Sayfa oluşturma

Gerekli web sayfalarını ekledikten ve site haritasındaki hiyerarşilerini düzenledikten sonra çeşitli bileşenler ekleyebilirsiniz. WYSIWYG düzenleyicisi, gerekli bileşenleri tuval üzerinde kolayca eklemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Tuval üzerinde aşağıdaki bileşenleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:

 • Bölümler
  • Bir sütunlu bölüm
  • İki sütunlu bölüm
  • Üç sütunlu bölüm
 • Portal bileşenleri
  • Text
  • Görüntü
  • IFrame
  • Form
  • Liste
  • İçerik haritası

Not

Portalınızı Power Apps Portalları Stüdyosu kullanarak özelleştirirseniz web sitesi kullanıcıları performans üzerinde bir etkisi olduğunu fark edecektir. Canlı portal üzerinde yapacağınız değişiklikleri yoğun olmayan saatlerde yapmanızı öneririz.

WYSIWYG düzenleyicisini kullanma

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

  Not

  Düzenlenebilir öğeler bir sınır ile ayrılır.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Eklenecek bileşeni seçin.

  bileşenler bölmesi

  Seçilen bileşen düzenlenebilir öğenin içindeki tuvale eklenir.

 6. Bir bileşeni silmek için tuval üzerinde bileşeni seçin ve ardından sayfanın üstündeki komut çubuğunda Sil seçeneğini belirleyin.

  bileşeni sil

Bölüm ekleme

Bölümler, sayfanız için bir yapı tanımlamanızı ve portal bileşenlerini düzenlemenizi sağlar.

Sayfanıza bölümler ekledikten sonra, gereksinimlere göre bölümlerin içine portal bileşenleri ekleyebilirsiniz.

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bölüm eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Bölüm düzeni altında, eklenecek bölüm türünü seçin.

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:

  • Minimum Yükseklik: Bölümün minimum yüksekliğini girin. Belirtilen yükseklikten daha fazla yer kaplayan bir bileşen eklerseniz bölüm, bileşenin sığabilmesi için genişler. Varsayılan olarak, minimum yükseklik 100 pikseldir. Yüksekliği nokta (pt) ve yüzde (%) olarak da girebilirsiniz.

  Minimum Yükseklik

  • Hizalama: Bölümdeki bileşenin sola, ortaya ya da sağa mı hizalanması gerektiğini seçin.

  Bölümde hizalama

  • Arka plan: Bölüm arka planı olarak renk mi yoksa görüntü mü istediğinizi seçin.

  • Dolgu: Arka plan için bir renk seçin.

   Bölümü renkle doldurma

  • Görüntü: Lütfen listeden bir görüntü seçin. Yeni bir görüntü yüklemek isterseniz Görüntü yükle'yi seçin.

   Bölüme görüntü ekleme

 7. Gerekli portal bileşenini bölüme ekleyin.

Portal bileşeni ekleme

Web sayfasına aşağıdaki bileşenleri ekleyebilirsiniz:

Metin kutusu ekleme

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, Metin seçeneğini belirleyin.

 6. Metin kutusuna gerekli metni girin.

 7. Metni biçimlendirmek için biçim seçeneklerini görüntülemek üzere metni seçin. Yazı tipi boyutunu ve stilini gerektiği gibi değiştirin.

  metin bileşeni

 8. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki bilgileri seçin:

  • Hizalama: Metnin sola, ortaya veya sağa mı hizalanması gerektiğini seçin.

  • Yazı tipi rengi: Metin için bir renk seçin.

   Metin hizalamasını ve rengini seçme

Görüntü ekleme

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, Görüntü'yü seçin. Görüntü yer tutucu tuvale eklenir.

