PowerApps'i telefonda veya tablette kullanmaUse PowerApps on a phone or a tablet

PowerApps kullanılarak oluşturulan uygulamalar Windows, iOS, Android cihazlarda veya bir web tarayıcısında çalıştırılabilir.Apps built using PowerApps can run on Windows, iOS, Android, or in a web browser. Mobil cihaz üzerinde çalışan uygulamalar, konum ve kamera gibi cihaz özelliklerinden yararlanabilir.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location and camera. PowerApps'i Windows Store, App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.You can download PowerApps from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Aşağıdakilerden biri:One of the following:
  • Şablondan, verilerden veya sıfırdan oluşturduğunuz bir uygulama.An app that you built from a template, from data, or from a blank canvas.
  • Başka birisinin oluşturduğu ve kullanıcı izinleri vererek sizinle paylaştığı bir uygulama.An app that someone else built and shared with you, granting user permissions.
 • PowerApps yüklü bir iPhone, iPad veya Android cihaz.PowerApps installed on an iPhone, iPad, or Android device. Desteklenen belirli sürümler şunlardır:Here are the specific versions supported:
  • iOS 9.3 veya sonraki sürümleri (önerilen: en az 2 GB RAM'e sahip iOS 10 veya sonraki sürümleri)iOS 9.3 or later (recommended: iOS 10 or later with at least 2GB of RAM)
  • Android 5 veya sonraki sürümleri (önerilen: en az 4 GB RAM'e sahip Android 7 veya sonraki sürümleri)Android 5 or later (recommended: Android 7 or later with at least 4GB of RAM)

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız bkz. PowerApps'e Giriş.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

PowerApps'te oturum açmaSign in to PowerApps

PowerApps'i ilk açtığınızda, Azure Active Directory kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenir:The first time you open PowerApps, you are prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials:

Oturum açan kullanıcı

Uygulama filtreleri ve sıralama seçenekleriApp filters and sorting options

Şu kategorilerden birini arayarak hızlıca bir uygulama bulun:Quickly find an app by searching one of these categories:

 • Tümü: Oluşturduğunuz ve başkalarının sizinle paylaştığı uygulamalar da dahil olmak üzere erişim sahibi olduğunuz tüm uygulamalar.All: All apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.
 • Uygulamalarım: En az bir kez çalıştırdığınız uygulamalar.My Apps: Apps that you have run at least once.
 • Örnekler: Microsoft'un, kurgusal verilerle gerçek uygulama senaryolarını göstermek ve tasarım olanaklarını keşfetmenize yardımcı olmak üzere sunduğu örnek uygulamalar.Samples: Sample apps that Microsoft provided to showcase real application scenarios with fictitious data and to help you explore design possibilities.
 • Sık Kullanılanlar: Söz konusu uygulamanın "..." seçeneğini kullanarak işaretlediğiniz uygulamalar.Favorites: Apps that you've marked by using the "…" option of each app. Bir uygulamayı bu listeden kaldırmak için söz konusu uygulamanın işaretini kaldırabilirsiniz.You can unmark an app to remove it from this list.

  Uygulama filtreleri

Bir liste seçtikten sonra; listeyi, uygulamaların en son açıldığı veya değiştirildiği tarihlere göre de sıralayabilirsiniz.After you choose a list, you can also sort it by the dates on which apps were most recently opened or modified. Bu tercihler, PowerApps'i kapattığınızda ve yeniden açtığınızda korunur.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Uygulamayı açmaOpen an app

Bir uygulamayı tablet veya telefonda açmak için uygulama simgesine dokunun veya bir kullanıcı sizinle uygulama paylaştığında görünen anında iletme bildirimine dokunun.To open an app on a tablet or a phone, tap the app icon, or tap the push notification that appears when someone shares an app with you.

PowerApps'i ilk kez kullanıyorsanız, PowerApps'ten çıkmak için kullanılan çekme hareketini gösteren bir ekranla karşılaşırsınız.If this is the first time you are using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to exit PowerApps.

Uygulamayı başlatma

Bir uygulama için veri kaynağı bağlantısı veya cihazın özelliklerini kullanma onayı gerekiyorsa uygulamayı kullanabilmeniz için bağlantıyı doğrulamanız ya da onay vermeniz gerekir:If an app requires a connection to a data source or requires consent to use the device's capabilities, you must confirm the connection or give consent before you use the app:

Bağlantı

Genellikle bu işlemi, yalnızca uygulamayı ilk kez açtığınızda gerçekleştirmeniz istenir.Typically, you are prompted only the first time.

Uygulamadan çıkmaExit the app

 • Android cihazda, sağa kaydırın (veya geri düğmesine basın ve uygulamadan çıkmak istediğinizi onaylayın).On an Android device, slide to the right (or press the back button and then confirm that you intended to exit the app).
 • iOS cihazda sağa kaydırın.On an iOS device, slide to the right.

Uygulamayı paylaşmaShare the app

powerapps.com üzerinden uygulama paylaşma hakkında bilgi edinmek için bkz. Uygulama paylaşma.For information about how to share an app from powerapps.com, see Sharing an app.

Uygulamayı giriş ekranına sabitlemePin an app to the home screen

Bir uygulamayı indirip en az bir kez kullandıysanız hızlı erişim için söz konusu uygulamayı cihazınızın giriş ekranına sabitleyebilirsiniz.If you've downloaded an app and used it at least once, you can pin it to the home screen of your device for quick access. Uygulamaya ilişkin üç nokta (...) seçeneğine ve Sabitle'ye dokunduktan sonra görüntülenen yönergeleri uygulayın.Tap the ellipsis (...) for an app, tap Pin, and then follow the instructions that appear.

Uygulamayı sabitleme