Microsoft Flow kullanarak akışları gibi bir ortam ile ilişkili yeni kaynaklar oluşturabilir. Bununla birlikte, bir ortam içindeki veri erişim ayrıcalıklarına sahip değildir. Daha fazla bilgi: Ortamlara genel bakış
Sistem Yöneticisi Oluşturma, Okuma, Yazma, Silme, Özelleştirmeler, Güvenlik Rolleri Güvenlik rolleri oluşturmak, değiştirmek ve atamak dahil ortamı yönetmek ve özelleştirmek için tam izne sahiptir. Ortamları tüm verileri görüntüleyebilir. Daha fazla bilgi: Özelleştirme gereken izinler
Sistem Özelleştirici Oluşturma (kendi kendine), Okuma (kendi kendine), Yazma (kendi kendine), Silme (kendi kendine), Özelleştirmeler Ortamı özelleştirmek için tam izne sahiptir. Bununla birlikte, yalnızca oluşturdukları ortam varlıklarının kayıtlarını görüntüleyebilirler. Daha fazla bilgi: Özelleştirme gereken izinler
Common Data Service Kullanıcısı Okuma, Oluşturma (kendi kendine), Yazma (kendi kendine), Silme (kendi kendine) Ortamda bir uygulama çalıştırabilir ve sahip oldukları kayıtlar için ortak görevleri gerçekleştirebilirler.
Temsilci Başka bir kullanıcı adına hareket etme Başka bir kullanıcı olarak çalıştırma veya başka kişinin yerine geçme için kod sağlar. Genellikle kayıtlara erişim olanağı vermek için başka bir güvenlik rolüyle birlikte kullanılır. Daha fazla bilgi: Başka bir kullanıcının yerine geçme

*Ayrıcalık aksi belirtilmedikçe genel kapsamlıdır.

Sonraki adımlar

Mobil cihazda model yönetimli bir uygulama çalıştırma