Bir PowerApps kullanıcısı ile ilgili bilgileri göstermeShow information about a PowerApps user

User işlevi; oturum açmış olan kullanıcıya ilişkin tam adı, e-posta adresini ve resmi gösterebilir.The User function can show the full name, the email address, and the picture that's associated with the user who's signed in. Bu bilgileri kullanarak bir formu otomatik olarak doldurabilirsiniz.You can use this information to automatically fill in a form.

Örneğin, bu özelliği şunları gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:For example, you can use this feature to:

 • Kullanıcıların eğitimlere katılması, etkinlikler için gönüllü olması ve kioskta kayıt yaptırması gibi birçok işleme yönelik bir kaydolma "sayfası" oluşturma.Create a sign-up "sheet" for users to attend training, volunteer for events, check in at a kiosk, and more.
 • Bir İnsan Kaynakları uygulamasında tam adı görüntüleme.Display the full name on a Human Resources app.
 • Yardım masanız ile irtibat kurarken bir e-posta adresini otomatik olarak girme.Automatically enter an email address when contacting your helpdesk.

Kısacası bu özelliği, kullanıcıların bir formun veya etiketlerin otomatik olarak doldurulmasından yararlanabileceği her yerde kullanabilirsinizBasically, you can use this anywhere users would benefit from a form or labels that are populated automatically

 

ÖnkoşullarPrerequisites

Kullanıcı ayrıntılarını göstermeShow user details

 1. Ekle sekmesinde, Medya seçeneğine ve ardından Görüntü seçeneğine tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Image.

 2. Image özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Image property to this formula:
  User().ImageUser().Image

 3. Ekle sekmesinde, Metin seçeneğine ve ardından Etiket seçeneğine tıklayın veya dokunun:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Label:

 4. Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Text property to this formula:
  User(). FullNameUser().FullName

  Bunu yaptığınızda etiket, tam adınızla otomatik olarak doldurulur.When you do this, the label is automatically populated with your full name. Etiketi, aşağıdaki gibi görüntü denetiminin altına gelecek şekilde taşıyın:Move the label so it's below the image control, similar to the following:

 5. Başka bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add another label, and set its Text property to this formula:
  User().EmailUser().Email

  Bunu yaptığınızda etiket, e-posta adresinizle otomatik olarak doldurulur.When you do this, the label is automatically populated with your email address. Etiketi, aşağıdaki gibi ilk etiketin altına gelecek şekilde taşıyın:Move the label so it's below the first label, similar to the following: