Common Data Service için örnekler ve diğer kaynaklarSamples and other resources for the Common Data Service

ÖrneklerSamples

Common Data Service kullanan bazı örnekler vardır.There are several samples that use the Common Data Service. Bu örnekleri bulmak için powerapps.com adresindeki gezinti bölmesinde Giriş'i seçin.To find these samples, on powerapps.com, select Home in the navigation pane.

VideolarVideos

Veritabanı oluşturma ve değiştirmenin yanı sıra uygulama oluşturma işlemlerinin nasıl yapıldığını gösteren çeşitli videolar vardır.There are several videos that demonstrate how to create and modify a database, and how to create apps. Bu videoları belgeler bölümünde ve ayrıca powerapps.com adresinde bulabilirsiniz. Gezinti bölmesinde Giriş'i seçin ve Common Data Service'i kullanma bölümüne bakın.You can find these videos in the documentation and you can also find them on powerapps.com. Select Home in the navigation pane and look in the Use the Common Data Service section.

Daha fazla video için YouTube'da MS PowerApps ve Microsoft Ignite kanallarını inceleyebilirsiniz.You can find more videos on YouTube on the MS PowerApps and Microsoft Ignite channels.

Blog gönderileriBlog posts

PowerApps blogu'nda nasıl yapılır gönderilerini bulabilirsiniz.You can find how-to posts on the PowerApps blog.

Microsoft Ignite oturumlarıMicrosoft Ignite sessions

Microsoft Ignite konferansının pek çok oturumu kaydedilmiştir ve bunları İsteğe Bağlı Microsoft Ignite Oturumları sayfasında bulabilirsiniz.Many sessions of the Microsoft Ignite conference were recorded and are available at Microsoft Ignite On-Demand. "PowerApps" ve "Common Data Service" ifadelerini arayın.Search for "PowerApps" and "common data model."

Genel BakışOverview

Common Data Service hakkında daha fazla bilgi için bkz. Common Data Service'e genel bakış.Learn more about the Common Data Service and Common Data Model here, Common Data Service and Common Data Model overview.