Kuruluşunuz için PowerApps'i satın almaPurchase PowerApps for your organization

Bu makalede, bir yönetici olarak PowerApps'i kuruluşunuz için nasıl satın alacağınız gösterilmiştir.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. PowerApps'i doğrudan PowerApps web sitesinden, Office 365 yönetim merkezinden ya da Microsoft temsilciniz veya iş ortağınız aracılığıyla satın alabilirsiniz.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. Bu makalede, PowerApps Plan 1 veya Plan 2 için sunulan deneme sürümü seçenekleri açıklanmış ve PowerApps Plan 1 veya Plan 2'nin kuruluş olarak nasıl satın alınacağı gösterilmiştir.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuzda PowerApps ile ilgili Soru-Cevap.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

Not

PowerApps’i bir kuruluş için satın almak isterseniz bir kiracının Office 365 Genel veya Faturalama Yöneticisi olmanız ya da bir kiracı oluşturmanız gerekir.To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Doğru planı seçmeChoosing the right plan

Kuruluşunuz için seçebileceğiniz lisanslar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PowerApps lisansına genel bakış.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

PowerApps'i doğrudan satın almaPurchase PowerApps directly

Kuruluşunuz için powerapps.microsoft.com adresinden PowerApps abonelikleri satın alabilir ve kullanıcılarınıza PowerApps lisansları atayabilirsiniz.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Daha fazla bilgi edinin.Learn more.

 1. powerapps.microsoft.com adresine gidin ve Fiyatlandırma'yı seçin.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.

 2. İstediğiniz plan için Şimdi al'ı seçin.Select Buy now for the plan you want.

 3. Satın alma işlemini gerçekleştirmek için gerekli bilgileri sağlayın ve ardından Office 365 yönetim merkezine giderek kullanıcılarınıza PowerApps lisansları atayın.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

PowerApps'i Office 365 aracılığıyla satın almaGet PowerApps through Office 365

Kuruluşunuz için Office 365 yönetim merkezinden PowerApps abonelikleri satın alabilir ve kullanıcılarınıza PowerApps lisansları atayabilirsiniz.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Daha fazla bilgi edinin.Learn more.

Not

PowerApps, Kasım 2016'da, mevcut ve yeni Office 365 aboneliklerine eklenecektir.PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions in November 2016.

 • Bu değişiklik yapılmadan önce bir Office 365 aboneliğiyle PowerApps'te oturum açarsanız sizden ücretsiz PowerApps Plan 2 deneme sürümüne kaydolmanız istenir.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Office 365 aboneliğinizde güncelleştirme yapılana kadar PowerApps'i denemek isterseniz deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Ancak, 90 gün sonra deneme süreniz dolduğunda, deneme lisansında Office 365 aboneliğinizle kullanamayacağınız PowerApps özelliklerinin olabileceğini lütfen unutmayın.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Office 365 aboneliğinizde bulunan özellikleri görmek için bkz. PowerApps fiyatlandırması.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Abonelik deneme sürümü satın almaPurchase a subscription trial

 1. Office 365 yönetim merkezine göz atın.Browse to the Office 365 admin center.

 2. Sol gezinti bölmesinde, Faturalama -> Abonelikler'i seçin.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Sağ tarafta + Abonelik ekle'yi seçin.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Diğer Planlar altında, istediğiniz plan için üç noktanın (...) üzerine gelin ve Ücretsiz denemeyi başlat'ı seçin.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Onay ekranında Şimdi deneyin'i seçin.On the confirmation screen, select Try now.

  Faturalama -> Abonelikler'in altında Microsoft PowerApps Plan 1 Deneme Sürümü'nün ve Microsoft PowerApps Plan 2 Deneme Sürümü'nün mevcut 100 lisansla birlikte listelendiğini görürsünüz.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Ücretsiz deneme sürümünüz 90 gün boyunca kullanılır.Your free trial will cover 90 days.

Abonelik satın almaPurchase a subscription

 1. Office 365 yönetim merkezine göz atın.Browse to the Office 365 admin center.

 2. Sol gezinti bölmesinde, Faturalama -> Abonelikler'i seçin.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.

 3. Sağ tarafta + Abonelik ekle'yi seçin.Select + Add subscriptions on the right side.

 4. Diğer Planlar altında, istediğiniz plan için üç noktanın (...) üzerine gelin ve Şimdi al'ı seçin.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Eklemek istediğiniz lisansların sayısını girin ve Alışverişi bitir'i veya Sepete ekle'yi seçin.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  Not

  Sonrasında gerekirse daha fazla lisans ekleyebilirsiniz.You can add more later if needed.

 6. Alışverişi bitirme akışında gerekli bilgileri girin,Enter the needed information in the Checkout flow,

  Faturalama -> Abonelikler'in altında, Microsoft PowerApps Plan 1'in veya Microsoft PowerApps Plan 2'nin listelendiğini görürsünüz.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Sonrasında daha fazla lisans eklemek istediğinize karar verirseniz, Abonelik ekle'ye dönüp Lisans miktarını değiştir'i seçin.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

EklentilerAdd-ons

Eklentiler yakında kullanıma sunulacaktır, ancak henüz desteklenmemektedir.These are coming soon but are not supported yet.

Ayrıca bkz.See also

Kuruluşunuzda PowerApps ile ilgili Soru-CevapPowerApps in your organization Q&A
PowerApps için self servis kayıtSelf-service sign up for PowerApps