Microsoft Teams'de uygulama ekleme ve uygulamaları açmaAdd and open an app in Microsoft Teams

Bir Microsoft Teams kanalına uygulama ekleyin ve böylece uygulamanın paylaşıldığı herkesin uygulamayı ilgili kanaldan açabilmesine olanak sağlayın.Add an app to a Microsoft Teams channel so that anybody with whom the app was shared can open it from within that channel. Oluşturduğunuz veya Kullanabilir ya da Düzenleyebilir izinlerine sahip olduğunuz herhangi bir uygulamayı ekleyebilirsiniz; ayrıca, uygulamayı eklemek ve açmak için bir tarayıcı veya Microsoft Teams için masaüstü uygulamasını kullanabilirsiniz.You can add any app that you built or for which you have Can use or Can edit permissions, and you can both add and open the app from a browser or the desktop app for Microsoft Teams.

Uygulama eklemeAdd an app

 1. Ekibin diğer üyeleriyle uygulamayı paylaşın.Share the app with other members of the team.
 2. Microsoft Teams'de, bir ekip ve söz konusu ekip için bir kanal seçin.In Microsoft Teams, select a team and a channel for that team.

 3. Sekme eklemek için + simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap + to add a tab.

 4. Tablo ekle iletişim kutusundaki PowerApps seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the Add a tab dialog box, click or tap PowerApps.

 5. Eklemek istediğiniz uygulamaya tıklayın veya dokunun.Click or tap the app that you want to add.

  Not

  Ada, yazara veya ortama göre uygulama arayabilirsiniz.You can search for an app by name, author, or environment.

 6. Kaydet düğmesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Save button.

  Uygulama artık kanalda kullanılabilir.The app is now available to use in the channel.

Uygulamayı açmaOpen an app

 1. Microsoft Teams'de, ekibi ve uygulamayı içeren kanalı seçin.In Microsoft Teams, select the team and the channel that contains the app.

 2. Uygulama için adlandırılan sekmeye tıklayın veya dokunun.Click or tap the tab that's named for the app.

  Uygulama kanalda açılır.The app opens in the channel.

Bilinen sorunlarKnown issues

Microsoft Teams masaüstü uygulamasında:In the desktop app for Microsoft Teams:

 • Uygulamaların, güvenli (https) bir bağlantı üzerinden görüntüler ve .pdf dosyaları gibi içerikler yüklemesi gerekir.Apps must load content such as images and .pdf files over a secure (https) connection.
 • Acceleration, Compass ve Location gibi algılayıcıların hepsi desteklenmemektedir.Not all sensors, such as Acceleration, Compass, and Location, are supported.
 • Yalnızca şu ses biçimleri desteklenmektedir: AAC, H264, OGG Vorbis ve WAV.Only these audio formats are supported: AAC, H264, OGG Vorbis, and WAV.