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Görüntü: Mevcut bir görüntüyü seçmek veya yeni bir görüntü yüklemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Daha önce yüklenen bir görüntüyü seçmek istiyorsanız Görüntü seç listesinden bir görüntü seçin. Yeni bir görüntü yüklemek için Görüntü yükle'yi seçin. Yüklenen tüm görüntüler görüntü kitaplığına eklenir ve Görüntü seç listesinden yeniden seçilebilir.

   görüntü özellikleri

   Not

   • Yalnızca png, svg, jpg ve jpeg türündeki görüntüleri ve maksimum 5 MB boyutunda yükleyebilirsiniz.
   • Aynı ada sahip bir görüntü yükleyemezsiniz. Tekrar yüklemek için görüntünün adını değiştirmeniz gerekir.
  • Harici url: Harici bir URL'den bir görüntü yüklemek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Harici url alanına URL'yi girin. Yalnızca güvenli bağlantılar kabul edilir; başka bir deyişle https:// zorunludur. İçerik teslim ağınızda kaydedilmiş görüntüleriniz varsa bu alanın bağlantısını sağlayabilirsiniz.

   görüntü harici url'si

  • Biçimlendirme seçenekleri

   • Genişlik: Görüntünün genişliğini girin.

   • Yükseklik: Görüntünün yüksekliğini girin.

  Not

  Tuvalin üzerindeki görüntüyü seçin ve yeniden boyutlandırmak için tutamaçları sürükleyin.

IFrame ekle

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, IFrame'i seçin. IFrame yer tutucu, tuvale eklenir.

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Genişlik: IFrame'in genişliğini girin.

  • Yükseklik: IFrame'in yüksekliğini girin.

   Not

   Tuvalin üzerindeki IFrame seçin ve yeniden boyutlandırmak için tutamaçları sürükleyin.

  • Bağlantı: IFRAME'de görüntülenecek web sitesinin URL'sini girin. Yalnızca güvenli bağlantılar kabul edilir; başka bir deyişle https:// zorunludur. Varsayılan değer olarak https://www.bing.com kullanılabilir.

   IFRAME özellikleri

Not

Web sitenize bot Ekle bölümünde açıklanan adımları kullanarak aynı şekilde, IFRAME'e Power Virtual Agent bot da ekleyebilirsiniz.

Form ekleme

Form, bir geliştiricinin formu portalda açığa çıkarmasına gerek kalmaksızın, portalda veri toplayan veri odaklı bir yapılandırmadır.

Formlar Microsoft Dataverse'de oluşturulur. Formları portalda web siteleri içinde kullanabilirsiniz veya listeler ile birlikte eksiksiz web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, Form'u seçin.

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  • Yeni oluştur: Yeni bir form oluşturun.
  • Var olanı kullan: Var olan bir formu kullanın.
 7. Bilgileri girin veya seçim yapın:

  • Adı: Formun adı.

  • Varlık: Formun yükleneceği varlığın adı.

  • Form düzeni: Dataverse içinde bulunan hedef varlıkta işlenecek olan formun adı.

  • Mod: Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Ekle: Gönderildikten sonra formun yeni bir kayıt eklemesi gerektiğini belirtir.

   • Düzenle Formun var olan bir kaydı düzenlemesi gerektiğini belirtir.

   • Salt okunur: Formun, var olan bir kaydın düzenlenemeyen formunu görüntülemesi gerektiğini belirtir.

   Not

   Düzenle ve Salt Okunur modları için varsayılan seçenek, URL'de Kimlik olarak geçen Sorgu Dizesi Parametresi Adı olarak ayarlanmıştır. Bu değerleri değiştirmek için Portal Yönetimi uygulamasını açmanız ve form özelliklerini güncellemeniz gerekir.

  • Başarılı olduğunda: Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Başarı iletisini göster: Form başarıyla gönderildiğinde kullanıcıya bir iletinin görüntülenmesi gerekir. Başarılı gönderimden sonra formu gizlemek için Başarılı olduğunda formu gizle seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

   • Web sayfasına yönlendir: Kullanıcıyı portalda seçilen web sayfasına yönlendirir. Bu alan gereklidir.

   • URL'ye yönlendir: Kullanıcıyı belirtilen URL'ye yönlendirir. Bu alan gereklidir.

