PowerApps'i bir web tarayıcısında kullanmaUse PowerApps in a web browser

PowerApps'te bir uygulama oluşturursanız uygulamayı, Dynamics 365'i açıp giriş sayfasında uygulama kutucuğuna tıklayarak veya dokunarak bir tarayıcıda çalıştırabilirsiniz.If you create an app in PowerApps, you can run that app in a browser by opening Dynamics 365 and then clicking or tapping the tile for the app on the home page.

Not: Bir Dynamics 365 uygulaması (örneğin, Sales) hakkında herhangi bir sorunuz varsa Microsoft Dynamics 365 ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir veya destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.Note: You can find general information about Microsoft Dynamics 365 or contact support if you have a question about a Dynamics 365 app, such as Sales.

Aşağıdaki tarayıcılar ve işletim sistemleri desteklenir:The following browsers and operating systems are supported:

TarayıcıBrowser İşletim sistemiOperating system
Google Chrome (en son sürüm)Google Chrome (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 ve 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
macOSmacOS
iOS 8 veya sonraki sürümleriOS 8 or later
AndroidAndroid
Microsoft EdgeMicrosoft Edge Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (Uyumluluk Görünümü devre dışı)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 ve 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Mozilla Firefox (en son sürüm)Mozilla Firefox (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 ve 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
AndroidAndroid
macOSmacOS
Apple Safari (en son sürüm)Apple Safari (latest version) macOSmacOS
iOS 8 veya sonraki sürümleriOS 8 or later

Tarayıcınız uygulamada kullanılan tüm denetimleri desteklemiyorsa uygulamayı iOS, Android veya Windows için PowerApps Mobile sürümünü indirerek mobil bir cihazda (örneğin, telefon) kullanın.If your browser doesn't support all the controls used in the app, use it on a mobile device (such as a phone) by downloading PowerApps Mobile for iOS, Android, or Windows.

Giriş sayfasında bir uygulamayı bulmaFind an app on the home page

Giriş sayfasında birden fazla iş uygulaması görüntülenebilir ancak arama kutusuna bir kısmını yazarak belirli bir uygulamayı bulabilirsiniz.The home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing at least part of its name in the search box. Ayrıca listeyi, PowerApps ile oluşturulan uygulamalar gösterilecek listeyi filtreleyebilirsiniz.You can also filter the list to show only those apps that were created in PowerApps.

Bir uygulamayı yakın zamanda yüklediyseniz uygulama söz konusu listede hemen görünmeyebilir.If you've recently installed an app, it might not immediately appear in the list of apps. Tüm uygulamalarınızın gösterilmesi için Eşitle'ye tıklayın veya dokunun. Bu işlem bir dakikaya kadar sürebilir.Click or tap Sync to show all your apps, but this process may take up to a minute.

Görev bölmesinden uygulama açmaOpen an app from the task pane

Uygulamayı bulduktan sonra daha kolay erişmek için uygulamayı görev bölmesine sabitleyebilirsiniz.After you find the app, you can pin it to the task pane for easier access. Bir uygulamayı sabitlemek için uygulama kutucuğunun üzerindeki üç nokta simgesine (...) ve ardından Bu uygulamayı sabitle'ye tıklayın veya dokunun.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Uygulama, sol üst köşede yer alan Dynamics 365 öğesine tıklayarak veya dokunarak açabileceğiniz görev bölmesindeki Uygulamalarım başlığı altında görüntülenir.The app will then appear under My apps in the task pane, which you open by clicking or tapping Dynamics 365 in the upper-left corner.

URL'den uygulama açmaOpen an app from a URL

Uygulamanın URL'sini tarayıcınıza yer işareti olarak kaydedebilir veya URL'yi e-posta yoluyla bir bağlantı olarak da gönderebilirsiniz.You can also save the app's URL as a bookmark in your browser, or send the URL as a link over email. Başka birisi PowerApps ile bir uygulama oluşturup uygulamayı sizinle paylaşırsa uygulamayı, size gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayarak veya dokunarak çalıştırabilirsiniz.If someone else created an app in PowerApps and shared that app with you, you can run that app by clicking or tapping the link in the mail that you receive. Tüm durumlarda Azure Active Directory kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenebilir.In any of these cases, you might be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Verilere bağlanmaConnect to data

Uygulama bir veri kaynağı ile bağlantı kurulmasını veya cihaz için kullanım onayı verilmesini gerektiriyorsa uygulamayı kullanabilmek için şunları yapmanız istenir:If the app requires a connection to a data source or requires consent to use device capabilities, you will be prompted before you use the app:

Bağlantı

Genellikle bu işlemi, yalnızca uygulamayı ilk kez açtığınızda gerçekleştirmeniz istenir.Typically, you are prompted only the first time.

Uygulamayı kapatmaClose an app

Uygulamayı kapatmak için Dynamics 365 giriş sayfasında oturumunuzu kapatın veya başka bir uygulama açın.To close the app, sign out of the Dynamics 365 home page, or open another app.