SharePoint Online listesinden uygulama açmaOpen app from a SharePoint Online list

Mevcut bir uygulamayı SharePoint Online'da açabilir ve bir listeyi yönetebilirsiniz.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

PowerApps'in desteklediği SharePoint veri türleri hakkında bilgi edinmek için bkz. Bilinen sorunlar.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

ÖnkoşullarPrerequisites

SharePoint arabiriminde bir uygulama oluşturun.Create an app in the SharePoint interface.

Uygulamayı açmaOpen the app

 1. SharePoint Online listenizi açın ve listeden bir uygulama seçin.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap Open.

  Uygulama ayrı bir tarayıcı sekmesinde açılır.The app opens in a separate browser tab.

Uygulamayı kullanarak listeyi yönetmeManage the list using the app

Not

Bu konu başlığında, SharePoint listelerinden otomatik olarak oluşturulan uygulamaların nasıl açıldığı ve çalıştırıldığı açıklanmaktadır.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. Daha yaygın bir senaryoda, oluşturulan uygulama kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir şekilde özelleştirilir.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. Bu durumda kullanım, burada açıklanandan daha karmaşık olabilir.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Önceki yordamda açıklanan şekilde uygulamayı açın.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Listeye bir öğe eklemek için "+" işaretine tıklayın veya dokunun.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Liste alanlarına değerler girebileceğiniz bir form görüntülenir.A form appears where you can enter values in the fields of the list. İşlemi tamamladığınızda onay işaretine tıklayın veya dokunun.When done, click or tap the check mark.

 4. Bir öğenin ayrıntılarını görüntülemek için oka tıklayın veya dokunun.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Öğeyi düzenlemek için, görüntülenen formda "kalem" simgesine tıklayın veya dokunun.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Değişikliklerinizi yapın ve ardından onay işaretine tıklayın veya dokunun.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Bir öğeyi silmek için, ayrıntılı görünüm ekranında çöp kutusuna tıklayın veya dokunun.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.