  • Anonim kullanıcılar için captcha göster: Anonim kullanıcılara captcha gösterir.

  • Kimliği doğrulanmış kullanıcılar için captcha göster: Kimliği doğrulanmış kullanıcılara captcha gösterir.

  • Varlık izinlerini etkinleştir: Form için dikkate alınacak varlık izinleri. Varsayılan olarak seçili değildir. Seçilirse kullanıcıların forma erişmesi için açık izinler gerekir. Daha fazla bilgi: Varlık izni

   Form özellikleri

Liste ekleme

Liste, bir geliştiricinin portalda tabloları ortaya çıkarmasına gerek kalmadan bir kayıt listesi işleyecek veri odaklı bir yapılandırmadır.

Listeler, portaldaki kayıtları görüntülemek için Dataverse görünümlerini kullanır.

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, Liste'yi seçin.

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  • Yeni oluştur: Yeni bir liste oluşturun.
  • Var olanı kullan: Var olan bir listeyi kullanın.
 7. Bilgileri girin veya seçim yapın:

  • Adı: Listenin adı.

  • Varlık: Görünümlerin yükleneceği varlığın adı.

  • Görünümler: İşlenecek olan hedef varlığın görünümlerinin listesi. Listedeki kayıtları görüntülemek için birden fazla görünüm seçebilirsiniz. İlk seçilen görünüm, varsayılan görünüm olacaktır.

  • Yeni kayıt oluştur: Kullanıcının bir kayıt oluşturmasını sağlar. Yeni bir kayıt oluşturmak için form içeren bir web sayfası seçin.

  • Ayrıntıları görüntüle: Kullanıcının ayrıntıları görüntülemesini sağlar. Ayrıntıları görüntülemek için form içeren bir web sayfası seçin.

  • Kaydı düzenle: Kullanıcının bir kaydı düzenlemesini sağlar. Kaydı düzenlemek için form içeren bir web sayfası seçin.

  • Kaydı sil: Kullanıcının bir kaydı silmesini sağlar.

  • Boş liste iletisi: Görüntülenecek kayıt olmadığında görüntülenecek olan ileti.

  • Sayfa başına kayıt sayısı: Bir sayfada görüntülenecek kayıtların sayısını girin.

  • Varlık listesinde aramayı etkinleştir: Kullanıcının listedeki kayıtlarda arama yapmasını sağlar.

  • Varlık izinlerini etkinleştir: Liste için dikkate alınacak varlık izinleri. Varsayılan olarak seçili değildir. Seçilirse kullanıcıların forma erişmesi için açık izinler gerekir. Daha fazla bilgi: Varlık izni

  liste özellikleri

İçerik haritası ekleme

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Bileşeni eklemek istediğiniz sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafındaki araç bandından Bileşenler bileşenler simgesi seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri altında, İçerik haritası'nı seçin.

Özel menü ekleme

Varsayılan olarak web sitesindeki menü, web sayfalarının hiyerarşisine göre otomatik olarak oluşturulur. Bu, Varsayılan menü olarak adlandırılır. Özel bir menü oluşturmak için Portal Yönetimi uygulamasında bir web bağlantı kümesi oluşturmalısınız. Daha fazla bilgi: Web bağlantılarını yönetme

Web bağlantı kümesini oluşturduktan sonra:

 1. Power Apps Portalları Stüdyosu'nda açmak için portalı düzenleyin.

 2. Üst bilgi bileşenini seçin.

