PowerApps'teki bölgelere genel bakışRegions overview in PowerApps

Uygulamamın nereye dağıtıldığını nasıl öğrenebilirim?How do I find out where my app is deployed?

Uygulamanız, ortamın barındırıldığı bölgede dağıtılır.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Örneğin, ortamınız Avrupa bölgesinde oluşturulduysa uygulamanız Avrupa veri merkezlerinde dağıtılır.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Yöneticiyseniz PowerApps yönetim merkezinde her bir ortamın bölgesini belirleyebilirsiniz.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

 • Yönetim merkezine gidin ve iş hesabınızla oturum açın.Go to the admin center, and sign in with your work account.

  Yönetim merkezindeki mevcut tüm ortamlar, Ortamlar sekmesinde listelenir. Bu listede, uygulamanızın dağıtıldığı Bölge gösterilir:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

  Ortamlar sekmesi

Hangi bölgeler mevcuttur?What regions are available?

 • Amerika Birleşik DevletleriUnited States
 • KanadaCanada
 • AvrupaEurope
 • AsyaAsia
 • AvustralyaAustralia
 • HindistanIndia
 • JaponyaJapan

Hangi özellikler belirli bir bölgeye özgüdür?What features are specific to a given region?

Ortamlar farklı bölgelerde oluşturulabilir ve söz konusu coğrafi konuma bağlıdır.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Bir ortamda uygulama oluşturduğunuzda bu uygulama ilgili coğrafi konumdaki veri merkezlerinde dağıtılır.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. Common Data Service'teki veritabanları, uygulamalar, bağlantılar, ağ geçitleri ve özel bağlayıcılar da dahil olmak üzere bu, söz konusu ortamda oluşturduğunuz tüm öğeler için geçerlidir.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

En iyi performans için, kullanıcılarınız Avrupa'daysa ortamı Avrupa bölgesinde oluşturup kullanın.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Kullanıcılarınız Birleşik Devletler'deyse ortamı ABD'de oluşturup kullanın.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Not

Şirket içi veri ağ geçitleri Hindistan bölgesinde veya özel ortamlarda mevcut değildir.On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. Varsayılan ortamda ağ geçitleri oluşturmanız gerekir.You must create gateways in the default environment.