 3. Ekranın sağ tarafındaki özelliklerde Gezinti Menüsü listesinden web bağlantı kümesi adını seçin.

  Gezinti menüsü

Kod düzenleyicisi kullanma

Tuvaldeki bir bileşenin kaynağını görüntülemek için bileşeni ve ardından alt bilgideki kaynak kodu düzenleyici simgesini </> seçin.

kod düzenleyicisi simgesi

Kaynak kodu, ekranın altındaki Kod Düzenleyicisi bölmesinde görüntülenir. Daha önce yaptığınız değişiklikler kaynak kodunda güncelleştirilir. Değişiklik yapmak için kaynak kodunu güncelleştirin ve Kaydet'i seçin. Değişiklikler tuvale yansıtılır.

kod düzenleyicisi

Not

Gelişmiş yapılandırma için kaynak kodu düzenleyicisine Liquid etiketleri de ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Liquid şablonlarıyla çalışma

Power BI Ekle

Portalınızı Power BI panolar ve raporlar halinde görüntülemek için bir sayfaya Power BI bileşeni ekleyebilirsiniz .

Not

Başlamadan önce, Power Apps portallarla ilgili önemli Power BI hüküm ve hususlar hakkında bilgi sahibi olmak için Power BI erişim türü önemli noktaları ve Genel Power BI hususlarını okuyun.

Web sayfasına Power BI bileşeni eklemke için:

 1. Portalı düzenleyin

 2. Bileşen eklenecek sayfayı seçin.

 3. Tuval üzerinde düzenlenebilir bir öğe seçin.

 4. Ekranın sol tarafında bulunan Bileşenler seçeneğini belirleyin.

 5. Portal bileşenleri bölümünde,Power BI seçeneğini belirleyin. Power BI yer tutucu tuvale eklenir:

  Bileşenler

 6. Ekranın sağ tarafındaki özellikler bölmesinde, aşağıdaki bilgileri girin:

  1. Erişim türü: Gereksiniminize göre açılan listeden uygun seçeneği belirleyin.

   Power BI Erişim türü

   1. Müşterileriniz için yerleştirin: Güvenli Power BI raporlarını veya panolarını, bir Power BI lisansı veya Azure Active Directory kimlik doğrulaması kurulumu olmayan harici kullanıcılarla paylaşmanıza olanak sağlar. Bu seçenek, Power BI panoları veya raporları Portal içinde tümleştirmek için Power BI Embedded servislerle kullanılır.

    Not

    Power BI Embedded Hizmetin etkin ve ilgili Power BI çalışma alanlarının seçili olduğundan ve üreticisi ya da oturum açan kullanıcıyla paylaşıldığından emin olun.

   2. Kuruluşunuz için yerleşrini: Power BI raporunu veya panosunu Azure Active Directory ile kimliği doğrulanmış kullanıcılarla güvenle paylaşmanızı sağlar.

    Not

    Oluşturucu ve hedef portal kullanıcılarıyla paylaşılan Power BI çalışma alanları kullandığınızdan emin olun.

   3. Web'de yayınla: Power BI raporunu veya panosunu İnternet üzerindeki kişilerle paylaşmanızı sağlar.

   Erişim türleri hakkında daha fazla bilgi için erişim türleri'ne gidin.

  2. Çalışma alanı: Power BI çalışma alanını listeden seçin.

  3. Tür seçin: Listeden pano veya rapor olarak tür seçeneğini belirleyin.

   Tür seç

   • Pano - bir Pano ve ardından Web sayfasında görüntülenecek seçili panodan bir Kutucuk seçmenize olanak tanır.
   • Rapor - bir Rapor ve ardından Web sayfasında görüntülenecek seçili rapordan bir Sayfa seçmenize olanak tanır.
  4. Roller uygula: Power BI'da roller tanımlayıp raporlara atadıysanız, bu alanda uygun rolleri belirtmeniz gerekir.

   Rolleri uygula

   • Birden çok rolü virgülle ayırarak belirtebilirsiniz (örnek, role_1,role_2) Power BI'da rolleri tanımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI ile satır düzeyinde güvenlik.
   • Yalnızca müşteriniz için yerleştirin erişim türü için kullanılabilir.
  5. Filtre Uygula: Kullanıcının önceden filtrelenmiş değerleri olan raporu yüklemesine izin verir. Kullanıcı, alanında filtre koşulu sağlayabilir.

   Filtre uygulama

   • Filtre parametresi ?filter='' ön ek olmadan olmalıdır. Örneğin, Table/Field eq 'value'.
    Daha fazla bilgi için bkz. filtre parametresi ayrıntıları.
   • Yalnızca Müşterileriniz için yerleştirin ve Kuruluşunuz için yerleştirin erişim türü olan raporlar için kullanılabilirdir.
  6. Ekleme kodu URL'SI: ekleme kodu URL 'sini girin.

   Katıştırma kodu URL'si

Power BI erişim türü değerlendirmeleri

Aşağıdaki listede Power BI erişim türleri kısaca açıklanmaktadır. Ve Power Apps portallarla ilgili erişim türü ana hatlarını listeler. Power BI Erişim türleri hakkında daha fazla bilgi için Power BI hizmeti ve Power BI embedded arasında fark'a gidin.

 • Müşterileriniz için katıştırın:

  • Şu anda oturum açmış ve Power BI Embedded servis için etkinleştirilmiş olan kullanıcı tarafından paylaşılan çalışma alanlarının listesini gösterir .

  • Power BI Embedded Hizmeti kullanır.

  • Daha önce Power Apps portallarda Power BI Embedded servis kullandıysanız, müşterileriniz için katıştır seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki hatayı görürsünüz:

   Power BI Müşterileriniz için katıştırma - görselleştirmeyi yeniden etkinleştir

   Böyle bir durumda, Power BI görselleştirmesini devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirmeyi unutmayın.

  • Anonim olarak kullanılabilen bir Power Apps Portal sayfasına müşterileriniz için katıştır ile Power BI seçeneğini eklerseniz herkes panoyu görebilir. Böyle bir Web sayfasını güvenlik altına almak için, Power Apps Portaldaki Web sayfası erişim denetimini okuyun.

 • Kuruluşunuz için katıştırın:

  • Oturum açmış kullanıcıyla paylaşılan çalışma alanlarının listesini gösterir.
  • Azure Active Directory kimlik doğrulaması kullanır.
 • Web'de yayımla: Yayımladığınız rapor veya görseller, İnternet üzerindeki herkes tarafından görüntülenebilir. Bunun için kimlik doğrulaması gerekmez ve raporlarınızda toplanan ayrıntı düzeyindeki verileri görüntülemek de dahildir. Raporu yayımlamadan önce verileri ve görselleştirmeleri herkesle paylaşmanızın uygun olduğundan emin olun. Gizli veya hassas bilgileri yayınlamayın. Yayımlamadan önce kuruluşunuzun ilkelerine bakın.

Genel Power BI hususlar

 • Aşağıdaki Power BI çalışma alanı yapılandırmaları nedeniyle Power BI çalışma alanlarıyla çalışırken Portals Studio performansı düşebilir :
  • Oturum açmış oluşturucu kullanıcıyla paylaşılan yüksek çalışma alanı sayısı.
  • Power BI çalışma alanları birçok kullanıcıyla paylaşılır.
 • Power BI Bileşen ile çalışırken, Portal Studio 'da yakalama sıvı değişkeni desteklenmez.
 • Portalı sıfırlar ve yeni bir portal hazırlarsanız Portal Power BI Embedded hizmeti Azure AD güvenlik grubuna yeni portalın portal uygulaması kimliğini eklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI tümleştirmesi ayarlama.
 • Power Apps Portal Yönetim Merkezinde bir değişiklik yaparsanız zaten açıksa Portal Studio 'yu yeniden yüklemeniz gerekir.
 • Power BI Panolara ve raporlara kullanıcıların eklenmesi Portal Studio 'da yansıtmanın biraz zaman alabilir.

Power BI Performans ve en iyi duruma getirme hususları

Birden çok Power BI çalışma alanını katıştırmak için dikkat edilmesi gerekir. Power BI Ekleme senaryosu sorun giderme, optimizasyon ve en iyi uygulamalar için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Sonraki adımlar

Şablonlarla çalışma

Ayrıca bkz.